Povinné zmluvné poistenie

auto-redakcia
Často sa nás pýtate na nejasnosti ohľadom PZP. Od čoho závisí výška Povinného zmluvného poistenia? Platí len na Slovensku, alebo aj v zahraničí? Čo sa stane, ak PZP nezaplatím? Pozrite si, čo zaujíma našich čitateľov najviac. Ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli, pošlite nám ju mailom na redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Chcela by som sa spýtať na možnosť náhrady škody spôsobenej požiarom na aute z PZP.  Auto je poistené v Generali Poisťovňa, a.s., bez havarijnej poistky. Počas jazdy auto začalo horieť, požiar postupoval veľmi rýchlo (šofér stihol vystúpiť a privo…
Odpoveď: Povinné zmluvné poistenie kryje škody, ktoré sú spôsobené prevádzkou motorového vozidla inému účastníkovi cestnej premávky. To znamená, že kryje škody, ktoré moje vozidlo spôsobí niekomu inému (iné auto, chodec, cyklista a pod.). V tomto prípade by poisťovňa pristúpila k náhrade škody z PZP poist…
Odpovedal: Katarína Kukurová (30.10.2020)
Otázka: Chcem Vás poprosiť o radu, pred pár dňami mi prišiel list z poisťovne kde mám PZP a v ňom stálo, že mi vypovedajú zmluvu, bez udania dôvodu. Som v tej poisťovni roky, nemal som žiadnu škodovú udalosť. Nemyslím si, že je to štandardné jednanie, je …
Odpoveď: Keď ste nám neuviedli, v ktorej poisťovni máte PZP, oslovili sme poisťovňu Allianz, aby poskytla odpoveď na vašu otázku. Áno, v zmysle Občianskeho zákonníka a poistných podmienok môže ktorákoľvek strana, teda klient aj poisťovňa, písomne vypovedať poistnú zmluvu bez uvedenia dôvodu výpovede. …
Odpovedal: (23.09.2020)
Otázka: Dobrý deň, ja sa chcem opýtať, či existuje tlačivo Záznam o nehode aj v elektronickej interaktívnej podobe, aby som ho mohol vypísať priamo do telefonu. Bolo by to veľmi prospešné.  
Odpoveď: V prípade nehody je potrebné vždy vypísať tlačivo Správu o nehode, ktorú musia podpísať obaja účastníci nehody. Svojím podpisom tak potvrdzujú pravdivosť údajov aj okolnosti vzniku nehody. Samotné vypísanie správy v elektronickej podobe bez podpisov účastníkov nie je dostatočné. Tlačivo správy by…
Odpovedal: Lucia Muthová (13.12.2018)
Otázka: Ako mám postupovať, keď niekoho "ťuknem" na parkovisku? Stačí, ak za stieračom mu nechám svoju vizitku?  
Odpoveď: Z pohľadu poisťovne je pri riešení škody z povinného zmluvného poistenia dôležité určenie vinníka, ktorý škodu spôsobil, keďže tá je uplatňovaná z jeho PZP. Ak si poškodenie vozidla uplatňujeme z nášho havarijného poistenia, vtedy určenie vinníka nie je potrebné a poisťovňa škodu preplatí bez toh…
Odpovedal: Lucia Muthová (10.12.2018)
Otázka: Nejaké káble vo vnútri auta mi poškodil hlodavec (asi potkan). Je možné preplatiť túto opravu z havarijnej poistky?  
Odpoveď: V závislosti od produktu havarijného poistenia a jednotlivých rizík, ktoré má klient poistené je poškodenie kabeláže auta kryté havarijným poistením.  
Odpovedal: Lucia Muthová (04.12.2018)
Otázka: Kedy je nutné k dopravnej nehode volať políciu?  
Odpoveď: Účastníci nehody sú povinní privolať políciu vždy vtedy, ak došlo k zraneniu alebo usmrteniu osoby, ďalej ak bola spôsobená škoda na vozidlách vyššia ako 4000 eur, ak došlo k poškodeniu cudzieho majetku alebo ak sa účastníci dopravnej nehody nevedia dohodnúť na vinníkovi. V ostatných prípadoch st…
Odpovedal: Lucia Muthová (03.12.2018)
Otázka: Zmluvu k PZP je potrebné vypovedať, alebo automaticky skončí keď neuhradím poistné na ďalší rok?  
Odpoveď: Poistná zmluva k PZP v zmysle poistných podmienok zaniká buď výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Tu je výpoveď potrebné podať písomne najneskôr 6 týždňov pred jeho uplynutím. Ďalej vypovedaním poistnej zmluvy do dvoch mesiacov od jej uzatvorenia, a to zo strany poisteného alebo poisťovne. Poist…
Odpovedal: Lucia Muthová (28.11.2018)
Otázka: Ovyplyvňuje výšku havarijného poistenia aj vek vodiča? Vodiči ktorej vekovej skupiny sú podľa poisťovne najmenej rizikoví?  
Odpoveď: Cena havarijného poistenia sa odvíja od viacerých faktorov ako zvolený poistný balík, vek poistníka, jeho trvalý pobyt, vek vozidla, výrobca a model vozidla, výška poistnej sumy (cena vozidla a jeho výbavy), bezškodový priebeh...atď. V rámci havarijného poistenia má klient v Allianz - SP na výber…
Odpovedal: Lucia Muthová (23.11.2018)
Otázka: Dá sa prívesný vozík poistiť aj sezónne? Mám na mysli povinné zmluvné poistenie. Potrebuje prívesný vozík aj havarijnú poistku, či sa na neho vzťahuje havarijná poistka auta, za ktoré je vozík upevnený?  
Odpoveď: Nie, pri prívesnom vozíku, na rozdiel od povinného zmluvného poistenia plavidiel, zákon nerieši či je vozík v prevádzke alebo nie a preto nie je možné ho poistiť len na sezónu. Je však možné PZP dočasne odhlásiť na dopravnom inšpektoráte a potvrdenie potom predložiť poisťovni. Podobne je to aj pr…
Odpovedal: Lucia Muthová (19.11.2018)
Otázka: Ako je to s náhradou škody pri dopravnej nehode, ktorú spôsobí cyklista?  
Odpoveď: Za škodu vždy zodpovedá ten, kto ju spôsobil. Ak škodu spôsobil cyklista, môže ju uplatniť zo svojho poistenia zodpovednosti v domácnosti a to v reálnej výške vzniknutej škody. Ak nemá uzatvorené poistenie zodpovednosti, poškodený si od neho môže škodu vymáhať v občiansko-súdnom konaní. Ďalšou mo…
Odpovedal: Lucia Muthová (16.11.2018)
Otázka: Môj zamestnávateľ nemá havarijne poistené autá a kolegovi dal k náhrade zlomené spätné zrkadlo. Má na to právo? Môžem ja dať havarijne poistiť služobné auto, ktoré mi nepatrí, ale na ktorom jazdím? Ďakujem.
Odpoveď: Zodpovednosť zamestnanca za zverený majetok je otázkou pracovno právnych vzťahov a nie poistenia. V prípade dohody oboch strán je to teoreticky možné. Vy budete platiť poistné a v poistnom vzťahu budete ako poistník a firma ako poistený. V prípade poistnej udalosti ale poisťovňa vyplatí plnenie p…
Odpovedal: Peter Ripka (04.12.2017)
Otázka: Dobrý deň, môže mi poisťovňa zvýšiť poistné na auto len preto, že som počas roka mal 2 menšie nehody?
Odpoveď: Štandardnou súčasťou všeobecných poistných podmienok je aj definícia bonusu a malusu. Je to zľava alebo naopak, prirážka, ktorá sa klientovi priznáva pri vstupe do poistenia na základe jeho predchádzajúcej škodovej histórie. V prípade poistnej udalosti v danom roku klient získa nižší bonus, príp…
Odpovedal: Peter Ripka (04.12.2017)
Otázka: Dobrý deň, minulý rok nám niekto vylomil zámok na strešnom boxe počas dovolenky v Rakúsku. Nejako sme to vtedy neriešili, ale chcem sa opýtať - mohol som si nárokovať náhradu škody? Z akého poistenia - z cestovného alebo havarijného poistenia?
Odpoveď: Ak bol strešný nosič zahrnutý do celkovej poistnej sumy vozidla, z ktorej sa platí poistné, teda bol poistený aj nosič, tak bolo možné si nárokovať plnenie z havarijného poistenia – riziko vandalizmus.
Odpovedal: Peter Ripka (24.11.2017)
Otázka: Dobrý deň, aká je lehota na nahlásenie poistnej udalosti?
Odpoveď: V prípade škody PZP je lehota na škody vzniknuté na území SR 15 dní a v zahraničí 30 dní. V havarijnom poistení je to 15 dní.
Odpovedal: Peter Ripka (24.11.2017)
Otázka: Mojim známym minulý rok spadol na auto sneh zo strechy ich domu, rozbilo im to predné sklo a trochu pokrivilo plechy. Poisťovňa im ale odmietla uhradiť opravy na aute, hoci majú poistený dom aj občiansku zodpovednosť. Ako je to možné?
Odpoveď: Poistenie zodpovednosti nekryje škody na vlastnom majetku.
Odpovedal: Peter Ripka (21.11.2017)
Otázka: Žijeme dočasne v Budapešti, ale trvalý pobyt máme v SR a teda aj auto máme so slovenskou značkou. Kde je lepšie mať auto poistené (PZP aj havarijne) - v Maďarsku alebo v SR?
Odpoveď: Vždy sa treba v prvom rade riadiť platnými zákonmi daného štátu.
Odpovedal: Peter Ripka (21.11.2017)
Otázka: Keď idem na lyžovačku do Talianska, platí mi tam aj havarijné poistenie? Či platí iba na Slovensku? Ďakujem.
Odpoveď: Dôležité je preveriť si poistné podmienky. Vo všeobecnosti je však územná platnosť havarijného poistenia celá Európa + Turecko.
Odpovedal: Peter Ripka (17.11.2017)
Otázka: Dobrý deň, je strešný box na auto a jeho obsah (lyže) poistený v rámci havarijnej poistky?
Odpoveď: Samotný strešný box je krytý, pokiaľ bol zahrnutý do poistnej sumy (ceny) vozidla. Obsah boxu je krytý, iba ak má klient pripoistené poistenia batožiny.
Odpovedal: Peter Ripka (17.11.2017)
Otázka: Je to možno nezodpovedné, ale nemám zimné pneumatiky. Môže mi poisťovňa odmietnuť preplatiť celú škodu, ak som spôsobil nehodu v zime. Dôvodom však bolo nedostatočné venovanie sa šoférovaniu.
Odpoveď: Prípadné zníženie poistného plnenia poisťovňa vždy zvažuje v kontexte konkrétnych okolnosti nahlásenej škody. Tzn., posudzuje všetko dôležité, čo malo vplyv na vznik škody. V takomto prípade posudzuje samozrejme aj povinnosť vybaviť motorové vozidlo zimnými pneumatikami, ak si to poveternostná si…
Odpovedal: Peter Ripka (17.11.2017)
Otázka: V akých prípadoch sa mi môže hodiť havarijné poistenie auta okrem situácie, keď sám spôsobím nehodu a vtedy mi poisťovňa preplatí škodu na mojom aute?
Odpoveď: Napríklad v prípade zrážky so zverou, poškodenia laku po krupobití alebo spadnutí konáru na kapotu auta, poškodenia čelného sklo od kamienka vystreleného spod pneumatiky oproti idúceho vozidla, atď.
Odpovedal: Peter Ripka (13.11.2017)
1 2 3 4 »

Vyberáme z banky.sk