Téma: Ako si správne platiť zdravotné poistenie
Otázka:

Ak sa matka rozhodne zostať na rodičovskej dovolenke aj po treťom roku dieťaťa, musí si sama platiť zdravotné poistenie?  

Odpoveď:
Nie, ak sa matka rozhodne starať o svoje dieťa aj po treťom roku jeho veku, nemusí si platiť mesačné preddavky na poistné. Samozrejme za podmienky, že nebude vykonávať zárobkovú činnosť, z ktorej príjem je vymeriavacím základom na určenie poistného. Za fyzickú osobu starajúcu sa „osobne celodenne a riadne“ o dieťa do šiestich rokov veku je platiteľom poistného štát. 
Odpovedal: Alica Hrubá (23.07.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk