Téma: Ako si správne platiť zdravotné poistenie
Otázka:

V roku 2013 som mala okrem príjmu zo závislej činnosti aj príjem z použitia diela a umeleckého výkonu, tzv.pasívny príjem. Mala by som platiť odvody aj z tejto činnosti a odkedy?  

Odpoveď:
Ak tento príjem z použitia diela a umeleckého výkonu uvediete vo svojom daňovom priznaní ako príjem podľa § 6 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov, z takýchto príjmov poistné na verejné zdravotné poistenie neplatíte. Ak ale pôjde o príjem, ktorý uvediete ako príjem podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, z takýchto príjmov sa poistné vypočítava, platí a v zdravotnej poisťovni sa musíte prihlásiť ako SZČO. 
Odpovedal: Alica Hrubá (14.07.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk