Výluky z cestovného poistenia

Aj keď máte cestovné poistenie, nie každú poistnú udalosť vám poisťovňa preplatí. Ponúkame vám prehľad najčastejších prípadov výluk z cestovného poistenia ako aj rady, ako vyhnúť sa problémom.
Alkohol a omamné látky


V prípade, že poistná udalosť nastala z dôvodu požitia alkoholu či omamných látok, môže dôjsť k zníženiu alebo aj zamietnutiu poistného plnenia - podľa toho aký vplyv malo požitie alkoholu na vznik poistnej udalosti. Porušenie podmienok sa preveruje napríklad z policajnej správy pri nehode, či úraze, taktiež z lekárskej správy či pitevnej správy pri úmrtí. Dovolenkári by preto mali byť opatrní najmä pri tzv. all inclusive pobytoch, kde býva často alkohol v cene pobytu. „Špeciálne by sme chceli upozorniť, že v prípade zachraňovacích akcií sú z plnenia vylúčené škody vzniknuté vplyvom alkoholu, vplyvom návykových látok alebo nadmerným užitím liekov bez lekárskeho predpisu. Zaznamenávame totiž prípady utopenia v mori v dôsledku požitia alkoholu. Evidujeme tiež viaceré úrazy následkom požitia omamných látok (napr. marihuana) v krajinách, kde je ich požitie povolené. Pozor! Aj napriek tomu sú udalosti vplyvom požitia omamných látok z poistenia vylúčené,“ upozorňuje riaditeľka oddelenia komunikácie UNIQA poisťovne Silvia Vlasková.

Idete sa dať pred dovolenkou poistiť? Na toto rozhodne nezabúdajte

Poistenia do exotiky
Ako si poistiť drahý smartfón, či notebook na dovolenku?


Rizikové a adrenalínové športy


V cestovnom poistení sú v rámci poistených liečebných nákladov kryté aj letné športy vykonávane pri mori počas dovolenky, napr. jazda na vodnom skútri, člnkovanie, či vodný bicykel. V prípade, že sa chcete venovať na dovolenke rizikovým a adrenalínovým športom, tie zvyčajne treba pripoistiť. Platí to aj pre športy vykonávané súťažne či v rámci tréningov a sústredení v zahraničí. Konkrétne informácie o športoch, ktoré nie sú kryté poistením sú uvedené v poistných podmienkach, napr. horolezectvo, skalolezectvo, skialpinizmus, diaľkové plávanie nad 10 km, parašutizmus, alpinistika, jaskyniarstvo, lietanie, paragliding či bungee-jumping.

>> TIP Poistovne.sk: Opýtajte sa vo svojej poisťovni, či vaše cestovné poistenie zahŕňa aj záchranu na horách a vo vode. <<


Storno zájazdu – pozor na termíny


Nad poistením storna zájazdu by mali uvažovať hlavne rodiny s malými deťmi a tí, ktorí si dovolenku objednávajú v skorom termíne. Mnohokrát sa však stáva, že si klienti zakúpia cestovné poistenie až po zakúpení si dovolenky, čo je už neskoro. Cestovné poistenie, ktoré má kryť aj prípadné stornovanie zakúpeného zájazdu, lístka alebo samostatného ubytovania, je potrebné si dojednať najneskôr v deň úhrady prvej splátky sumy za zájazd.

Ceny cestovných poistiek sú pestré, zaplatíte od 35 do 80 EUR. Pozrite si prehľad
Čo v prípade nehody alebo pokazeného auta na dovolenke?
Cestovné poistenie - toto zaujíma ľudí najviac

Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou požičaného vozidla


Mnoho dovolenkárov pricestuje do zahraničia a tam si požičia auto. Častokrát sú presvedčení, že na úhradu škody, ktorú spôsobia jazdou inému, im stačí mať uzatvorené cestovné poistenie. Nie je to pravda. „Poistenie zodpovednosti za škodu v cestovnom poistení kryje škody na zdraví či majetku, ktoré spôsobíte inej osobe. Nevzťahuje sa však na škodu spôsobenú prevádzkou motorového a bezmotorového vozidla, taktiež nie na škodu spôsobenú na prenajatej či požičanej veci,“ upozorňuje S. Vlasková z UNIQA poisťovne. Prevádzkovateľ požičovne áut by mal mať poistku, ktorá kryje škody na požičanom vozidle zahrnutú v cene za požičanie vozidla, prípadne ju zaplatíte samostatne pri požičiavaní. Túto skutočnosť si je však potrebné overiť pri požičiavaní auta.

Pes na dovolenke


Ak beriete na dovolenku svoje domáce zvieratko, na škodu, ktorú spôsobí niekomu inému na zdraví alebo majetku, sa cestovné poistenie nevzťahuje. Viete si ju však nárokovať z poistenia domácnosti, ktorá v rámci poistenia zodpovednosti za škodu kryje aj zodpovednosť za škodu z držby psa. Pri ceste do zahraničia nezabudnite na: doklady pre psa – cestovný doklad (pet pass), mikročip, resp. tetovanie a platnú vakcináciu proti besnote.

Komplikácie pri poistení seniorov


Seniori nad 70 rokov sa pri poistení do zahraničia stretávajú často s problémami. Niektoré poisťovne kvôli vyšším zdravotným rizikám osoby nad 70 rokov buď nepoisťujú, alebo ponúkajú poistenie za prirážku na poistnom.

Chronické choroby a krajiny, kde sa vyžaduje očkovanie


Pri chronických chorobách kontaktujte vopred svojho ošetrujúceho lekára, ktorý by vám mal predpísať dostatočné množstvo liekov na celú dĺžku pobytu, pretože takéto prípady nie sú poistením kryté. V zmysle platných výluk sa poistenie liečebných nákladov nevzťahuje na nedokončenú liečebnú starostlivosť v SR, následnú liečbu ochorení existujúcich v čase uzavretia poistnej zmluvy ani na chronické a existujúce ochorenia známe v čase uzatvárania poistnej zmluvy kvôli ktorým bol poistený hospitalizovaný posledných 12 mesiacov pred začiatkom poistenia.

Taktiež je nevyhnutné si pred vycestovaním overiť (napr. aj cez asistenčnú službu), aké druhy očkovania sú v rôznych najmä exotických krajinách potrebné a vysoko odporúčané. Udalosti, ktoré vzniknú následkom nevykonaného povinného očkovania, sú totiž vo výlukách z poistenia.

Terorizmus, vojny a nepokoje


Liečebné náklady vzniknuté na základe teroristickej akcie v krajinách, ktoré neboli v čase vycestovania poisteného do zahraničia MZV oficiálne označené ako krajiny, kde sa teroristická akcia očakáva alebo do ktorých sa neodporúča cestovať (od III. stupňa a viac) sú v ročnom poistení hradené až do výšky poistnej sumy pre liečebné náklady. Ak vám úraz zanechá trvalé následky, poisťovňa vám vyplatí príslušné percento z poistnej sumy pre trvalé následky úrazu. Pozor! Krajiny, kde sa vyskytujú štrajky, nepokoje, vzbury, vojny a krajiny, do ktorých MZV neodporúča cestovať v súvislosti s terorizmom, sú vo všeobecných výlukách z poistenia.

Vyberáme z poistovne.sk

Celne sklo

Päť vecí, ktoré by ste mali vedieť o havarijnom poistení

Kupujete nové auto? Bez ohľadu na to, či len nedávno opustilo výrobnú linku alebo už má najazdených niekoľko desiatok tisíc kilometrov, za úvahu určite stojí aj havarijné poistenie, známe aj ako KASKO. Ktorých päť argumentov by ste pred rozhodnutím nemali prehliadnuť?
06.12.2021
Čítať viac o Päť vecí, ktoré by ste mali vedieť o havarijnom poistení
a-runner-focuses

Klienti Allianz môžu získať genetickú analýzu v digitálnej podobe

Allianz ponúka klientom inovovanú analýzu DNA, ktorá pomáha zlepšiť kvalitu života. Individuálny plán v digitálnej podobe ponúka konkrétne odporúčania v oblasti stravovania, športu, zvládania stresu či kvalitného spánku. Osobnú genetickú analýzu získajú klienti Allianz k poisteniu kritických chorôb.
06.12.2021
Čítať viac o Klienti Allianz môžu získať genetickú analýzu v digitálnej podobe
woman-does-dental-work

Počet preventívnych prehliadok u zubára klesá. Za ošetrenie zaplatíme viac.

POISTOVNE.sk sa pozreli na dáta o preventívnych prehliadkach u zubárov. Výsledky sú prekvapujúce.
06.12.2021 | redakcia
Čítať viac o Počet preventívnych prehliadok u zubára klesá. Za ošetrenie zaplatíme viac.

Vyberáme z banky.sk