Téma: Ako si správne platiť zdravotné poistenie
Otázka:

Po 35 rokoch v cudzine sa chcem vrátiť na dôchodok na Slovensko. Ako sa mám prihlásiť na verejné zdravotné poistenie? 

Odpoveď:
Do zdravotnej poisťovne sa dôchodca prihlasuje podaním „prihlášky“ a preukázaním skutočnosti, že je poberateľom dôchodku z cudziny. „Dôchodok z cudziny“ je dôchodok porovnateľný so starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom alebo invalidným dôchodkom podľa slovenskej právnej úpravy. A za poberateľov dôchodkov z cudziny je platiteľom poistného štát. Zdravotná poisťovňa prijatie prihlášky oznámi Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý prihlášku posúdi a potvrdí. Po potvrdení úradom pre dohľad, zdravotná poisťovňa vydá poistencovi preukaz poistenca. Preukaz poistenca predkladá poistenec pri čerpaní zdravotnej starostlivosti financovanej z povinného verejného zdravotného poistenia u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 
Odpovedal: Alica Hrubá (30.07.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk