Krátkodobé cestovné poistenie

Základnou súčasťou poistenia je poistenie liečebných nákladov. Klient si k základnému poisteniu môže vybrať tieto pripoistenia:
  • úrazové pripoistenie,
  • zodpovednosť za škodu na zdraví alebo veci,
  • poškodenie, zničenie alebo odcudzenie batožiny,
  • meškanie batožiny,
  • meškanie odletu,
  • nepojazdné vozidlo
Územnú platnosť si môžete vybrať z troch možností: Európa, Svet okrem USA a Canady, Celý svet.

ČSOB poisťovňa ponúka 3 balíky krátkodobého cestovného poistenia:

Základný (liečebné náklady, asistenčné služby, trvalé následky úrazu)
Optimálny (liečebné náklady, asistenčné služby, trvalé následky úrazu, zodpovednosť za škodu)
Prémiový (liečebné náklady, asistenčné služby, trvalé následky úrazu, zodpovednosť za škodu, pripoistenie batožiny)

Poistenie začína platiť 3 hodiny od zaplatenia poistného.

Vyberáme z banky.sk