Havarijné poistenie

Klinet si môže vybrať buď plné alebo čiastočné havarijné poistenie.

  plné havarijné poistenie čiastočné havarijné poistenie
havárie áno áno
živelné udalosti áno áno
hlodavce áno NIE
vandalizmus áno áno
odcudzenie vozidla áno NIE
asistenčné služby áno áno

Voliteľné pripoistenia

K základnému poisteniu si môžete zvoliť pripoistenia podľa vašich potrieb:
  • poistenie finančnej straty (GAP), vhodné najmä pre nové autá
  • poistenie skiel (s výnimkou strešných a panoramatických okien)
  • úrazové poistenie prepravovaných osôb
  • poistenie batožiny
  • poistenie náhradného vozidla
Poistenie môžete uzavrieť telefonicky, online, v pobočkách ČSOB banky alebo ČSOB poisťovne.

Vyberáme z banky.sk