Téma: Ako si správne platiť zdravotné poistenie
Otázka:

Ak má váš poistenec nepravidelné mesačné príjmy z akej sumy bude platiť poistné?  

Odpoveď:
Nezáleží od toho, či je to náš poistenec alebo poistenec inej zdravotnej poisťovne. Poistné sa platí v sumách podľa zákona o zdravotnom poistení. Z otázky nie je zrejmé, či sa pýtate ako „zamestnanec“ alebo ako „podnikateľ“. Preto odpoveď iba informatívne. Za zamestnanca vypočítava a platí poistné váš zamestnávateľ z dosiahnutého príjmu zo zamestnania. Ak sa pýtate ako „samostatne zárobkovo činná osoba“ mesačné preddavky na poistné platíte v závislosti od príjmov dosiahnutých z podnikania (v roku 2014 mesačne minimálne 56,35 eur a najviac 563,50 eur mesačne). Ak ste „dobrovoľne nezamestnanou osobou“ a ste teda samoplatiteľom, musíte v roku 2014 platiť tiež najmenej 56,35 eur mesačne, resp. ak ste takouto osobou iba časť mesiaca, v alikvotnej časti pripadajúcej na dni samoplatiteľstva. 
Odpovedal: Alica Hrubá (10.07.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk