Havarijné poistenie

Auto-004
Poškodili ste si auto výtlkom? Preplatí vám poisťovňa škodu, aj keď ste nemali zimné pneumatiky? Čo robiť v prípade nehody v zahraničí? Kde všade vám platí havarijná poistka? Ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli, napíšte nám na redakcia@poistovne.sk

Otázka: Keď mi auto poškodil odhrňovač snehu mám si náhradu pýtať od technických služieb alebo od mojej poisťovne?Môžem si od vinníkovej poisťovne žiadať škodu z PZP, hoci sa vinník nepriznal? 
Odpoveď: Ak máte uzatvorené havarijné poistenie, vždy odporúčame využiť havarijné poistenie, najmä z dôvodu rýchlosti. V prípade, že nemáte havarijné poistenie, treba sa obrátiť na majiteľa odhŕňača. 
Odpovedal: Judita Smatanová (19.11.2014)
Otázka: Pomôže mi asistenčná služba v prípade, že mi na aute zamrzol zámok či sa mi vybila batéria alebo si to musím pripoistiť? 
Odpoveď: Áno, asistenčná služba Vám pomôže aj v týchto prípadoch, ide o opravu na mieste alebo pomoc pri štartovaní vozidla. Asistenčné služby poskytujeme v rámci PZP Optimum alebo havarijného poistenia zdarma. 
Odpovedal: Judita Smatanová (18.11.2014)
Otázka: Zaplatí mi poisťovňa odvoz domov či do dovolenkového strediska pri nehode v zahraničí, kde sa mi poškodilo auto? 
Odpoveď: Áno, v prípade poistnej udalosti, keď je motorové vozidlo nepojazdne, zabezpečíme pre pokračovanie v ceste klientovi hotel na dve noci alebo náhradný automobil na 48 hodín, alebo vlak II.triedy, pripadne autobus alebo lietadlo. 
Odpovedal: Ján Kusý (28.08.2014)
Otázka: Kedy preplatíte klientovi aj zapožičanie náhradného auta na čas keď je auto v oprave? 
Odpoveď: V rámci havarijného poistenia aj povinne zmluvného poistenia (PZP) motorového vozidla je možnosť pripoistenia náhradného vozidla, ktoré sa vzťahuje na náhradu nákladov za prenájom náhradného vozidla za poškodené vozidlo do výšky celkového limitu 400 € za jedno poistne obdobie, maximálne však po d…
Odpovedal: Ján Kusý (27.08.2014)
Otázka: Ak mi auto na dovolenke poškodí požiar alebo povodeň aké poistenie mi pomôže? 
Odpoveď: V rámci havarijného poistenia motorového vozidla je poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku požiaru alebo povodne automaticky zahrnuté v základnom krytí. V rámci PZP je možné si poistiť živelné pripoistenie, v ktorom je kryte aj riziko vzniknuté požiarom alebo pôvodnou.  
Odpovedal: Ján Kusý (26.08.2014)
Otázka: Pri krádeži bol poškodený aj zámok auta. Zaplatí mi poisťovňa aj jeho výmenu? 
Odpoveď: Pokiaľ má klient uzatvorené havarijné poistenie a bude pri krádeži poškodený zámok vozidla, tak poskytneme plnenie na jeho výmenu . 
Odpovedal: Ján Kusý (25.08.2014)
Otázka: Do akej výšky mi poisťovňa ukradnuté veci z auta preplatí? 
Odpoveď: Výška poistných limitov je v každej poisťovni iná a máte ju uvedenú v zmluve. V našej poisťovni je výška limitu poistného plnenia 1 000 € na jedno poistné obdobie s výnimkou krádeže zo strešného nosiča; v tomto prípade sa pripoistenie uzatvára so spoluúčasťou 166 € a horný limit plnenia je 500 €…
Odpovedal: Ján Kusý (22.08.2014)
Otázka: Môžem si navigáciu dopoistiť v PZP alebo havarijnom? Koľko by to stálo? 
Odpoveď: V havarijnom poistení je vstavaná navigácia súčasťou poistenej výbavy vozidla. Pokiaľ bola do vozidla namontovaná dodatočne, je potrebné mať o tom doklad a špecifikovať túto informáciu v poistnej zmluve. Prenosnú GPS navigáciu je možné si dopoistiť v rámci poistenia batožiny (v našej poisťovni je…
Odpovedal: Ján Kusý (21.08.2014)
Otázka: Závisí preplatenie navigácie na tom či je poistená ako súčasť štandardnej výbavy a zabudovaná alebo je súčasť doplnkovej výbavy a mobilná?
Odpoveď: Áno, na prenosnú (mobilnú) navigáciu sa vzťahuje plnenie z pripoistenia batožiny. Na pevne zabudovanú navigáciu, ktorá je súčasťou štandardnej výbavy vozidla sa vzťahuje plnenie v rámci havarijného poistenia.
Odpovedal: Ján Kusý (20.08.2014)
Otázka: Na pláži mi vykradli auto a zobrali GPS navigáciu, mobil a slnečné okuliare celkovo v hodnote 1000 eur. Z akého poistenia si môžem uplatniť škodu?
Odpoveď: Na uplatnenie škody je potrebné, aby mal poistník uzatvorené havarijné poistenie motorového vozidla a v prípade krádeže mobilného telefónu, GPS navigácie a slnečných okuliarov aj pripoistenie batožiny. V tomto prípade sa ale vyžaduje , aby tieto veci boli umiestnene v kufri uzamknutého auta.
Odpovedal: Ján Kusý (19.08.2014)
Otázka: V čom všetkom mi môže pomôcť asistenčná služba pri mojej dovolenke autom?
Odpoveď: Asistenčné služby sú súčasťou povinného zmluvného, aj havarijného poistenia. Pri poistnej udalosti poskytujeme technickú a právnu asistenciu. Technická asistencia zahŕňa poskytnutie alebo zorganizovanie služieb v prípade nehody, poruchy vozidla, straty kľúčov, ak klient spotrebuje palivo, v príp…
Odpovedal: Ján Kusý (18.08.2014)
Otázka: Keď mi ukradnú z auta batožinu ako a kedy je potrebné nahlásiť krádež?
Odpoveď: V prípade krádeže batožiny z vozidla je potrebne ihneď kontaktovať políciu a asistenčnú službu príslušnej poisťovne.
Odpovedal: Ján Kusý (18.08.2014)
Otázka: Ako mám jednať so zahraničnými policajtmi, keď neovládam ich jazyk? Mám nárok na tlmočníka?
Odpoveď: Aj v tomto prípade vám môže pomôcť poisťovňa. V rámci asistenčných služieb, ktoré poskytuje naša poisťovňa pri povinnom zmluvnom, aj havarijnom poistení zdarma, je zahrnutá aj administratívno-právna asistencia, kedy poisťovateľ poskytne pri poistných udalostiach v inom členskom štáte telefonické…
Odpovedal: Ján Kusý (15.08.2014)
Otázka: Ako riešiť poistnú udalosť v zahraničí ak nie som vinník? Aké údaje od vinníka potrebujem?
Odpoveď: Od vinníka nehody potrebujete rovnaké údaje, ako na Slovensku: číslo poistnej zmluvy, kontaktné údaje (telefón, e-mail..). Vždy spíšte Správu o dopravnej nehode a pri zranení volajte políciu. Netreba zabúdať na fotodokumentáciu z miesta nehody. Čo sa týka riešenia poistnej udalosti, je možné upla…
Odpovedal: Ján Kusý (13.08.2014)
Otázka: Musím si vybaviť viac druhov poistenia, keď na dovolenke prechádzam cez viacero krajín, ktoré nie sú členmi EU?  
Odpoveď: Ak prechádzate cez krajiny, ktoré nepatria do systému zelenej karty, potom je potrebne vybaviť si hraničné poistenie danej krajiny, ktoré sa dá uzavrieť pri vstupe do konkrétnej krajiny. Zelené karty platné pre územie Srbska a čiernej Hory nie sú platné pre územie Kosova. Pri vstupe do Kosova je…
Odpovedal: Ján Kusý (11.08.2014)
Otázka: Mám si so sebou na dovolenku brať aj európsky formulár o dopravnej nehode? Kde ho dostanem? 
Odpoveď: Európsky záznam o dopravnej nehode je dôležité mať v motorovom vozidle v prípade poistnej udalosti. Pri uzatváraní PZP by mal každý poistený dostať tlačivo, alebo je k dispozícii na webovej stránke poisťovne. 
Odpovedal: Ján Kusý (08.08.2014)
Otázka: Kde v Európe platí zelená karta a kde už nie? 
Odpoveď: Zelené karta platí v celej Európe, okrem Kosova. Kosovo zelenú kartu neuznáva - tu naďalej platí povinnosť uzavrieť "hraničné poistenie" Platnosť zaplatenia povinného ručenia musíte pomocou zelenej karty preukazovať v týchto štátoch: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fín…
Odpovedal: Ján Kusý (05.08.2014)
Otázka: Musím mať pri ceste do Chorvátska aj havarijné poistenie alebo mi stačí iba PZP? 
Odpoveď: Povinné zmluvné poistenie kryje zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobí poistený inej osobe )prevádzkou motorového vozidla. Ak sa stane v zahraničí poistná udalosť a klient bude mať poškodené aj vlastne motorové vozidlo, v prípade, ak nemá uzatvorene havarijne poistenie, náklady na opravu vozidla si…
Odpovedal: Ján Kusý (01.08.2014)
Otázka: Kedy preplatíte klientovi aj zapožičanie náhradného auta na čas keď je auto v oprave? 
Odpoveď: V prípade havarijného poistenie len za podmienky, že je dojednané poistenie náhradného vozidla, ktoré umožňuje prenájom náhradného vozidla počas doby opravy poškodeného vozidla, a to v rozsahu a za podmienok dojednaných v poistnej zmluve. V prípade povinného zmluvného poistenia má nárok na zapož…
Odpovedal: Katarína Janáková (13.06.2014)
Otázka: Ak do mňa v zahraničí na dovolenke havaruje cudzinec a nemá PZP, pomôže mi moje havarijné poistenie? Ako postupovať pri tejto nehode v zahraničí? 
Odpoveď: Áno, pomôže, ak máte dojednané havarijné poistenie aj pre územie mimo Slovenska, obvykle sa jedná o územnú platnosť pre Európu. V prípade poistnej udalosti v zahraničí je potrebné preukázať potvrdenie od polície a ďalej vyplnenú a všetkými účastníkmi nehody podpísanú správu o nehode, prípadne p…
Odpovedal: Katarína Janáková (10.06.2014)
« 1 2 3 4 5 »

Vyberáme z banky.sk