Téma: Havarijné poistenie
Otázka:

V čom všetkom mi môže pomôcť asistenčná služba pri mojej dovolenke autom?

Odpoveď:
Asistenčné služby sú súčasťou povinného zmluvného, aj havarijného poistenia. Pri poistnej udalosti poskytujeme technickú a právnu asistenciu. Technická asistencia zahŕňa poskytnutie alebo zorganizovanie služieb v prípade nehody, poruchy vozidla, straty kľúčov, ak klient spotrebuje palivo, v prípade defektu alebo asistencie pneumatík, pri zámene paliva, pri zamrznutí motora, v prípade vybitia batérie a taktiež v prípade odcudzenia vozidla. V rámci právnej asistencie je to ochrana a poskytnutie právnych informácii a poradenstvo oprávnených záujmov poisteného v prípadoch porušenia právnych predpisov, pri správnom a trestnom konaní po nehode, pri škodách na vozidle a sporoch z iného poistenia. Taktiež poskytujeme telefonické služby právnych informácii.
Odpovedal: Ján Kusý (18.08.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk