Kedy za vás platí zdravotné poistenie štát

Dieťa, študent či osoba starajúca sa o dieťa do šesť rokov. Aj v týchto prípadoch si dotyční nemusia platiť zdravotné poistenie sami.Prípady, v ktorých za poistenca platí zdravotné poistenie štát, sú presne vymedzené. Za poistenca platí štát vtedy, ak osoba nevykonáva zárobkovú činnosť a z tejto činnosti nemá zdaňovaný príjem. „Takými sú napríklad dieťa, študent, osoba starajúca sa o dieťa do šesť rokov, starobný či invalidný dôchodca, ktorému nevznikol nárok na dôchodok, lebo nesplnil podmienky podľa zákona o sociálnom poistení. Tiež osoba vykonávajúca činnosť pre charitu a podobne,“ hovorí Branislav Cehlárik, PR manažér zdravotnej poisťovne Dôvera. 

Poistenec nesmie mať zdaňovaný príjem


Okrem toho štát platí aj za osoby, ktoré sú finančne zabezpečené nejakou štátnou sociálnou dávkou alebo príspevkom. Sem patrí napríklad evidovaný uchádzač o zamestnanie, poberateľ dôchodku, poberateľ rodičovského či opatrovateľského príspevku či dávky v hmotnej núdzi. „Podmienkou, aby bol platiteľom poistného výlučne štát a poistenec by sám vôbec neplatil, je, že poistenec nemá žiaden iný zdaňovaný príjem,“ vysvetľuje ďalej Cehlárik.Čo v prípade, že dôchodca pracuje


Platí všeobecná zásada, že zo zdaňovaného príjmu sa platí poistné na verejné zdravotné poistenie. „To znamená, že ak aj starobný dôchodca ako poistenec štátu je zamestnaný a zamestnávateľ mu vypláca mzdu, z tejto mzdy zamestnávateľ vypočítava a platí poistné,“ dodáva Cehlárik. Podrobnosti a ďalšie detaily o vykonávaní zdravotného poistenia nájdete v zákone o zdravotnom poistení.

Okruh osôb, za ktoré platí poistné štát:

 • nezaopatrené dieťa
 • dôchodca
 • poberateľ rodičovského príspevku
 • osoba v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok
 • osoba invalidná, ktorej nevznikol nárok na invalidný dôchodok
 • obvinený vo väzbe, alebo odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody
 • študent z iného členského štátu
 • osoba, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie
 • osoba, ktorá poberá dávky v hmotnej núdzi
 • osoba vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie
 • osobu, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo

Podrobný a kompletný okruh osôb, za ktoré platí poistné štát, je uvedený v §11 ods. 7 zákona o zdravotnom poistení.

Lista Odporucame

Kto sa považuje za nezaopatrené dieťa

 • fyzická osoba do dovŕšenia 30 roku veku, ktorá študuje na VŠ najdlhšie do získania VŠ vzdelania druhého stupňa (platí okrem externej formy štúdia)
 • poistencom štátu je aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na VŠ štúdium druhého alebo tretieho stupňa v dennej forme štúdia
 • platí to, ak bol zápis na VŠ štúdium druhého alebo tretieho stupňa vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané VŠ vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v dennej forme štúdia

Vyberáme z poistovne.sk

ZM004_pravidla-800

Allianz opäť získala najviac ocenení Zlatá minca

Produkty Allianz sú hodnotené odborníkmi ako najkvalitnejšie na trhu. Najviac ocenení pre poistenie od Allianz: 6-krát zlato a 3-krát striebro.
21.09.2021
Čítať viac o Allianz opäť získala najviac ocenení Zlatá minca
hands-grasping-a-steering-wheel

Biela a zelená karta: Legislatíva v roku 2021

Ak ste vlastníkom motorového vozidla, musíte sa pripraviť aj na cestnú kontrolu. Pri nej polícia okrem iného kontroluje aj to, či je vaše vozidlo poistené. Za šoférovanie bez platného PZP môžete dostať pokutu až do výšky 3 320 eur. V minulosti ako doklad uzatvorenia PZP slúžili biela a zelená karta. Tento systém však prešiel niekoľkými legislatívnymi zmenami. O tom, ako tomu bolo v minulosti a ako je tomu dnes, si povieme v našom článku.
21.09.2021 | Lukáš Kula
Čítať viac o Biela a zelená karta: Legislatíva v roku 2021
girl-using-sidewalk-chalk-in-schoolyard

Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?

Úrazy, zranenia, strata alebo krádež vecí sú najčastejšie škody, ktoré sa deťom stanú v škole počas vyučovania. Stále častejšie sa však školy stretávajú aj s prípadmi kyberšikany. Pozrite si, kedy nesie zodpovednosť za škody škola a teda môžete dostať odškodnenie z jej poistenia.
17.09.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?

Vyberáme z banky.sk