Téma: Vystúpiť či zostať v 2. dôchodkovom pilieri?
Otázka:

Mám sa pri zmene fondu orientovať podľa AHDJ? Čím vyššia hodnota, tým lepšia? 

Odpoveď:
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky (AHDJ) predstavuje pomer medzi majetkom fondu a počtom vydaných dôchodkových jednotiek fondu. Do majetku fondu sa započítava aj investičný majetok a teda je tu zohľadnený aj výnos.AHDJ slúži pre Vás na to, aby ste si vedeli stanoviť hodnotu osobného účtu pre daný deň (Váš počet dôchodkových jednotiek krát hodnota dôchodkovej jednotky). Rovnako je AHDJ dôležitá pri prestupe klienta medzi dôchodkovými fondmi, pretože prichádza k odkúpeniu dôchodkových jednotiek z výstupného fondu (hodnotou dôchodkovej jednotky daného fondu) a znova nakúpenie dôchodkových jednotiek na vstupnom fonde (ale hodnotou dôchodkovej jednotky vstupného fondu). Z vašej formulácie by sa dalo povedať, že čím vyššia je dôchodková jednotka tým máte v prepočte na eurá vyššiu hodnotu osobného účtu. 
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (30.03.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk