Ako si správne platiť zdravotné poistenie

nemocnica2
Musia si platiť zdravotné poistenie aj študenti brigádnici? A čo ak máte viac pracovných pomerov? Aké sú lehoty na úhradu zdravotného poistenia? Ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli, napíšte nám na redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Koľko minimálne musí živnostník zarábať, aby si musel platiť ZP?  
Odpoveď: Živnostník môže vykazovať aj stratu, ale preddavky na poistné musí platiť najmenej v povinnej minimálnej sume každý mesiac (napr. za jún 2014 musí zaplatiť sumu 56,35 € najneskôr do 8.7.2014). 
Odpovedal: Alica Hrubá (24.06.2014)
Otázka: Som živnostníčka, za rok 2013 som podľa ročného zúčtovania mala preplatok 4,71 eur. Zdravotná poisťovňa nie je povinná tento preplatok vrátiť. Čo sa stane s týmto preplatkom? Bude mi započítaný v nasledujúcom roku alebo poisťovňa si ho nechá?  
Odpoveď: Preplatok v sume 4,99 eur a menej sa poistencovi nevracia a na druhej strane ani nedoplatok nižší ako 5,00 eur poistenec nemusí zaplatiť. Vypočítaný preplatok živnostníčky 4,71 eur sa nezapočítava s jej budúcim poistným a zdravotná poisťovňa ho použije na financovanie zdravotnej starostlivosti za…
Odpovedal: Alica Hrubá (24.06.2014)
Otázka: Ak pracujem väčšinu roka v zahraničí, musím si platiť ZP aj na Slovensku? Ako mám riešiť prípadnú poistnú udalosť počas návštevy Slovenska?  
Odpoveď: Ak niekto pracuje v zahraničí, predpokladáme, že je v zahraničí aj zdravotnej poistený a potom neplatí poistné na verejné zdravotné poistenie na Slovensku. Prípadnú zdravotnú starostlivosť rieši cez svoju príslušnú zdravotnú poisťovňu v Európskej únii alebo cez poistenie liečebných nákladov v kom…
Odpovedal: Alica Hrubá (23.06.2014)
Otázka: Musí študent, ktorý zarobí mesačne 200 eur na dohodu na letnej brigáde platiť ZP?  
Odpoveď: Ak študent pracuje na dohodu o brigádnickej práci študenta, poistné na zdravotné poistenie platiť nemusí. Ak ale pracuje na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce, odvody vypočíta, vykáže a zaplatí jeho zamestnávateľ. 
Odpovedal: Alica Hrubá (20.06.2014)
Otázka: Ak čerstvý vysokoškolák pokračuje po škole na doktorandskom štúdiu, musí si platiť cez prázdniny odvody?  
Odpoveď: Nie, ak absolvent vysokej školy pokračuje v štúdiu ako doktorand, nemusí si platiť počas prázdnin poistné na verejné zdravotné poistenie. Odporúčame ale po zápise na doktorandské štúdium oznámiť zdravotnej poisťovni, že na doktorandské štúdium sa skutočne zapísal.  
Odpovedal: Alica Hrubá (18.06.2014)
Otázka: Kedy si musí začať čerstvý vysokoškolák platiť zdravotné odvody?  
Odpoveď: Čerstvý absolvent vysokej školy prestáva byť poistencom štátu dňom vykonania záverečnej skúšky (t. j. nie dňom promócie a ani nie 31. augustom). Od nasledujúceho dňa po vykonaní skúšky musí byť známy nový platiteľ poistného alebo si musí začať platiť preddavky na poistné sám absolvent. 
Odpovedal: Alica Hrubá (17.06.2014)
Otázka: Ako dlho platí štát poistné za absolventa strednej školy, ak nemá zamestnanie?  
Odpoveď: Ak sa absolvent strednej školy nezamestná, môže byť registrovaný ako poistenec štátu najdlhšie do konca prázdnin do 31. augusta. 
Odpovedal: Alica Hrubá (16.06.2014)
Otázka: Môžem sa zdravotne pripoistiť? Čo všetko pripoistenie obsahuje? 
Odpoveď: Zdravotné pripoistenie je možné zrealizovať v komerčnej poisťovni, nie v zdravotnej poisťovni. Napr. v Union poisťovňa, ktorá je priekopníkom v oblasti individuálneho zdravotného poistenia, poskytuje rôzne zdravotné poistenia, napr. Zdravie plus, Zdravie bez doplatkov, 24-hodinový lekár a ďalšie. 
Odpovedal: Zuzana Bavoľárová (30.07.2013)
Otázka: Ak si budem prispievať do zdravotnej poisťovne viac ako mi určuje zákon, mám nárok na nadštandardnú starostlivosť? 
Odpoveď: Nie, výška preddavkov nemá vplyv na rozsah nároku nadštandardnej zdravotnej starostlivosti. Avšak ako poistenec Union zdravotnej poisťovni máte nárok na zazmluvnené nadštandardné vyšetrenia a zdravotnú starostlivosť.  
Odpovedal: Zuzana Bavoľárová (29.07.2013)
Otázka: Pracovala som v Anglicku 8 mesiacov a bola som tam zdravotne poistená. Na Slovensku som sa z poisťovne odhlásila keď som odchádzala do zahraničia. Som povinna zo zákona sa opať prihlásiť do zdravotnej poisťovne?
Odpoveď: Poistenec je povinný podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie v zdravotnej poisťovni do 8 dní odo dňa ukončenia zdravotného poistenia v cudzine.  
Odpovedal: Zuzana Bavoľárová (23.07.2013)
Otázka: Musia autori prispievať do ZP povinne alebo dobrovoľne?  
Odpoveď: Autori majú povinnosť sa registrovať v zdravotnej poisťovni ako samostatne zárobkovo činné osoby a v prípade ak nemajú iného platiteľa poistného (napr. zamestnanie) musia platiť preddavky na zdravotné poistenie povinne. 
Odpovedal: Zuzana Bavoľárová (18.07.2013)
Otázka: Čo má robiť váš klient ak mu po dvoch rokoch vaša poisťovňa oznámila, že má u vás nedoplatok z RZZP za rok 2010, ale on má výpis z banky, že jeho platba odišla? 
Odpoveď: V takomto prípade je potrebné, aby klient predložil potvrdenie o úhrade nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za rok 2010, napr. prostredníctvom výpisu z banky. 
Odpovedal: Zuzana Bavoľárová (09.07.2013)
Otázka: Môžem platiť aj viac ako mi poisťovňa odporúča? Čo sa stane so zvyšnými peniazmi? 
Odpoveď: V prípade, ak chce platiteľ poistného uhrádzať vyššiu výšku preddavkov, ako mu to stanovuje zákon o zdravotnom poistení, mal by novú výšku preddavkov, ktorú má záujem platiť, oznámiť svojej zdravotnej poisťovni. V opačnom prípade má zdravotná poisťovňa povinnosť vrátiť platiteľovi poistného sumu …
Odpovedal: Zuzana Bavoľárová (04.07.2013)
« 1 2

Vyberáme z banky.sk