Poistenie liečebných nákladov a úrazové poistenie. Aký je medzi nimi rozdiel?

Základ cestovného poistenia tvorí poistenie liečebných nákladov. Navyše si môžete pripoistiť aj úraz. Aj keď obe poistenia sa týkajú nášho zdravia, je medzi nimi zásadný rozdiel.

dovolenka10-redakcia
Úrazové poistenie aj poistenie liečebných nákladov je súčasťou cestovného poistenia.

Liečebné náklady v rámci cestovného poistenia kryjú podľa Heleny Kanderkovej, PR špecialistky Allianz, náklady na ošetrenie, hospitalizáciu, lieky, lekárske vyšetrenia prevoz naspäť do vlasti v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu. Poistenie úrazu v rámci cestovného poistenia je podľa nej finančné odškodnenie poisteného postihnutého úrazom, ktorý spôsobí smrť alebo trvalé následky, prípadne odškodnenie pozostalých v prípade úmrtia následkom úrazu.

Ošetrenie, prevoz aj hospitalizácia,

Poistenie liečebných nákladov je základom každého cestovného poistenia. Poistenie liečebných nákladov preplatí ošetrenie v ambulancii alebo nemocnici, prevoz do zdravotníckeho zariadenia a hospitalizáciu v prípade ochorenia alebo úrazu či ošetrenie akútnej bolesti zubov,“ vysvetľuje Katarína Ondra, PR špecialistka poisťovne Generali. „Taktiež kryje návrat spolupoistenej osoby do vlasti, dopravu detí do vlasti, ak rodič musí zostať hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení, prevoz do vlasti ambulantným lietadlom či repatriáciu, ak príde k najhoršiemu,“ hovorí K. Ondra.

Úrazové poistenie v cestovnom poistení zasa vyplatí odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 10 % alebo v prípade smrti úrazom, ku ktorému došlo počas pobytu klienta v zahraničí.

Vrátane liekov a zdravotníckych pomôcok

Najdôležitejšou súčasťou cestovného poistenia je práve poistenie liečebných nákladov. „Toto poistenie kryje nevyhnutné náklady v prípade akútneho ochorenia, úrazu alebo smrti poisteného v zahraničí. Z poistenia liečebných nákladov sú poistenému preplatené náklady na ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok a materiálu, hospitalizáciu a lekárske ošetrenie počas nej, vrátane prepísaných liekov, zdravotníckych pomôcok a materiálu (napríklad náklady na nákup a opravu dioptrických a protetických pomôcok),“ hovorí Kristína Balúchová, hovorkyňa Union poisťovne. „Okrem nákladov spojených s akútnym ochorením, alebo úrazom poisteného v zahraničí, zabezpečí poistenie liečebných nákladov aj krytie napríklad nákladov ubytovania a cestovných nákladov blízkej osoby do miesta hospitalizácie poisteného v zahraničí, ak hospitalizácia trvá viac ako 5 dní. Ak je hospitalizované dieťa do 18 rokov, spolucestujúci má z poistenia nárok na úhradu ubytovania v zdravotníckom zariadení. Súčasťou poistenia liečebných nákladov je aj pomoc asistenčnej služby, ktorá je klientom k dispozícii nepretržite a môže odporučiť napríklad najbližšie zdravotnícke zariadenie,“ dodáva Balúchová.

Nejde o to isté

Úrazové poistenie si často ľudia zamieňajú s poistením liečebných nákladov, ide však o pripoistenie. „V prípade úrazu je ošetrenie v zdravotníckom zariadení, lieky, hospitalizácia a operácie preplatené z poistenia liečebných nákladov. Z úrazového poistenia vzniká poistenému nárok na vyplatenie odškodného v prípade, ak sa mu stane úraz a ostanú mu po úraze trvalé následky,“ vysvetľuje Balúchová. Percentuálny rozsah trvalých následkov stanoví lekár po uplynutí jedného roka odo dňa úrazu. „V prípade smrti, ktorá nastane v dôsledku úrazu, poisťovňa z úrazového poistenia vyplatí odškodné oprávnenej osobe poisteného.“
 
Poistenie liečebných nákladov Úrazové pripoistenie
- prevoz do zdravotníckeho zariadenia
- ošetrenie v ambulancii aj nemocnici
- hospitalizácia, operácia
- lieky a zdravotnícke pomôcky
- ubytovanie a cestovné náklady sprevádzajúcej osoby
- návrat spolupoistenej osoby do vlasti
- prevoz do vlasti
- repatriácia
- asistenčná služba
- odškodnenie za trvalé následky spôsobené úrazom
- odškodnenie pozostalých v prípade úmrtia
 

Vyberáme z poistovne.sk

31403_obr

Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz

Svet zažil tzv. annus horribilis - globálne finančné aktíva poklesli o 2,7 %, čo je najväčší pokles od svetovej finančnej krízy. Z finančného majetku nám výrazne ukrajuje inflácia, potrebujeme sa naučiť inteligentne sporiť. Slovenskí sporitelia sa bankám otočili chrbtom – vyberali úspory a investovali na kapitálových trhoch, kde nakúpili rekordné množstvo cenných papierov za 1,5 miliardy eur.
28.09.2023
Čítať viac o Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz
Businessman podpisuje zmluvu-001

Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale obeť násilného trestného činu má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.
26.09.2023
Čítať viac o Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu
redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Vyberáme z banky.sk