Téma: Ako si správne platiť zdravotné poistenie
Otázka:

Odkedy po začatí podnikania musí živnostník začať platiť zdravotné poistenie?  

Odpoveď:
Živnostník musí začať platiť preddavok na poistné od okamihu, keď začne podnikať [napr. ak začne podnikať 18.6.2014, musí sa ako „samostatne zárobkovo činná osoba“ – SZČO - prihlásiť v zdravotnej poisťovni od 18.6.2014 a preddavok na poistné zaplatí už za jún 2014 v alikvotnej časti z povinného minima, t. j. zaplatí sumu 24,42 € (56,35 € minimum/30 dní v mesiaci jún*13 dní SZČO). Potom platí už za každý ďalší mesiac.]  
Odpovedal: Alica Hrubá (25.06.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk