Dlhodobé cestovné poistenie


Pri dlhodobom cestovnom poistení máte na výber z troch balíkov Standard, Optimal a Exclusive. Líšia sa rozsahom poistných rizík, územnou platnosťou i dĺžkou jednej cesty.

Standard balík zahŕňa poistenie:

 • Liečebné náklady
 • Horská záchranná služba v SR
 • Pripoistenie zodpovednosti za škodu na zdraví alebo veci
 • Poškodenie, zničenie alebo odcudzenie batožiny
 • Pripoistenie nepojazdného vozidla
Územná platnosť: Európa
Dĺžka jednej cesty: 60 dní

Optimal balík zahŕňa poistenie:

 • Liečebné náklady
 • Horská záchranná služba v SR
 • Pripoistenie zodpovednosti za škodu na zdraví alebo veci
 • Poškodenie, zničenie alebo odcudzenie batožiny
 • Pripoistenie nepojazdného vozidla
 • Úrazové pripoistenie
Územná platnosť: Európa
Dĺžka jednej cesty: 60 dní

Exclusive balík zahŕňa poistenie:

 • Liečebné náklady
 • Horská záchranná služba v SR
 • Pripoistenie zodpovednosti za škodu na zdraví alebo veci
 • Poškodenie, zničenie alebo odcudzenie batožiny
 • Pripoistenie nepojazdného vozidla
 • Úrazové pripoistenie
 • Pripoistenie zmeškaného odletu a batožiny
 • Pripoistenie nadštandardných asistenčných služieb
 • Storno poplatky
Územná platnosť: Svet
Dĺžka jednej cesty: 90 dní

Vyberáme z banky.sk