Kedy za vás platí zdravotné poistenie štát

Dieťa, študent či osoba starajúca sa o dieťa do šesť rokov. Aj v týchto prípadoch si dotyční nemusia platiť zdravotné poistenie sami.Prípady, v ktorých za poistenca platí zdravotné poistenie štát, sú presne vymedzené. Za poistenca platí štát vtedy, ak osoba nevykonáva zárobkovú činnosť a z tejto činnosti nemá zdaňovaný príjem. „Takými sú napríklad dieťa, študent, osoba starajúca sa o dieťa do šesť rokov, starobný či invalidný dôchodca, ktorému nevznikol nárok na dôchodok, lebo nesplnil podmienky podľa zákona o sociálnom poistení. Tiež osoba vykonávajúca činnosť pre charitu a podobne,“ hovorí Branislav Cehlárik, PR manažér zdravotnej poisťovne Dôvera. 

Poistenec nesmie mať zdaňovaný príjem


Okrem toho štát platí aj za osoby, ktoré sú finančne zabezpečené nejakou štátnou sociálnou dávkou alebo príspevkom. Sem patrí napríklad evidovaný uchádzač o zamestnanie, poberateľ dôchodku, poberateľ rodičovského či opatrovateľského príspevku či dávky v hmotnej núdzi. „Podmienkou, aby bol platiteľom poistného výlučne štát a poistenec by sám vôbec neplatil, je, že poistenec nemá žiaden iný zdaňovaný príjem,“ vysvetľuje ďalej Cehlárik.Čo v prípade, že dôchodca pracuje


Platí všeobecná zásada, že zo zdaňovaného príjmu sa platí poistné na verejné zdravotné poistenie. „To znamená, že ak aj starobný dôchodca ako poistenec štátu je zamestnaný a zamestnávateľ mu vypláca mzdu, z tejto mzdy zamestnávateľ vypočítava a platí poistné,“ dodáva Cehlárik. Podrobnosti a ďalšie detaily o vykonávaní zdravotného poistenia nájdete v zákone o zdravotnom poistení.

Okruh osôb, za ktoré platí poistné štát:

 • nezaopatrené dieťa
 • dôchodca
 • poberateľ rodičovského príspevku
 • osoba v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok
 • osoba invalidná, ktorej nevznikol nárok na invalidný dôchodok
 • obvinený vo väzbe, alebo odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody
 • študent z iného členského štátu
 • osoba, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie
 • osoba, ktorá poberá dávky v hmotnej núdzi
 • osoba vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie
 • osobu, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo

Podrobný a kompletný okruh osôb, za ktoré platí poistné štát, je uvedený v §11 ods. 7 zákona o zdravotnom poistení.

Lista Odporucame

Kto sa považuje za nezaopatrené dieťa

 • fyzická osoba do dovŕšenia 30 roku veku, ktorá študuje na VŠ najdlhšie do získania VŠ vzdelania druhého stupňa (platí okrem externej formy štúdia)
 • poistencom štátu je aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na VŠ štúdium druhého alebo tretieho stupňa v dennej forme štúdia
 • platí to, ak bol zápis na VŠ štúdium druhého alebo tretieho stupňa vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané VŠ vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v dennej forme štúdia

Vyberáme z poistovne.sk

porceline-tree-with-lights

Vianočné požiare a poistné kuriozity

V minulom roku riešila Allianz 445 škôd z požiarov, 56 z nich vzniklo počas vianočných sviatkov. Požiar chaty na Štedrý večer zničil interiér aj zariadenie za 25-tisíc eur. Allianz vystríha pred podpoistením a odporúča aktualizovať si výšku poistnej sumy.
08.12.2022
Čítať viac o Vianočné požiare a poistné kuriozity
HR Leading Organisation 2022

Allianz obhájila ocenenie za najlepšie riadenie ľudí

Allianz – Slovenská poisťovňa obhájila minuloročné prvenstvo a opäť si odniesla ocenenie Leading HR Organisation v sektore poisťovníctvo. Cenu jej udelila poradenská spoločnosť PwC Slovensko v 11. ročníku rebríčka, v ktorom hodnotí firmy s najefektívnejším riadením ľudských zdrojov a najlepšími výsledkami v oblasti personálneho manažmentu.
07.12.2022
Čítať viac o Allianz obhájila ocenenie za najlepšie riadenie ľudí
AdobeStock_371232176

Rakovina kože trápi čoraz viac pacientov. Výpadok príjmu čiastočne pokryje životné poistenie

Malígny melanóm patrí medzi najzávažnejšie typy rakoviny kože. Len v roku 2020 bolo na Slovensku diagnostikovaných 823 nových prípadov a ich počet medziročne stúpa približne o 5 %. Aj keď sa možnosti a úspešnosť liečby zvyšuje, stále platí, že život s diagnózou „rakovina“ predstavuje obrovský zásah do života jednotlivca a rodiny.
05.12.2022
Čítať viac o Rakovina kože trápi čoraz viac pacientov. Výpadok príjmu čiastočne pokryje životné poistenie

Vyberáme z banky.sk