Ako si správne platiť zdravotné poistenie

nemocnica2
Musia si platiť zdravotné poistenie aj študenti brigádnici? A čo ak máte viac pracovných pomerov? Aké sú lehoty na úhradu zdravotného poistenia? Ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli, napíšte nám na redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Pracoval som v Česku a Maďarsku, robil som doktorát v Nórsku, všade som bol riadne poistený, ale behom prechodov medzi štátmi mám pár mesiacov kedy som asi nebol poistený. Je možnost tých pár mesiacov niekde  doplatiť a má to nejaký význam? 
Odpoveď: Ak teda predpokladám, že v medziobdobiach, keď ste boli poistený v iných štátoch Európskej únie, ste ako osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky mali byť povinne verejne zdravotne poistený na Slovensku, tak nie je to „možnosť niekde niekomu doplatiť“, ale je to povinnosť doplatiť v …
Odpovedal: Alica Hrubá (31.07.2014)
Otázka: Aké zdravotné poistenie by som si mal zaplatiť na Slovensku ak mám tu trvalý pobyt, ale dlhodobo pracujem a som poistený v cudzine?  
Odpoveď: Ak dlhodobo pracujete a ste aj zdravotne poistený v cudzine, na Slovensku poistné na povinné verejné zdravotné poistenie vôbec neplatíte. Naša zdravotná poisťovňa Dôvera dobrovoľné zdravotné poistenie zatiaľ nevykonáva. 
Odpovedal: Alica Hrubá (30.07.2014)
Otázka: Po 35 rokoch v cudzine sa chcem vrátiť na dôchodok na Slovensko. Ako sa mám prihlásiť na verejné zdravotné poistenie? 
Odpoveď: Do zdravotnej poisťovne sa dôchodca prihlasuje podaním „prihlášky“ a preukázaním skutočnosti, že je poberateľom dôchodku z cudziny. „Dôchodok z cudziny“ je dôchodok porovnateľný so starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom alebo invalidným dôchodkom podľa slovenskej právnej úpravy. A za…
Odpovedal: Alica Hrubá (30.07.2014)
Otázka: Pracujem popri materskej dovolenke na živnosť. Musím si platiť zdravotné poistenie?  
Odpoveď: Záleží to od Vašich príjmov zo živnosti a tiež od toho, či ste začínajúca živnostníčka. Ak ste v roku 2014 začínajúca živnostníčka a Váš základ dane z príjmov z podnikania spred dvoch rokov (t. j. z roku 2012) nie je známy, potom preddavky na poistné ako živnostníčka neplatíte ani počas poberania…
Odpovedal: Alica Hrubá (24.07.2014)
Otázka: Ak sa matka rozhodne zostať na rodičovskej dovolenke aj po treťom roku dieťaťa, musí si sama platiť zdravotné poistenie?  
Odpoveď: Nie, ak sa matka rozhodne starať o svoje dieťa aj po treťom roku jeho veku, nemusí si platiť mesačné preddavky na poistné. Samozrejme za podmienky, že nebude vykonávať zárobkovú činnosť, z ktorej príjem je vymeriavacím základom na určenie poistného. Za fyzickú osobu starajúcu sa „osobne celodenn…
Odpovedal: Alica Hrubá (23.07.2014)
Otázka: 22. Vyhral som v súťaži cenu za 500 eur musím z nej platiť zdravotné poistenie?  
Odpoveď: Poistné na verejné zdravotné poistenie z vecných výhier a cien sa vypočítava zo základu dane, ktorý ste uviedli vo svojom daňovom priznaní z tohto príjmu. 
Odpovedal: Alica Hrubá (21.07.2014)
Otázka: Musím platiť poistné do zdravotnej poisťovne z príjmu z dividend za minulý rok?  
Odpoveď: Áno, z dividend za rok 2013 za vás ako fyzickú osobu preddavok na poistné vypočítava, vykazuje a platí „platiteľ dividend“, t. j. subjekt, ktorý vám dividendy priznal a vyplatil alebo ešte len sa chystá v roku 2014 vyplatiť. 
Odpovedal: Alica Hrubá (17.07.2014)
Otázka: Predal som byt, ktorý vlastním už 7 rokov. Musím z príjmu odviesť aj zdravotné poistenie?  
Odpoveď: Ak predpokladáme, že príjem z predaja nehnuteľnosti priznáte a uvediete vo svojom daňovom priznaní ako príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov, budete musieť z tohto príjmu odviesť aj poistné na verejné zdravotné poistenie. Zo základu dane vám zdravotná poisťovňa vypočíta poistné v ročnom zúčtov…
Odpovedal: Alica Hrubá (16.07.2014)
Otázka: Ak mám príjem z prenájmu nehnuteľnosti musím si platiť zdravotné poistenie?  
Odpoveď: Nie, z príjmov z prenájmu sa poistné na verejné zdravotné poistenie neplatí. 
Odpovedal: Alica Hrubá (15.07.2014)
Otázka: V roku 2013 som mala okrem príjmu zo závislej činnosti aj príjem z použitia diela a umeleckého výkonu, tzv.pasívny príjem. Mala by som platiť odvody aj z tejto činnosti a odkedy?  
Odpoveď: Ak tento príjem z použitia diela a umeleckého výkonu uvediete vo svojom daňovom priznaní ako príjem podľa § 6 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov, z takýchto príjmov poistné na verejné zdravotné poistenie neplatíte. Ak ale pôjde o príjem, ktorý uvediete ako príjem podľa § 6 ods. 2…
Odpovedal: Alica Hrubá (14.07.2014)
Otázka: Akým spôsobom si pacient dokáže zistiť, ktoré úkony lekára mu boli účtované, a teda ktoré úkony bude lekárovi hradiť poisťovňa.  
Odpoveď: Tieto údaje si môžete pozrieť cez Elektronickú pobočku. 
Odpovedal: Alica Hrubá (11.07.2014)
Otázka: Ak má váš poistenec nepravidelné mesačné príjmy z akej sumy bude platiť poistné?  
Odpoveď: Nezáleží od toho, či je to náš poistenec alebo poistenec inej zdravotnej poisťovne. Poistné sa platí v sumách podľa zákona o zdravotnom poistení. Z otázky nie je zrejmé, či sa pýtate ako „zamestnanec“ alebo ako „podnikateľ“. Preto odpoveď iba informatívne. Za zamestnanca vypočítava a platí poistn…
Odpovedal: Alica Hrubá (10.07.2014)
Otázka: Čo mám robiť v prípade, ak vo výpočte ročného zúčtovania nájdem chybu a so sumou nesúhlasím?  
Odpoveď: DÔVERA vykonáva ročné zúčtovanie poistného v zmysle zákona a vyhlášky k vykonaniu ročného zúčtovania poistného. Ak s oznámeným výsledkom ročného zúčtovania poistného nesúhlasíte, môže v lehote od prevzatia zásielky s výsledkom ročného zúčtovania poistného podať voči nemu „námietky“ (ak sme Vám za…
Odpovedal: Alica Hrubá (09.07.2014)
Otázka: Môžem si pozrieť výpočet ročného zúčtovania na webe poisťovne?  
Odpoveď: Áno, DÔVERA sprístupňuje detail výpočtu ročného zúčtovania poistného prostredníctvom Elektronickej pobočky. 
Odpovedal: Alica Hrubá (07.07.2014)
Otázka: Akú lehotu má SZČO na zaplatenie nedoplatku z RZZP?  
Odpoveď: Nedoplatok poistného zročného zúčtovania poistného je potrebné uhradiť do 45 dní odo dňa právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Napríklad: ak SZČO prevezme na pošte výkaz nedoplatkov 3.7.2014, lehotu na podanie námietok má 15 dní. Ak túto možnosť na podanie námietok nepodá, výkaz nedoplatkov je právo…
Odpovedal: Alica Hrubá (03.07.2014)
Otázka: Urobí živnostníkovi poisťovňa ročné zúčtovanie ZP alebo si to musí vyrátať sám?  
Odpoveď: Živnostník si nemusí vyrátať ročné zúčtovania poistné sám, pretože od roka 2011 vykonáva ročné zúčtovanie poistného za svojich poistencov výlučne zdravotná poisťovňa. 
Odpovedal: Alica Hrubá (01.07.2014)
Otázka: Som živnostník a chcel by som zamestnanť študenta na dohodu. Musím za neho niečo platiť do zdravotnej poisťovne?  
Odpoveď: Ak zamestnáte študenta do dohodu o brigádnickej práci študenta, nevzniknú vám voči zdravotnej poisťovni žiadne povinnosti. Ak by ste ale študenta zamestnali na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti, takýto študent je „zamestnanec“ a vy ako zamestnávateľ budete musieť za štu…
Odpovedal: Alica Hrubá (30.06.2014)
Otázka: Ak som zamestnaný na dohodu a zároveň mám živnosť, musím platiť odvody do zdravotnej poisťovne z oboch príjmov?  
Odpoveď: V zásade áno. Poistné sa platí aj z príjmov zo zamestnania a aj z príjmov z podnikania. Za rok 2014 sa však poistné zo všetkých príjmov, ktoré osoba v tento rok dosiahne, vypočíta najviac zo sumy 48 300,00 eur. 
Odpovedal: Alica Hrubá (27.06.2014)
Otázka:  Musím prispievať do zdravotnej poisťovne ak popri živnosti pracujem na TTP a zamestnávateľ za mňa odvody do poisťovne platí?
Odpoveď: Ak živnostník je súčasne zamestnancom a odvádza poistné jeho zamestnávateľ. Potom z príjmov z podnikania začne platiť podľa základu dane z príjmov z podnikania, ktorý uvedie vo svojom daňovom priznaní.  Napríklad keď ste zamestnanec a súčasne začne podnikať od 18.6.2014. V zdravotnej poisťovni sa…
Odpovedal: Alica Hrubá (26.06.2014)
Otázka: Odkedy po začatí podnikania musí živnostník začať platiť zdravotné poistenie?  
Odpoveď: Živnostník musí začať platiť preddavok na poistné od okamihu, keď začne podnikať [napr. ak začne podnikať 18.6.2014, musí sa ako „samostatne zárobkovo činná osoba“ – SZČO - prihlásiť v zdravotnej poisťovni od 18.6.2014 a preddavok na poistné zaplatí už za jún 2014 v alikvotnej časti z povinného m…
Odpovedal: Alica Hrubá (25.06.2014)
1 2 »

Vyberáme z banky.sk