Havarijné poistenie

Havarijné poistenie kryje:

  • poškodenie alebo zničenie vášho vozidla v prípade havárie, krádeže, živelnej pohromy, vandalizmu alebo hlodavcami

Voliteľné pripoistenia

K základnému poisteniu si môžete zvoliť pripoistenia podľa vašich potrieb:
  • poistenie finančnej straty (GAP), vhodné najmä pre nové autá
  • poistenie skiel (s výnimkou strešných a panoramatických okien)
  • úrazové poistenie prepravovaných osôb
  • poistenie batožiny
  • poistenie náhradného vozidla
Poistenie môžete uzavrieť telefonicky, online, v pobočkách ČSOB banky alebo ČSOB poisťovne.

Vyberáme z banky.sk