Téma: Havarijné poistenie
Otázka:

Kde v Európe platí zelená karta a kde už nie? 

Odpoveď:
Zelené karta platí v celej Európe, okrem Kosova. Kosovo zelenú kartu neuznáva - tu naďalej platí povinnosť uzavrieť "hraničné poistenie"

Platnosť zaplatenia povinného ručenia musíte pomocou zelenej karty preukazovať v týchto štátoch:
Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Írsko, Island, Cyprus, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko , Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Španielsko, Švédsko, Albánsko, Andorra, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Chorvátsko, Monako, San Marino, Srbsko, Čierna Hora, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina a Vatikán.
Ak je to na vašej zelenej karte uvedené, tak platí aj do Bieloruska, Iránu, Izraela, Moldavska, Maroka, Ruska a Tuniska.
 
Odpovedal: Ján Kusý (05.08.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk