Téma: Povinné zmluvné poistenie
Otázka:

Môžem si od vinníkovej poisťovne žiadať škodu z PZP, hoci sa vinník nepriznal? 

Odpoveď:
Vždy odporúčame na mieste spísať záznam o nehode (kompletne ho vyplniť, podpísať oboma účastníkmi), prípadne si miesto nafotiť mobilom (dnes má fotoaparát každý mobil). Je to dôležité najmä pre poškodeného, aby mal nejaký dôkaz, pokiaľ by sa vinník dodatočne nepriznal.
Ak sú akékoľvek pochybnosti na mieste nehody o miere zavinenia účastníkov, treba vždy privolať políciu.
Pokiaľ vinník poprie zavinenie nehody a dá v tomto zmysle písomné vyjadrenie poisťovni, nie je možné poškodenému škodu preplatiť. 
Odpovedal: Judita Smatanová (21.11.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk