Téma: Povinné zmluvné poistenie
Otázka:

Môj zamestnávateľ nemá havarijne poistené autá a kolegovi dal k náhrade zlomené spätné zrkadlo. Má na to právo? Môžem ja dať havarijne poistiť služobné auto, ktoré mi nepatrí, ale na ktorom jazdím? Ďakujem.

Odpoveď:
Zodpovednosť zamestnanca za zverený majetok je otázkou pracovno právnych vzťahov a nie poistenia. V prípade dohody oboch strán je to teoreticky možné. Vy budete platiť poistné a v poistnom vzťahu budete ako poistník a firma ako poistený. V prípade poistnej udalosti ale poisťovňa vyplatí plnenie priamo firme.
Odpovedal: Peter Ripka (04.12.2017)
Späť

Vyberáme z banky.sk