ČSOB Poisťovňa, a.s.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Adresa:Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava  
Telefón:0850 111 303 
Fax:02/ 48 24 86 00 
IČO:31325416 
Predstaviteľ poisťovne:Martin Daller - generálny riaditeľ, predseda predstavenstva 
Dátum udelenia licencie:12.05.1992 
URL:http://www.csobpoistovna.sk 
E-mail:infolinka@csob.sk 
StvorecČSOB poisťovňa Životné poistenie Vario
StvorecČSOB poisťovňa Životné poistenie Vario Junior
StvorecČSOB poisťovňa Životné poistenie Perspektiv
StvorecČSOB poisťovňa Životné poistenie Invest Mix
StvorecČSOB poisťovňa Životné poistenie Junior Mix
StvorecČSOB poisťovňa Životné poistenie Maximal
StvorecČSOB poisťovňa Životné poistenie Invest Garant
StvorecČSOB poisťovňa Poistenie bývania
StvorecČSOB poisťovňa Povinné zmluvné poistenie
StvorecČSOB poisťovňa Havarijné poistenie
StvorecČSOB poisťovňa Úrazové poistenie vodiča
StvorecČSOB poisťovňa Cestovné poistenie krátkodobé
StvorecČSOB poisťovňa Cestovné poistenie dlhodobé
StvorecČSOB poisťovňa Pobočky

StvorecHlásenie poistnej udalosti: 0850 311 312, 0912 611 612, 0906 330 330Články na Poistovne.sk k poisťovni - ČSOB Poisťovňa, a.s.


Sponzorované odkazy