Havarijné poistenie

Auto-004
Poškodili ste si auto výtlkom? Preplatí vám poisťovňa škodu, aj keď ste nemali zimné pneumatiky? Čo robiť v prípade nehody v zahraničí? Kde všade vám platí havarijná poistka? Ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli, napíšte nám na redakcia@poistovne.sk

Otázka: Čo všetko poisťovňa pozostalým preplatí? 
Odpoveď: V prípade havarijného poistenia poistné plnenie nie je nijako ovplyvnené prechodom práva v rámci dedičského konania, preplatí teda to, čo by preplatila poistenému. V prípade plnenia z povinného zmluvného poistenia vinníka nehody sa samozrejme jedná o všetky zákonné nároky súvisiace so smrťou p…
Odpovedal: Rastislav Nemeček (17.01.2013)
Otázka: Na ceste som stratil ŠPZ. Môže mi poisťovňa preplatiť náklady na novú špz? 
Odpoveď: Pokiaľ dôjde k strate alebo zničeniu špz dejom, ktorý je predmetom zmluvy havarijného poistenia (zrážka vozidiel, náraz na prekážku, živelná udalosť, vandalizmus) tak je bežnou praxou, že takýto náklad poisťovňa uhradí. Môže byť, samozrejme, presnejšie špecifikované v konkrétnej zmluve za akých o…
Odpovedal: Rastislav Nemeček (14.01.2013)
Otázka: Ako dlho pred vypršaním poistnej zmluvy ju môžem zrušiť? 
Odpoveď: Výpovedná lehota, ak to nie je špeciálne dohodnuté inak, je šesť týždňov pred skončením poistného obdobia. Dôležité je doručenie výpovede v tomto termíne poisťovni, nie podanie na pošte. 
Odpovedal: Rastislav Nemeček (11.01.2013)
Otázka: Predal som auto, ale havarijná poistku mám už zaplatenú do konca roka. Môžem dostať peniaze späť? 
Odpoveď: Áno. Bežná prax je, že pri zániku poistenia z dôvodu ukončenia užívania predmetu poistenia sa poistné vracia za nespotrebované obdobie. Stačí poisťovni doručiť výpoveď zmluvy spolu s preukázaním predaja/prevodu vozidla. Poisťovňa by mala vrátiť poistné za zvyšok poistného obdobia.  
Odpovedal: Rastislav Nemeček (10.01.2013)
Otázka: Keď predávam auto a nemal som na ňom škody môžem si bonusy preniesť do novej poisťovne? 
Odpoveď: Pri havarijnej poistke sa zväčša bonus vzťahuje k bezškodovému obdobiu vodiča (respektíve majiteľa vozidla), nie samotného vozidla. Preto pri uzatváraní poistky je možné získať bonus aj na úplne nové vozidlo v plnej výške, ak poistený nemal predchádzajúce škody spôsobené haváriou. 
Odpovedal: Rastislav Nemeček (08.01.2013)
Otázka: Ako si poisťovňa určí výšku mojej spoluúčasti pri nehode? 
Odpoveď: Výška spoluúčasti je dohodnutá vopred v poistnej zmluve a je vo väčšine prípadov stanovená ako percento z poistného plnenia ohraničené minimálnou sumou. Môže sa teda jednať napríklad o 5%, minimálne však 150 €. 
Odpovedal: Rastislav Nemeček (03.01.2013)
Otázka: Môžem si auto na lízing poistiť aj individuálne a nie cez lízingovku? Budem mať nejaké výhody? 
Odpoveď: Toto závisí od obchodných podmienok leasingovej spoločnosti avšak vzhľadom na to, že vozidlo je majetkom leasingu (v prípade spotrebného úveru je predmetom ručenia), je poistením podmienená zmluva s leasingovou spoločnosťou. Vo väčšine prípadov majú leasingové spoločnosti dohodnuté rámcové zmluvy…
Odpovedal: Rastislav Nemeček (31.12.2012)
Otázka: Platím si havarijné poistenie na auto na lízíng, ale auto nepoužívam kvôli dlhodobej pracovnej ceste v zahraničí. Môžem dostať zľavu na poistnom, alebo ho na čas prerušiť? 
Odpoveď: Takéto riešenie je málo pravdepodobné a ťažko realizovateľné. Každopádne to závisí od prípadnej akceptácie zo strany leasingovej spoločnosti a zároveň poisťovne. Vzhľadom na to, že automobil je niektorým rizikám vystavený bez ohľadu na jeho prevádzku a na štandardnosť produktov havarijného poiste…
Odpovedal: Rastislav Nemeček (28.12.2012)
Otázka: O koľko mi zdražie havarijná poistka, keď spôsobím nehodu?
Odpoveď: Poisťovne pri uzatváraní zmluvy zohľadňujú históriu klienta a poskytujú bonus, často vo výške 50%. Po nehode znižujú tento bonus v závislosti na charaktere a povahe nehody, môže sa teda znížiť o 5%, alebo môže dôjsť aj k výpovedi zmluvy. Klienta poisťovne informujú o úprave poistného a výšky bonu…
Odpovedal: Rastislav Nemeček (14.12.2012)
Otázka: Keď mám auto z požičovne aké extra doklady musím mať pri ceste do zahraničia?  
Odpoveď: Odporúčame klientom zobrať si so sebou predovšetkým doklady ako sú technický preukaz, zelenú kartu, zmluvu o zapožičaní motorového vozidla prípadne splnomocnenie od požičovne a všetky ostatné doklady, ktoré im požičovňa poskytne.  
Odpovedal: Miroslav Škripec (01.08.2012)
Otázka: Čo s havarovaným a nepojazdným autom v zahraničí? 
Odpoveď: V prípade menšej škody /ak je vozidlo nepojazdené/ sa vozidlo opraví v zahraničí. Jedná sa o drobné opravy poškodenia vozidla ako napríklad rozbité čelné sklo, poškodený svetlomet, poškodený chladič a pod. V prípade väčšej škody, poisťovňa postupuje v zmysle poistnej zmluvy a príslušných zmluvnýc…
Odpovedal: Miroslav Škripec (31.07.2012)
Otázka: Čo ak vinník nehody nemá poistené auto? 
Odpoveď: Ak by vinník nehody nemal uzatvorené ani poistenie, ktoré vyplýva zo zákona (povinné zmluvné poistenie), v tomto prípade sa náhrada škody uhrádza z tzv. garančného fondu príslušnej národnej kancelárie, kde vozidlo bolo registrované.  
Odpovedal: Miroslav Škripec (18.07.2012)
Otázka: Ako riešiť poistnú udalosť v zahraničí ak nie som vinník? Aké údaje od vinníka potrebujem? 
Odpoveď: V prípade dopravnej nehody v zahraničí, má klient možnosť si uplatniť svoje nároky dvoma spôsobmi (uplatnením škody z vlastného havarijného poistenia alebo uplatnením škody z povinného zmluvného poistenia vinníka). V prípade, ak sa klient stane účastníkom dopravnej nehody v zahraničí a bude si u…
Odpovedal: Miroslav Škripec (16.07.2012)
Otázka: Ak sa mi stane nehoda v zahraničí pomôže mi moje slovenské havarijné poistenie? 
Odpoveď: Závisí od typu uzatvoreného produktu havarijného poistenia. V poisťovni KOOPERATIVA je možné dojednať dva typy produktov havarijného poistenia, ktoré platia na geografickom území Európy (havarijné poistenie EUROKASKO a havarijné poistenie KASKO BAZÁR).  
Odpovedal: Miroslav Škripec (09.07.2012)
Otázka: Musím mať v zahraničí aj havarijné poistenie alebo mi stačí iba PZP? 
Odpoveď: Zo zákona č. 381/2001 vyplýva pre každého držiteľa motorového vozidla povinnosť mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Povinné zmluvné poistenie kryje škody vzniknuté na majetku a na zdraví, ktoré vodič (vinník) spôsobil poškodenému. Vinník si však nemôže uplatniť vlastnú škodu, ktorú spôsobí …
Odpovedal: Miroslav Škripec (09.07.2012)
Otázka: Zahŕňa cestovné poistenie aj škody spôsobené na mojom aute, ktoré som si zavinil sám? 
Odpoveď: Na ochranu škôd na vlastnom vozidle voči krádeži, poškodeniu, vandalizmu a živelným udalostiam slúži havarijné poistenie. Na dovolenku odporúčame isť vozidlom, ktoré má havarijné poistenie a v prípade akejkoľvek poistnej udalosti využiť Asistenčné služby. Každý klient dostáva k havarijnému poiste…
Odpovedal: Kristína Vašková (24.05.2012)
Otázka: Čo si môžem k havarijnému poisteniu pripoistiť?
Odpoveď: Generali Slovensko ponúka svojim klientom rozsiahle pripoistenia, ktoré si môžu uzatvoriť ku každej zmluve havarijného poistenia, ako napríklad Poistenie nadštandardnej výbavy motorového vozidla, Poistenie čelného skla, Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby, Poistenie úrazu prepravovaných osô…
Odpovedal: Miroslav Václav (18.02.2011)
Otázka: Ak je auto písane na manželku, ale nehodu som spôsobil ja môže to mať vplyv na úhradu škody?
Odpoveď: To, že ste škodu spôsobili na manželkinom aute, nebude mať žiaden vplyv na likvidáciu poistnej udalosti ani na náhradu škody.
Odpovedal: Miroslav Václav (18.02.2011)
Otázka: Pri náraze do zajaca som stratil ŠPZ. Mám už novú. Musím zmeniť ŠPZ aj na poistnej zmluve?
Odpoveď: Klient musí bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny, tiež zmeny vo vlastníctve vozidla a preukázať ich relevantným dokladom osvedčujúcim tieto skutočnosti (v tomto prípade technický preukaz).
Odpovedal: Miroslav Václav (15.02.2011)
Otázka: Auto v osobnom vlastníctve som si preniesol do majetku mojej eseročky, musím meniť aj poistku?
Odpoveď: V tomto prípade ide o zmenu držiteľa z fyzickej na právnickú osobu. Poistnú zmluvu je potrebné prepracovať bez zbytočného odkladu, pričom ide o zmenu vo vlastníctve vozidla ako aj o zmenu poistného.
Odpovedal: Miroslav Václav (15.02.2011)
« 1 2 3 4 5 »

Vyberáme z banky.sk