Téma: Havarijné poistenie
Otázka:

Kedy preplatíte klientovi aj zapožičanie náhradného auta na čas keď je auto v oprave? 

Odpoveď:
V rámci havarijného poistenia aj povinne zmluvného poistenia (PZP) motorového vozidla je možnosť pripoistenia náhradného vozidla, ktoré sa vzťahuje na náhradu nákladov za prenájom náhradného vozidla za poškodené vozidlo do výšky celkového limitu 400 € za jedno poistne obdobie, maximálne však po dobu 10 dni. 
Odpovedal: Ján Kusý (27.08.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk