Téma: Havarijné poistenie
Otázka:

Kedy preplatíte klientovi aj zapožičanie náhradného auta na čas keď je auto v oprave? 

Odpoveď:
V prípade havarijného poistenie len za podmienky, že je dojednané poistenie náhradného vozidla, ktoré umožňuje prenájom náhradného vozidla počas doby opravy poškodeného vozidla, a to v rozsahu a za podmienok dojednaných v poistnej zmluve.
V prípade povinného zmluvného poistenia má nárok na zapožičanie náhradného motorového vozidla fyzická osoba, fyzicky podnikajúca osoba a právnická osoba. Likvidátor je povinný posudzovať, či a v akom rozsahu bolo prenajatie vozidla nutným dôsledkom poistnej udalosti. Jej skutočným následkom môžu byť náklady vynaložené na prenajatie náhradného vozidla, ktoré zodpovedá poškodenému vozidlu. Dôsledkom poškodenia vlastného auta je čiastka, o ktorú prevyšovali náklady na prenajatie vozidla výdaje, ktoré by boli spojené aj s užívaním vlastného vozidla.
 
Odpovedal: Katarína Janáková (13.06.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk