Téma: Povinné zmluvné poistenie
Otázka:

Dá sa prívesný vozík poistiť aj sezónne? Mám na mysli povinné zmluvné poistenie. Potrebuje prívesný vozík aj havarijnú poistku, či sa na neho vzťahuje havarijná poistka auta, za ktoré je vozík upevnený?
 

Odpoveď:
Nie, pri prívesnom vozíku, na rozdiel od povinného zmluvného poistenia plavidiel, zákon nerieši či je vozík v prevádzke alebo nie a preto nie je možné ho poistiť len na sezónu. Je však možné PZP dočasne odhlásiť na dopravnom inšpektoráte a potvrdenie potom predložiť poisťovni. Podobne je to aj pri havarijnom poistení, kde nie je možné poistiť prívesný vozík len sezónne, keďže zmluva o havarijnom poistení sa uzatvára minimálne na jeden rok, avšak tu je možnosť podľa občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do dvoch mesiacoch od uzatvorenia zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou.
Odpovedal: Lucia Muthová (19.11.2018)
Späť

Vyberáme z banky.sk