Téma: Povinné zmluvné poistenie
Otázka:

Čo všetko by som mal zvažovať pred výberom povinnom zmluvnom poistení (PZP)? 

Odpoveď:
Pred uzatvorením povinného zmluvného poistenia, by ste mali vedieť, čo všetko je súčasťou vašej zákonnej poistky, to znamená okrem zodpovednostného rizika, aké ďalšie doplnkové služby budú v poistke zahrnuté. Dôležitý je rozsah asistenčných služieb, klient by sa mal pýtať na to, či asistenčná služba zabezpečí odtiahnutie vozidla, opravu na mieste, defekt, administratívne záležitosti (tlmočenie, kontaktovanie so zastupiteľskými úradmi...)....a ďalšie záležitosti. Zaujímať sa treba aj o ich územnú platnosť, teda či vám s nepojazdným vozidlom pomôžu nielen na Slovensku ale aj v zahraničí a do akej sumy opravu uhradí. Pýtať by ste sa mali aj na to, či v každej európskej krajine pôsobí likvidačná spoločnosť, s ktorou má daná poisťovňa uzatvorenú zmluvu a ktorá sa postará o klienta v prípade nehody v zahraničí. Preto odporúčame prihliadať aj na dôveryhodnosť inštitúcie, s ktorou uzavriete poistku, na jej zázemie, či je členom stabilnej medzinárodnej spoločnosti. Je to garancia toho, že v prípade akejkoľvek poistnej udalosti sa daná poisťovňa nebude zdráhať a hľadať rôzne kľučky ako poistné nevyplatiť. Určite sa treba vyhnúť menším, neznámym poisťovniam, ktoré pôsobia na trhu krátko a ponúkajú poistenia za podozrivo nízke ceny. Väčšinou garantujú len slabú ochranu a v prípade škody, poistné plnenie nevyplatia. 
Odpovedal: Daniela Šulcová (01.10.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk