Povinné zmluvné poistenie

auto-redakcia
Často sa nás pýtate na nejasnosti ohľadom PZP. Od čoho závisí výška Povinného zmluvného poistenia? Platí len na Slovensku, alebo aj v zahraničí? Čo sa stane, ak PZP nezaplatím? Pozrite si, čo zaujíma našich čitateľov najviac. Ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli, pošlite nám ju mailom na redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Prečo počet najazdených kilometrov na poistenom aute nemá vplyv na cenu PZP? Jazdím len príležitostne a teda ostatných vodičov ohrozujem oveľa menej ako niekto, kto jazdí každý deň.
Odpoveď: Na túto problematiku sa dá pozerať z rôznych strán. Na jednej strane ten, kto nejazdí, má znížené riziko menšou početnosťou jázd. No na druhej strane má zvýšené riziko spôsobené znížením zručnosti. Mnoho ľudí to pozná, že si sadli po 3 mesiacoch za volant a už museli uvažovať nad vecami, ktoré pr…
Odpovedal: Miroslav Chovan (10.12.2015)
Otázka: Existuje na Slovensku nejaký register priestupkov vodičov? Ak áno, berie poisťovňa pri stanovovaní výšky poistky do úvahy napríklad aj počet prekročení rýchlosti, ktoré vodič mal?
Odpoveď: Poisťovne majú za povinnosť preverovať históriu škodového priebehu poistenia, ale pokuty za rýchlosť k tomu nepatria. Samozrejme, existuje súvislosť medzi spôsobom jazdy a rizikom vzniku škody. Na posúdenie tohto rizika existujú iné nástroje.
Odpovedal: Miroslav Chovan (25.11.2015)
Otázka:  PZP sa vzťahuje iba na Slovensko alebo aj na zahraničie? Čo ak spôsobím nehodu mimo SR?
Odpoveď:  PZP je poistenie, ktoré sa riadi zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších zmien, za ktorým stoja smernice Európskeho parlamentu a Rady a samozrejme aj poistnou zmluvou a v nej dohodnutými podmienkami.…
Odpovedal: Miroslav Chovan (25.11.2015)
Otázka: Aká mi hrozí pokuta, ak nemám uzatvorené PZP?
Odpoveď: Pokiaľ nemáte uzatvorené PZP, môžete byť podľa zákona pokutovaný zo strany miestneho úradu (obvodný úrad) od 16,60€ do 3319,40€. Na základe centrálnej evidencie vozidiel a centrálnej databázy o poistených vozidlách úrady presne vedia, ktoré auto nie je poistené a teda kto si zákonnú povinnosť nes…
Odpovedal: Miroslav Chovan (25.11.2015)
Otázka: Ak spôsobím škodu, ale poškodený nechce volať policajtov, dá mi aj v tomto prípade poisťovňa peniaze na zaplatenie jeho opráv? Nebude stačiť len fotografia z miesta udalosti a účet zo servisu?
Odpoveď: V prvom rade, privolanie polície nie je založené na súhlase oboch strán. Ak ju chcete zavolať, pokojne tak urobte bez ohľadu na vôľu druhej strany. Pokiaľ niektorá strana nechce volať políciu, kým vy áno, je to podozrivé. Môže byť za tým dôvod, ako napríklad pokuta za porušenie pravidiel cestnej …
Odpovedal: Miroslav Chovan (25.11.2015)
Otázka: Keď chcem zmeniť poisťovňu, u ktorej mám PZP, stačí novej poisťovni doklad o mojej bezškodovej minulosti potvrdený starou poisťovňou?
Odpoveď: To záleží od poisťovne a od vášho individuálneho prípadu. Napríklad, pokiaľ má o klientovi poisťovňa informáciu, nepotrebuje doklad, stačí, ak nazrie do databázy. Samozrejme, môže vyžadovať doklad o priebehu predchádzajúceho poistenia a tiež môže veriť vyhláseniu klienta o jeho minulosti. Pokiaľ …
Odpovedal: Miroslav Chovan (25.11.2015)
Otázka: Do akej sumy kryje PZP škody, ktoré svojim autom zapríčiním? Čo keď sú reálne náklady poškodeného vyššie, ako limity poisťovne?
Odpoveď: PZP vždy kryje škody do limitov, ktoré obsahuje uzatvorená poistná zmluva. Zákon o PZP stanovuje pri škode na zdraví limit 5 000 000 EUR za škodu (bližšie definovanú v príslušných Všeobecných poistných podmienkach /VPP/) bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených. Pre škodu na majetku je to…
Odpovedal: Mgr. Beata Lipšicová (04.09.2015)
Otázka: Môžem si od vinníkovej poisťovne žiadať škodu z PZP, hoci sa vinník nepriznal? 
Odpoveď: Vždy odporúčame na mieste spísať záznam o nehode (kompletne ho vyplniť, podpísať oboma účastníkmi), prípadne si miesto nafotiť mobilom (dnes má fotoaparát každý mobil). Je to dôležité najmä pre poškodeného, aby mal nejaký dôkaz, pokiaľ by sa vinník dodatočne nepriznal. Ak sú akékoľvek pochybnost…
Odpovedal: Judita Smatanová (21.11.2014)
Otázka: Do akej výšky mi PZP prispeje na prípadný súdny spor? 
Odpoveď: Súdne pojednávanie pri vymáhaní škody je plne v réžií Asistenčnej služby, ktorá hradí aj náklady. 
Odpovedal: Daniela Šulcová (13.11.2014)
Otázka: Nie je zbytočné si pripoisťovať k PZP čelné sklo, keď v praxi mi poškodený môže iba sotva dokázať, že práve kamienok z môjho auta poškodil jeho okno? Nie je lepšie si ho radšej pripoistiť v havarijnom poistení? 
Odpoveď: V rámci povinného zmluvného poistenia naša poisťovňa neumožňuje pripoistenie čelného skla, práve z dôvodu náročného dokazovania zavinenia.  Škodu na čelnom skle poškodenému samozrejme preplatíme aj v rámci PZP, ale poškodený musí dokázať, že k zničeniu čelného skla došlo náhodnou udalosťou zavine…
Odpovedal: Daniela Šulcová (11.11.2014)
Otázka: Ak má niektorá poisťovňa lacné PZP, nejde cena na úkor kvality zabezpečenia alebo asistenčnej služby? 
Odpoveď: V prípade, že nejaká poisťovňa ponúka povinné zmluvné poistenie za podozrivo nízke ceny, treba zbystriť pozornosť a začať sa pýtať, aké služby sú v danom produkte obsiahnuté. Väčšinou garantujú len slabú ochrana a v prípade škody sa poistné plnenie nevyplatí. Dôležitý je rozsah asistenčných služi…
Odpovedal: Daniela Šulcová (10.10.2014)
Otázka: Môžem si k PZP pripoistiť vandalizmus? 
Odpoveď: Túto možnosť v rámci PZP neposkytujeme. 
Odpovedal: Daniela Šulcová (08.10.2014)
Otázka: Môžem si k PZP pripoistiť aj krádež auta alebo veci z neho?
Odpoveď: Krádež vozidla sa u nás v rámci povinného zmluvného poistenia pripoistiť nedá. V základnom balíku však poskytujeme okrem ochrany proti živlu a úrazového poistenia posádky vozidla aj krytie batožiny v motorovom vozidle pre osobné/úžitkové motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t do sumy 500 eur. Poi…
Odpovedal: Daniela Šulcová (07.10.2014)
Otázka: Čo všetko by som mal zvažovať pred výberom povinnom zmluvnom poistení (PZP)? 
Odpoveď: Pred uzatvorením povinného zmluvného poistenia, by ste mali vedieť, čo všetko je súčasťou vašej zákonnej poistky, to znamená okrem zodpovednostného rizika, aké ďalšie doplnkové služby budú v poistke zahrnuté. Dôležitý je rozsah asistenčných služieb, klient by sa mal pýtať na to, či asistenčná slu…
Odpovedal: Daniela Šulcová (01.10.2014)
Otázka: Môže sa stať, že poisťovňa škodcu poškodenému klientovi neuhradí plnú sumu z PZP za opravu auta s argumentom, že súčiastky sú nové a jeho staré auto by si tak zvýšilo hodnotu?  Je v takomto prípade spoluúčasť klienta bežná a ako sa môže klient tej…
Odpoveď: Áno, je to tak. Medzi výškou faktúry za opravu a výškou vzniknutej škody môže byť rozdiel v prospech aj v neprospech klienta. Poisťovne pri určovaní škody postupujú podľa zákona. Poisťovňa musí škodu počítať z hodnoty majetku v čase vzniku poistnej udalosti. Sú samozrejme diely, ktoré zastarávajú…
Odpovedal: Miroslav Chovan (13.11.2013)
Otázka: Čo sa mi môže stať, keď nemám PZP v zahraničí? 
Odpoveď: Najväčším strašiakom je zadržanie vozidla. V niektorých krajinách hrozí iba pokuta, no niekde sa môže človek dostať aj do väzenia. Každopádne zamýšľať sa nad hrozbou pokuty a pravdepodobnostou vzniku nehody alebo odhalenia z porušovania zákona nie je cesta pre rozumných ľudí. Vždy je lepšie sa z…
Odpovedal: Miroslav Chovan (11.11.2013)
Otázka: Môžem dostať zľavu ak si u vám poistím dve autá? 
Odpoveď: Zľavy máme nastavené tak, že pre ich poskytnutie je rozhodujúcich mnoho iných parametrov. Iba samotná skutočnosť poistenia viacerých vozidiel nie je dostačujúca. Rizikový profil klienta je to najdôležitejším faktorom pri rozhodovaní o zľavách. 
Odpovedal: Miroslav Chovan (31.10.2013)
Otázka: Ak k vám príde nový klient, ako si overujete jeho vodičskú minulosť? 
Odpoveď: Pýtame sa otázky, ktoré nám umožňujú overiť rizikový profil klienta. Tieto odpovede následne kontrolujeme na doklady a informácie, ktoré sú nám k dispozícií. Jedným z nich je napríklad aj register poistných udalostí. Rovnako si môžeme vypýtať potvrdenie o škodovom priebehu predchádzajúceho poiste…
Odpovedal: Miroslav Chovan (25.10.2013)
Otázka: Funguje u vás systém malusu a bonusu pre rizikových vodičov? 
Odpoveď: Áno. Genertel uplatňuje veľmi prísne systém bonusov a malusov. Môžete nájsť poisťovne, ktoré sú tolerantnejšie avšak podľa nášho názoru si klient, ktorý nespôsobí škodu zaslúži byť odmenený za to, že jazdí zodpovedne a nespôsobuje škody a to tak, že príspevok do fondu na krytie škôd sa zvýši práv…
Odpovedal: Miroslav Chovan (23.10.2013)
Otázka: Ak v aute zabuchnem dieťa pomôže mi s jeho otvorením asistenčná služba? 
Odpoveď: V prvom rade Asistenčná služba nie je záchranná služba! V takomto prípade by rodič predpokladám riešil problém rýchlejšie a pragmatickejšie a neporovnával hodnotu poškodeného okna voči hodnote života uviaznutého v aute. Pokiaľ by hrozilo ohrozenie života, môže asistenčná služba službu odmietnuť v…
Odpovedal: Miroslav Chovan (21.10.2013)
« 1 2 3 4 »

Vyberáme z banky.sk