Téma: Povinné zmluvné poistenie
Otázka:

Ovyplyvňuje výšku havarijného poistenia aj vek vodiča? Vodiči ktorej vekovej skupiny sú podľa poisťovne najmenej rizikoví?
 

Odpoveď:
Cena havarijného poistenia sa odvíja od viacerých faktorov ako zvolený poistný balík, vek poistníka, jeho trvalý pobyt, vek vozidla, výrobca a model vozidla, výška poistnej sumy (cena vozidla a jeho výbavy), bezškodový priebeh...atď. V rámci havarijného poistenia má klient v Allianz - SP na výber zo štyroch poistných balíkov (Comfort, Plus, Extra a Max), ktoré zahŕňajú jednotlivé poistné riziká, ktoré sú poistením kryté ako havária, stret so zverou, krádež, živelná udalosť - krupobitie, sneh, víchrica, požiar, vandalizmus či finančná strata. Medzi najmenej rizikových vodičov patria určite vodiči v strednom veku, v menších mestách a obciach, naopak najrizikovejší sú mladí vodiči vo veľkých mestách.  
Odpovedal: Lucia Muthová (23.11.2018)
Späť

Vyberáme z banky.sk