Povinné zmluvné poistenie

auto-redakcia
Často sa nás pýtate na nejasnosti ohľadom PZP. Od čoho závisí výška Povinného zmluvného poistenia? Platí len na Slovensku, alebo aj v zahraničí? Čo sa stane, ak PZP nezaplatím? Pozrite si, čo zaujíma našich čitateľov najviac. Ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli, pošlite nám ju mailom na redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Mám štvorročnú Kiu Soul, ktorú využívam iba niekoľkokrát do roka, keďže pracujem v zahraničí. Vedeli by ste mi na ňu dať nejakú zľavu? 
Odpoveď: Štatisticky vieme, že auto ktoré je vlastnené niekym, kto je dlhodobo v zahraničí je používané inou, nám neznámou osobou približne rovnako intenzívne, ako aj ostatné vozidlá. Z uvedeného dôvodu nemôžeme poskytnúť zľavu pre tieto dôvody. Auto je možné dočasne vyradiť z evidencie a garážovať na bez…
Odpovedal: Miroslav Chovan (07.10.2013)
Otázka: V zahraničí sa pri (PZP) prihliada aj na farbu auta či povolanie vodiča. Aké faktory zvažuje pri cene poistenia vaša poisťovňa? 
Odpoveď: Zvažujeme vek, bezškodový priebeh, vodičské skúsenosti a typologický profil vodiča aj prostredníctvom ďalších parametrov, akými sú typ vozidla, jeho vlastníctvo a podobne. Farba auta zatiaľ nemá štatisticky potvrdenú osobitnú významnosť, aj keď sa ukazuje, že práve agresívnejšií vodiči vyhľadávaj…
Odpovedal: Miroslav Chovan (02.10.2013)
Otázka: Doteraz manželka nedostala list od poisťovne o výške PZP na nasledujúce obdobie, hoci podľa zákona to malo byť zaslané min 10 týždňov pred výročím. Kde sa stala chyba? Neporušuje sa tým zákon? 
Odpoveď: Vo všeobecnej rovine môžeme konštatovať, že ak by sa tak stalo, príčinou mohla byť nesprávna adresa, resp. zmena adresy poistníka, ktorú nenahlásil poisťovni, chyba pošty a pod. Takéto prípady rieši poisťovňa individuálne. 
Odpovedal: Ján Kusý (23.11.2012)
Otázka: Vzťahuje sa krytie na poškodenie zdravie aj na zranenie spolujazdcov, alebo sa poistenie týka len poistníka?  
Odpoveď: PZP sa vzťahuje na všetky osoby vo vozidle (okrem škodcu). 
Odpovedal: Ján Kusý (16.11.2012)
Otázka: Pri autonehode zahynula celá posádka vozidla.Čoho sa môžu pozostalí domáhať od poisťovne z PZP? Čo sa na nich vzťahuje z poistného plnenia? 
Odpoveď: Pozostalí majú nárok na primeranú náhradu nákladov spojených s pohrebom. V určitých prípadoch môže mať pozostalý nárok na pozostalostnú úrazovú rentu. 
Odpovedal: Ján Kusý (15.11.2012)
Otázka: Keď mi kameň rozbil sklo mám to riešiť z PZP alebo z havarijnej poistky? Mám nejakú spoluúčasť? 
Odpoveď: V prípade riešenia rozbitého skla z PZP je potrebné, aby mal klient u nás pripoistenie skiel. Ak má uzatvorené havarijné poistenie, môže si túto škodu uplatňovať z tohto poistenia, v tom prípade sa podieľa na spoluúčasti, ktorej výška závisí od zvolenia pri uzatváraní havarijného poistenia.  
Odpovedal: Ján Kusý (30.10.2012)
Otázka: Môžem si bonus preniesť aj na manželku či na deti? 
Odpoveď: Prenos bonusu je možný v rámci rodiny z manžela na manželku a naopak. 
Odpovedal: Ján Kusý (26.10.2012)
Otázka: Som dôchodca, môžem dostať lacnejšie PZP? 
Odpoveď: Pre všetkých vodičov vo vyššom veku máme zvýhodnené sadzby PZP. 
Odpovedal: Ján Kusý (10.10.2012)
Otázka: Platím za PZP menej, ak som skúsenejší vodič a jazdím bez nehody? 
Odpoveď: Ak ste vodič nad 30 rokov potom máte výhodnú sadzbu. Taktiež ponúkame nižšie poistné až o 50% pre skúsených vodičov, ktorí jazdia bez nehody. 
Odpovedal: Ján Kusý (08.10.2012)
Otázka: Súvisí cena PZP aj od lokality? Ak bývam na dedine môžem dostať nižšiu cenu? 
Odpoveď: Frekvencia škôd vo veľkých mestách je vyššia ako v menších mestách a dedinách, preto je aj cena PZP na dedinách podľa našej segmentácie nižšia. 
Odpovedal: Ján Kusý (05.10.2012)
Otázka: Prečo je výška PZP závislá od výkonu a objemu motora? 
Odpoveď: Z pohľadu štatistiky poistných udalostí motorové vozidlá s vyšším výkonom a objemom motora sú rizikovejšie z hľadiska škodovosti. Preto je aj výška ceny PZP závislá od objemu a výkonu motora. 
Odpovedal: Ján Kusý (04.10.2012)
Otázka: Keď si zabuchnem kľúče v aute pomôže mi poisťovňa auto otvoriť v rámci PZP alebo si také služby musím pripoistiť? 
Odpoveď: V rámci bezplatného poskytovania asistenčných služieb v PZP je zahrnutá aj technická a odborná pomoc aj pri zabuchnutí kľúčov od motorového vozidla. 
Odpovedal: Ján Kusý (03.10.2012)
Otázka: Aké kritéria auta si poisťovne všímajú pri výpočte poistného? 
Odpoveď: Pri výpočte poistného sa poisťovne zameriavajú na viacero faktorov ako napríklad údaje o vozidle (objem, výkon, hmotnosť), údaje o držiteľovi/majiteľovi (vek, región kde má registrované vozidlo), počet mesiacov/rokov jazdiacich bez nehody, dĺžka držby vodičského oprávnenia a podobne. Objem vstupn…
Odpovedal: Miroslav Václav (11.11.2011)
Otázka: Sú rozdiely medzi mladými a staršími vodičmi? 
Odpoveď: Rozdiely medzi vekovými skupinami vodičov sú a dlhodobo to dokazujú aj naše štatistiky. Najrizikovejšia je skupina mladých vodičov do 29 rokov, ktorí spôsobujú dopravné nehody častejšie a vo väčšej miere. Starší a skúsenejší vodiči, ktorí majú rodinu a vozia v aute dieťa, spôsobujú škody menej ča…
Odpovedal: Miroslav Václav (09.11.2011)
Otázka: Musím zaplatiť za PZP na celý rok dopredu alebo po častiach? 
Odpoveď: Povinné zmluvné poistenie je možné platiť buď na celý rok dopredu, alebo formou splátok, a to polročne a štvrťročne. 
Odpovedal: Miroslav Václav (27.10.2011)
Otázka: Ak mám na Slovensku uzatvorené PZP, platí mi aj v zahraničí, či si to musím pre každú krajinu overovať? 
Odpoveď: Povinné zmluvné poistenie, ktoré si klienti uzatvorili na Slovensku, platí aj vo všetkých štátoch Európskej únie, ako aj v štátoch uvedených v zelenej karte. Ak si však chcete byť úplne istý, môžete si platnosť PZP overiť vo svojej poisťovni.  
Odpovedal: Martin Fučík (22.10.2010)
Otázka: Čo sa mi môže stať ak si PZP nezaplatím? Sú nejaké postihy?
Odpoveď: Poistenie zanikne pre neplatenie poistného po uplynutí jedného mesiaca od splatnosti poistného. Poistník má však zákonnú povinnosť uzavrieť si PZP u toho istého poisťovateľa (doterajšieho) na zostávajúcu časť poistného obdobia. Pokiaľ by klient neuzavrel PZP u toho istého poisťovateľa na zostávaj…
Odpovedal: Martin Fučík (18.12.2009)
Otázka: Sú rozsahy asistenčných služieb k PZP u poisťovní rozdielne?
Odpoveď: Je možné nájsť určité rozdiely. V zásade môžeme asistenčné služby rozdeliť na technickú asistenciu a administratívno-právnu asistenciu. Technická asistencia sa v ČSOB poisťovni poskytuje pre prípad nehody alebo poruchy vozidla, krádeže vozidla,repatriácie vozidla, vyradenia vozidla z evidencie a …
Odpovedal: Martin Fučík (02.12.2009)
« 1 2 3 4

Vyberáme z banky.sk