Poistenie nehnuteľnosti s domácnosťou

Poistiť si môžete nehnuteľnosť spolu s domácnosťou, alebo iba nehnuteľnosť, alebo iba domácnosť.

Balíky

Na výber máte 3 balíky Klasik, Štandard, Extra, ktoré sa líšia poistnými rizikami.

CSOB-majetok

Pripoistenia

  • Pripoistiť si môžete Zodpovednosť za škodu. Kryje škodu na majetku a zdraví spôsobenú vlastníctvom nehnuteľnosti alebo fyzickými osobami a z držby zvierat.
  • Pri nehnuteľnosti si môžete pripoistiť aj vedlajšie budovy, exteriérový bazén, okrasnú záhradu.
  • Pri poistení domácnosti si môžete pripoistiť liečbu a pohreb domáceho zvieraťa a drahé veci.

Výhody

  • Nonstop asistenčné služby získate k poisteniu bezplatne.
  • V rámci asistenčných služieb získate aj právnu asistenciu.
Poistenie nehnuteľnosti a dmácnosti môžete uzavrieť online, talefonicky, alebo osobne pobočke poisťovne alebo banky.

Vyberáme z banky.sk