Životné poistenie Vital

Životné poistenenie Vital je rizikové poistenie. Poskytuje poistnú ochranu pred rizikami ako napr. smrť, invalidita, trvalé následky úrazu a vážne choroby.

Pripoistenia

Zabezpečenie pred nepredvídateľnými životnými situáciami získate s voliteľnými pripoisteniami:
 • vážne choroby dospelých, aj detí
 • denné odškodné liečenia úrazu už od 13. dňa spätne za každý deň
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením až do 750 %
 • hospitalizácia
 • dlhodobá pracovná neschopnosť
 • chirurgický zákrok
 • úraz so zrýchleným plnením
 • oslobodenie od platenia poistenia v prípade invalidity,
 • invalidita poisteného od 40 % alebo od 70 %,
 • smrť
 • Medifón (asistenčná služba) a Mediservis
 • pravidelná investícia (v prípade invalidity je vyplácaná pravidelná renta)

Výhody

 • dvojnásobné plnenie v prípade:
  • smrti pri dopravnej nehode
  • hospitalizácie na JIS alebo ARO
 • 10% navýšenie poistného plnenia za zdravý životný štýl
 • možnosť poistenia úveru
 • zľavy pre klientov ČSOB, ako aj za ročnú frekvenciu platenia

Vyberáme z banky.sk