Povinné zmluvné poistenie

auto-redakcia
Často sa nás pýtate na nejasnosti ohľadom PZP. Od čoho závisí výška Povinného zmluvného poistenia? Platí len na Slovensku, alebo aj v zahraničí? Čo sa stane, ak PZP nezaplatím? Pozrite si, čo zaujíma našich čitateľov najviac. Ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli, pošlite nám ju mailom na redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Ak zaplatím za PZP na celý rok dopredu a nie po častiach dostanem zľavu? 
Odpoveď: Áno. Genertel štandardne uplatňuje 5% zľavu, čo je určite viac, ako keby ste mali tie peniaze uložené v banke. 
Odpovedal: Miroslav Chovan (15.10.2013)
Otázka: Nemá poisťovňa možnosti overiť si na aute, že naozaj nejazdilo napríklad kontrolou tachometra pred poistením a po ňom? 
Odpoveď: Kontrola tachometra by bola tak drahá, že by musela poisťovňa pýtať príplatok. Riziko, či niekto spôsobí nehodu nepoužívaným autom je porovnateľné, ako pri aute používanom. Dôvodov je viacero, napríklad nepoužívaním vozidla mnohé súčiastky zastarávajú a znižuje sa ich technická vlastnosť, napríkl…
Odpovedal: Miroslav Chovan (08.10.2013)
Otázka: Mám štvorročnú Kiu Soul, ktorú využívam iba niekoľkokrát do roka, keďže pracujem v zahraničí. Vedeli by ste mi na ňu dať nejakú zľavu? 
Odpoveď: Štatisticky vieme, že auto ktoré je vlastnené niekym, kto je dlhodobo v zahraničí je používané inou, nám neznámou osobou približne rovnako intenzívne, ako aj ostatné vozidlá. Z uvedeného dôvodu nemôžeme poskytnúť zľavu pre tieto dôvody. Auto je možné dočasne vyradiť z evidencie a garážovať na bez…
Odpovedal: Miroslav Chovan (07.10.2013)
Otázka: V zahraničí sa pri (PZP) prihliada aj na farbu auta či povolanie vodiča. Aké faktory zvažuje pri cene poistenia vaša poisťovňa? 
Odpoveď: Zvažujeme vek, bezškodový priebeh, vodičské skúsenosti a typologický profil vodiča aj prostredníctvom ďalších parametrov, akými sú typ vozidla, jeho vlastníctvo a podobne. Farba auta zatiaľ nemá štatisticky potvrdenú osobitnú významnosť, aj keď sa ukazuje, že práve agresívnejšií vodiči vyhľadávaj…
Odpovedal: Miroslav Chovan (02.10.2013)
Otázka: Doteraz manželka nedostala list od poisťovne o výške PZP na nasledujúce obdobie, hoci podľa zákona to malo byť zaslané min 10 týždňov pred výročím. Kde sa stala chyba? Neporušuje sa tým zákon? 
Odpoveď: Vo všeobecnej rovine môžeme konštatovať, že ak by sa tak stalo, príčinou mohla byť nesprávna adresa, resp. zmena adresy poistníka, ktorú nenahlásil poisťovni, chyba pošty a pod. Takéto prípady rieši poisťovňa individuálne. 
Odpovedal: Ján Kusý (23.11.2012)
Otázka: Vzťahuje sa krytie na poškodenie zdravie aj na zranenie spolujazdcov, alebo sa poistenie týka len poistníka?  
Odpoveď: PZP sa vzťahuje na všetky osoby vo vozidle (okrem škodcu). 
Odpovedal: Ján Kusý (16.11.2012)
Otázka: Pri autonehode zahynula celá posádka vozidla.Čoho sa môžu pozostalí domáhať od poisťovne z PZP? Čo sa na nich vzťahuje z poistného plnenia? 
Odpoveď: Pozostalí majú nárok na primeranú náhradu nákladov spojených s pohrebom. V určitých prípadoch môže mať pozostalý nárok na pozostalostnú úrazovú rentu. 
Odpovedal: Ján Kusý (15.11.2012)
Otázka: Keď mi kameň rozbil sklo mám to riešiť z PZP alebo z havarijnej poistky? Mám nejakú spoluúčasť? 
Odpoveď: V prípade riešenia rozbitého skla z PZP je potrebné, aby mal klient u nás pripoistenie skiel. Ak má uzatvorené havarijné poistenie, môže si túto škodu uplatňovať z tohto poistenia, v tom prípade sa podieľa na spoluúčasti, ktorej výška závisí od zvolenia pri uzatváraní havarijného poistenia.  
Odpovedal: Ján Kusý (30.10.2012)
Otázka: Môžem si bonus preniesť aj na manželku či na deti? 
Odpoveď: Prenos bonusu je možný v rámci rodiny z manžela na manželku a naopak. 
Odpovedal: Ján Kusý (26.10.2012)
Otázka: Som dôchodca, môžem dostať lacnejšie PZP? 
Odpoveď: Pre všetkých vodičov vo vyššom veku máme zvýhodnené sadzby PZP. 
Odpovedal: Ján Kusý (10.10.2012)
Otázka: Platím za PZP menej, ak som skúsenejší vodič a jazdím bez nehody? 
Odpoveď: Ak ste vodič nad 30 rokov potom máte výhodnú sadzbu. Taktiež ponúkame nižšie poistné až o 50% pre skúsených vodičov, ktorí jazdia bez nehody. 
Odpovedal: Ján Kusý (08.10.2012)
Otázka: Súvisí cena PZP aj od lokality? Ak bývam na dedine môžem dostať nižšiu cenu? 
Odpoveď: Frekvencia škôd vo veľkých mestách je vyššia ako v menších mestách a dedinách, preto je aj cena PZP na dedinách podľa našej segmentácie nižšia. 
Odpovedal: Ján Kusý (05.10.2012)
Otázka: Prečo je výška PZP závislá od výkonu a objemu motora? 
Odpoveď: Z pohľadu štatistiky poistných udalostí motorové vozidlá s vyšším výkonom a objemom motora sú rizikovejšie z hľadiska škodovosti. Preto je aj výška ceny PZP závislá od objemu a výkonu motora. 
Odpovedal: Ján Kusý (04.10.2012)
Otázka: Keď si zabuchnem kľúče v aute pomôže mi poisťovňa auto otvoriť v rámci PZP alebo si také služby musím pripoistiť? 
Odpoveď: V rámci bezplatného poskytovania asistenčných služieb v PZP je zahrnutá aj technická a odborná pomoc aj pri zabuchnutí kľúčov od motorového vozidla. 
Odpovedal: Ján Kusý (03.10.2012)
Otázka: Aké kritéria auta si poisťovne všímajú pri výpočte poistného? 
Odpoveď: Pri výpočte poistného sa poisťovne zameriavajú na viacero faktorov ako napríklad údaje o vozidle (objem, výkon, hmotnosť), údaje o držiteľovi/majiteľovi (vek, región kde má registrované vozidlo), počet mesiacov/rokov jazdiacich bez nehody, dĺžka držby vodičského oprávnenia a podobne. Objem vstupn…
Odpovedal: Miroslav Václav (11.11.2011)
Otázka: Sú rozdiely medzi mladými a staršími vodičmi? 
Odpoveď: Rozdiely medzi vekovými skupinami vodičov sú a dlhodobo to dokazujú aj naše štatistiky. Najrizikovejšia je skupina mladých vodičov do 29 rokov, ktorí spôsobujú dopravné nehody častejšie a vo väčšej miere. Starší a skúsenejší vodiči, ktorí majú rodinu a vozia v aute dieťa, spôsobujú škody menej ča…
Odpovedal: Miroslav Václav (09.11.2011)
Otázka: Musím zaplatiť za PZP na celý rok dopredu alebo po častiach? 
Odpoveď: Povinné zmluvné poistenie je možné platiť buď na celý rok dopredu, alebo formou splátok, a to polročne a štvrťročne. 
Odpovedal: Miroslav Václav (27.10.2011)
Otázka: Ak mám na Slovensku uzatvorené PZP, platí mi aj v zahraničí, či si to musím pre každú krajinu overovať? 
Odpoveď: Povinné zmluvné poistenie, ktoré si klienti uzatvorili na Slovensku, platí aj vo všetkých štátoch Európskej únie, ako aj v štátoch uvedených v zelenej karte. Ak si však chcete byť úplne istý, môžete si platnosť PZP overiť vo svojej poisťovni.  
Odpovedal: Martin Fučík (22.10.2010)
Otázka: Čo sa mi môže stať ak si PZP nezaplatím? Sú nejaké postihy?
Odpoveď: Poistenie zanikne pre neplatenie poistného po uplynutí jedného mesiaca od splatnosti poistného. Poistník má však zákonnú povinnosť uzavrieť si PZP u toho istého poisťovateľa (doterajšieho) na zostávajúcu časť poistného obdobia. Pokiaľ by klient neuzavrel PZP u toho istého poisťovateľa na zostávaj…
Odpovedal: Martin Fučík (18.12.2009)
Otázka: Sú rozsahy asistenčných služieb k PZP u poisťovní rozdielne?
Odpoveď: Je možné nájsť určité rozdiely. V zásade môžeme asistenčné služby rozdeliť na technickú asistenciu a administratívno-právnu asistenciu. Technická asistencia sa v ČSOB poisťovni poskytuje pre prípad nehody alebo poruchy vozidla, krádeže vozidla,repatriácie vozidla, vyradenia vozidla z evidencie a …
Odpovedal: Martin Fučík (02.12.2009)
« 1 2 3 4

Vyberáme z banky.sk