Téma: Ako si správne platiť zdravotné poistenie
Otázka:

Akú lehotu má SZČO na zaplatenie nedoplatku z RZZP?  

Odpoveď:
Nedoplatok poistného zročného zúčtovania poistného je potrebné uhradiť do 45 dní odo dňa právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Napríklad: ak SZČO prevezme na pošte výkaz nedoplatkov 3.7.2014, lehotu na podanie námietok má 15 dní. Ak túto možnosť na podanie námietok nepodá, výkaz nedoplatkov je právoplatný uplynutím týchto pätnástich dní, t. j. 18.7.2014. Následne musí SZČO nedoplatok zaplatiť najneskôr do 2.9.2014 (pretože 1.9.2014 je sviatok, posledný deň 45-dňovej lehoty na zaplatenie nedoplatku pripadne na prvý nasledujúci pracovný deň, a to je 2.9.2014.) 
Odpovedal: Alica Hrubá (03.07.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk