Téma: Vystúpiť či zostať v 2. dôchodkovom pilieri?
Otázka:

Dobrý deň. Chcel by som sa poradiť. Moji rodičia (50-roční) si sporia v druhom pilieri, majú mes. príjem cca 500 eur v hrubom. Sporia si už 10 rokov a od soc. poisťovne obrdžali list o "doporučení vystúpenia". Oplatí sa im zostať, či radšej vystúpiť z 2.piliera? Ďakujem.

Odpoveď:
Pri podmienkach, ktoré uvádzate (10 rokov sporenia v 2. pilieri s predpokladom ďalšieho sporenia v trvaní minimálne 12 rokov, pravidelný príjem), im odporúčam zostať v 2. pilieri. Neprídu tak o výhody, ktoré im sporenie v 2. pilieri ponúka (osobné vlastníctvo časti povinných odvodov, možnosť dedenia v sporiacej fáze a vo fáze poberania dôchodku, rozloženie rizika medzi dva piliere - dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou a dôchodok vyplácaný z ich úspor na osobnom dôchodkovom účte, možnosť ovplyvniť výšku budúceho dôchodku rozložením úspor v dôchodkových fondoch, resp. platením dobrovoľných príspevkov, zhodnocovanie úspor). Druhý pilier je založený na dlhodobom sporení a zhodnocovaní úspor, preto im závislosti od ich vzťahu k riziku odporúčam prípadne zmeniť dôchodkový fond a previesť prostriedky do niektorého z negarantovaných dôchodkových fondov alebo rozložiť úspory do dvoch fondov – dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a do niektorého z negarantovaných dôchodkových fondov. V negarantovaných dôchodkových fondoch je v dlhodobom horizonte predpoklad vyššieho zhodnotenia ako v dlhopisovom garantovanom fonde, no zároveň musia akceptovať aj vyššiu mieru rizika poklesu hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
Odpovedal: Vladimír Baláž (17.04.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk