Životné poistenie Vital

Životné poistenenie Vital je rizikové poistenie. Poskytuje poistnú ochranu pred rizikami ako napr. smrť, invalidita, trvalé následky úrazu a vážne choroby.

Pripoistenia

Zabezpečenie pred nepredvídateľnými životnými situáciami získate s voliteľnými pripoisteniami:
  • vážne choroby dospelých, aj detí
  • denné odškodné liečenia úrazu už od 13. dňa spätne za každý deň
  • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením až do 750 %
  • hospitalizácia
  • dlhodobá pracovná neschopnosť
  • chirurgický zákrok
  • úraz so zrýchleným plnením
  • oslobodenie od platenia poistenia v prípade invalidity,
  • invalidita poisteného od 40 % alebo od 70 %,
  • smrť
  • Medifón (asistenčná služba) a Mediservis
  • pravidelná investícia (v prípade invalidity je vyplácaná pravidelná renta)

Výhody

  • dvojnásobné plnenie v prípade:
    • smrti pri dopravnej nehode
    • hospitalizácie na JIS alebo ARO
  • 10% navýšenie poistného plnenia za zdravý životný štýl
  • možnosť poistenia úveru
  • zľavy pre klientov ČSOB, ako aj za ročnú frekvenciu platenia

Vyberáme z banky.sk