Vystúpiť či zostať v 2. dôchodkovom pilieri?

dochodca
Počas mesiacov, keď je otvorený 2. dôchodkový pilier, je možné do neho vstúpiť, aj z neho vystúpiť. Čo sa vám viac oplatí? Radia vám odborníci na 2. dôchodkový pilier.

Otázka: Dobrý deň, chcem Vás požiadať o radu odbornú, či vystúpiť z 2 piliera. Mám 35 rokov, ešte rok budem na rodičovskej dovolenke, ale môj plat sa pohybuje stále na tých 300 - 400 eur, oplatí sa mi ostať, či vystúpiť? Ďakujem.
Odpoveď: Napriek tomu, že ste aktuálne na rodičovskej dovolenke, počas ktorej Vám štát poukazuje povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (2. pilier), je tu aj vzhľadom na Váš vek predpoklad ďalšieho dlhodobého sporenia. Z týchto dôvodov Vám, aj napriek uvádzanému príjmu, ktorý sa taktiež môž…
Odpovedal: Vladimír Baláž (17.04.2015)
Otázka: Dobrý deň, mám 30 rokov a zatiaľ nie som v druhom pilieri. Mám príjem nižší ako 858 eur, preto sa chcem opýtať, či sa mi oplatí vstúpiť do druhého piliera. Ďakujem
Odpoveď: S prihliadnutím na Váš vek a predpoklad dlhodobého sporenia Vám odporúčam do 2. piliera vstúpiť. Rozhodnutie o vstupe do 2. piliera môžete v zmysle zákona uskutočniť do dovŕšenia 35 rokov veku (neplatí teraz, v období otvorenia II. piliera od 15.3. do 15.6.2015). Vo Vašom prípade by som však …
Odpovedal: Vladimír Baláž (17.04.2015)
Otázka: Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať, či sa mi vyplatí ostať v II. pilieri. Mám 56 rokov a v druhom pilieri si sporím už 10 rokov. Môj príjem je v priemere 950 eur. Ďakujem
Odpoveď: Vzhľadom na výšku Vášho príjmu, ktorá je nad úrovňou priemernej mzdy a to, že ste do 2. piliera zapojený už 10 rokov s predpokladom ďalšieho sporenia v trvaní minimálne 6 rokov, odporúčam v 2. pilieri zotrvať. Zabezpečíte si tak príjem v starobe z dvoch zdrojov – dôchodok vyplácaný Sociálnou …
Odpovedal: Vladimír Baláž (17.04.2015)
Otázka: Dobrý deň. Chcel by som sa poradiť. Moji rodičia (50-roční) si sporia v druhom pilieri, majú mes. príjem cca 500 eur v hrubom. Sporia si už 10 rokov a od soc. poisťovne obrdžali list o "doporučení vystúpenia". Oplatí sa im zostať, či radšej vys…
Odpoveď: Pri podmienkach, ktoré uvádzate (10 rokov sporenia v 2. pilieri s predpokladom ďalšieho sporenia v trvaní minimálne 12 rokov, pravidelný príjem), im odporúčam zostať v 2. pilieri. Neprídu tak o výhody, ktoré im sporenie v 2. pilieri ponúka (osobné vlastníctvo časti povinných odvodov, možnosť …
Odpovedal: Vladimír Baláž (17.04.2015)
Otázka: Dobrý večer. Som v II. pilieri od roku 2006, stále som zamestnaná, mám 52 rokov, mám vystúpiť alebo zostať v II. pilieri. Ďakujem
Odpoveď: Vzhľadom na to, že ste do 2. piliera zapojená už takmer 10 rokov s predpokladom ďalšieho sporenia v trvaní viac ako 10 rokov, odporúčam v 2. pilieri zostať. Zabezpečíte si tak príjem v starobe z dvoch zdrojov – dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou a dôchodok vyplácaný z Vašich úspor na osobnom…
Odpovedal: Vladimír Baláž (10.04.2015)
Otázka: Dobrý deň, mám 2.pilier, no veľmi rada by som z neho vyšla. Už niekoľko rokov nežijem na Slovensku, žijem v zahraničí vo Francúzsku, kde si všetko platim a späť na Slovensko sa nechystám. Existuje nejaká možnosť, ako sa dostať k svojim peniazom te…
Odpoveď: K peniazom na Vašom osobnom dôchodkovom účte sa dostanete, až keď splníte podmienky na výplatu niektorého z dôchodkov z 2.piliera a požiadate o dôchodok z 2.piliera (napr. v prípade starobného dôchodku je podmienkou dovŕšenie dôchodkového veku). Inak sa k peniazom nedostanete. V prípade, že z 2. …
Odpovedal: Vladimír Baláž (10.04.2015)
Otázka: Dobrý deň, vopred ďakujem za Vašu odpoveď. Chcem vstúpiť do II. piliera a tak som sa logicky pozrel na výnosy DSSiek za posledných 10 rokov. Je správne vybrať si DSSku podľa výnosu? Zobrazené výnosy naozaj reprezentujú výšku, o koľko by sa mi zhod…
Odpoveď: Výnos dôchodkového fondu je jedným zo základných ukazovateľov, podľa ktorého si klient vyberá dôchodkovú správcovskú spoločnosť a konkrétny dôchodkový fond. Nesmiete však zabudnúť na skutočnosť, že s uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo…
Odpovedal: Vladimír Baláž (10.04.2015)
Otázka: Ak si sporím v 2. pilieri, o koľko % mi bude krátený dôchodok zo Sociálnej poisťovne, na ktorý by som mala nárok, keby som v 2.pilieri nebola? Ďakujem.
Odpoveď: Za obdobie sporenia, v ktorom ste si prispievali súčasne do 1. aj 2. piliera, bude Váš starobný dôchodok z 1. piliera znížený v závislosti od prerozdelenia poistného medzi Sociálnu poisťovňu a dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Váš znížený dôchodok z 1. piliera za toto obdobie bude nahradený dô…
Odpovedal: Vladimír Baláž (07.04.2015)
Otázka: Dobrý deň, zo Sociálnej poisťovne som dostal leták, podľa ktorého mi ako 42-ročnému sporiteľovi s príjmom nižším ako 858 Eur (môj príjem je tesne pod touto hranicou) odporúčajú z 2. piliera rozhodne vystúpiť. V 2.pilieri mám zatiaľ nasporených 4.4…
Odpoveď: Vzhľadom na Váš vek, príjem a predpoklad ďalšieho sporenia rozhodne neodporúčam z 2. piliera vystúpiť. Druhý pilier je založený na dlhodobom sporení a zhodnocovaní Vašich úspor, preto Vám v závislosti od Vášho vzťahu k riziku odporúčam zmeniť dôchodkový fond a previesť prostriedky do niektorého z…
Odpovedal: Vladimír Baláž (02.04.2015)
Otázka: Dobrý deň, mám 42 rokov. V druhom pilieri som od roku 2005 a poberám opatrovateľský príspevok na ZŤP syna, ktorý má 10 rokov. Príspevok je vo výške 270 euro. Chcela by som vedieť, či sa mi v druhom pilieri oplatí ostať, alebo by bolo pre mňa výhod…
Odpoveď: Ak ste mali vlastný príjem a už ste si určité obdobie v 2. pilieri sporili a plánujete si dlhodobo sporiť aj v budúcnosti, odporúčam v 2. pilieri zostať, zabezpečíte si tak príjem v starobe z dvoch zdrojov – dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou a dôchodok vyplácaný z Vašich úspor na osobnom dô…
Odpovedal: Vladimír Baláž (01.04.2015)
Otázka: Ako a kde sa dozviem, aký je môj zisk? Ako ho vyrátam? Keď som si presunul sumu takto: 30 % garantovaný a 70% do Indexového a o mesiac som si porovnal Aktuálnu hodnotu dôchodkového účtu pred zmenou pomeru vo fondoch a po zmene moja AHDÚ bola vyšš…
Odpoveď: Zisk je možné určiť ako rozdiel medzi Vašimi príspevkami (nominálna suma vložených prostriedkov) a aktuálnou hodnotou osobného účtu. V aktuálnej hodnote je totiž zohľadnený výnos. Prípad, ktorý uvádzate môže byť zisk ak by Vám v danom období nebol pripísaný žiadny nový príspevok, ten totiž tiež n…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (31.03.2015)
Otázka: Mám 50 rokov a nasporených v druhom pilieri 14 000 eur. Stal som sa v minulom roku čiastočne invalidným. Môj invalidný dôchodok je 430 eur. Je predpoklad ze sa už nezamestnám. Čo mi poradíte vo vzťahu k 2 pilieru?  
Odpoveď: Pre čerpanie dôchodku z druhého piliera je potrebné splniť podmienku dôchodkového veku. V prípade invalidného dôchodku sa na sporenie v II. pilieri neprihliada a z tohto sporenia nie je možné vyplácať invalidný dôchodok. Po splnení podmienky dôchodkového veku by ste si mohli podať žiadosť o výpla…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (31.03.2015)
Otázka: Vo svojom dôchodkovom účte AXA som vyskúšal a presunul sumu takto: 30 % garantovaný a 70% som presunul do Indexového. Kedy je vhodné presúvať moje úspory do fondov aby som mal čo najväčší zisk zo svojich úspor? A má to vôbec zmysel?  
Odpoveď: Investovaním finančných prostriedkov do dôchodkových fondov má klient možnosť ovplyvniť svoje úspory. Pre mladých ľudí má v dlhodobom horizonte zmysel investovať svoje prostriedky aj do rizikovejších fondov. Pri dlhodobom investovaní do akciových investícii sa veľmi neodporúča častá zmena investi…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (30.03.2015)
Otázka: Mám sa pri zmene fondu orientovať podľa AHDJ? Čím vyššia hodnota, tým lepšia? 
Odpoveď: Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky (AHDJ) predstavuje pomer medzi majetkom fondu a počtom vydaných dôchodkových jednotiek fondu. Do majetku fondu sa započítava aj investičný majetok a teda je tu zohľadnený aj výnos.AHDJ slúži pre Vás na to, aby ste si vedeli stanoviť hodnotu osobného účtu pre …
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (30.03.2015)
Otázka: Čo sa zmení pre sporiteľov v 2. pilieri, ak sa schváli minimálny dôchodok? Bude to výhodnejšie pre viac sporiteľov? 
Odpoveď: Na výsledné znenie návrhu zákona si ešte musíme počkať. Až keď budeme poznať jeho konečnú podobu, môžeme zhodnotiť, ako sa zmena dotkne sporiteľov v II. pilieri.  
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (27.03.2015)
Otázka: Pred tromi rokmi som sa stala invalidnou dôchodkyňou. Mám v 2.pilieri okolo 2000 eur , môžem si ich vybrať, keď už nebudem prispievať do 2. piliera? 
Odpoveď: Nasporenú sumu na osobnom účte sporiteľa možno čerpať len v medziach zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Z tohto sporenia klient môže čerpať starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok. Invalidný dôchodok nie je možné vyplácať zo starobného dôchodkového sporenia. V čase dovŕšenia dôchodko…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (26.03.2015)
Otázka: Dá sa investovaním do iných fondov (akciový, indexový) zvýšiť hodnota osobného dôchodkového účtu? 
Odpoveď: Finančné prostriedky sú vždy investované podľa zvoleného dôchodkového fondu. Podľa investičnej stratégie fondu by si mal klient zvážiť s tým spojené riziká a vybrať si dôchodkový fond aj podľa dĺžky sporenia. Pre akciové fondy sa odporúča dlhodobý investičný horizont. Klient má rovnako možnosť si…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (26.03.2015)
Otázka: Koľko dostanú pozostalí z nasporenej časti v 2. pilieri po smrti poistenca? 
Odpoveď: Počas fázy sporenia je účet sporiteľa dediteľný v plnej výške. V prípade, ak sporiteľ čerpá programový výber je účet dediteľný do výšky nevyplatenej sumy programového výberu. Sporiteľ má možnosť si v zmluve stanoviť pozostalé osoby a môže rozhodnúť o podieloch v prípade ak je osôb určených viac. …
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (25.03.2015)
Otázka: Koľko rokov musím mať, ak chcem ísť do predčasného dôchodku a môže mi byť vtedy vyplácaný dôchodok z 2. piliera? 
Odpoveď: Ak vám Sociálna poisťovňa prizná nárok na predčasný dôchodok a zároveň si sporíte aj v II. pilieri, dôchodok vám bude vyplácaný  zo Sociálnej poisťovne a môžete požiadať aj o vyplácanie dôchodku z II. piliera. O predčasný starobný dôchodok môžete požiadať Vašu dôchodkovú správcovskú spoločnosť až…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (24.03.2015)
Otázka: Po niekoľkoročnej práci v zahraničí som opäť na Slovensku. Ako vstúpim do II. piliera a aké dokumenty k tomu potrebujem? Môžem si sporenie aj doplatiť spätne? 
Odpoveď: V čase otvorenia II. piliera do 15.6.2015 je vstup o niečo jednoduchší, pretože zákon v tomto období neprihliada na vek klienta. Inak je možné do II. piliera vstúpiť do veku 35 rokov. Pre samotný vstup nepotrebujete žiadne špeciálne dokumenty, postačí vám občiansky preukaz a vybrať si správcovsk…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (24.03.2015)
« 1 2 3 4 »

Vyberáme z banky.sk