Poistenie liečebných nákladov a úrazové poistenie. Aký je medzi nimi rozdiel?

Základ cestovného poistenia tvorí poistenie liečebných nákladov. Navyše si môžete pripoistiť aj úraz. Aj keď obe poistenia sa týkajú nášho zdravia, je medzi nimi zásadný rozdiel.

dovolenka10-redakcia
Úrazové poistenie aj poistenie liečebných nákladov je súčasťou cestovného poistenia.

Liečebné náklady v rámci cestovného poistenia kryjú podľa Heleny Kanderkovej, PR špecialistky Allianz, náklady na ošetrenie, hospitalizáciu, lieky, lekárske vyšetrenia prevoz naspäť do vlasti v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu. Poistenie úrazu v rámci cestovného poistenia je podľa nej finančné odškodnenie poisteného postihnutého úrazom, ktorý spôsobí smrť alebo trvalé následky, prípadne odškodnenie pozostalých v prípade úmrtia následkom úrazu.

Ošetrenie, prevoz aj hospitalizácia,

Poistenie liečebných nákladov je základom každého cestovného poistenia. Poistenie liečebných nákladov preplatí ošetrenie v ambulancii alebo nemocnici, prevoz do zdravotníckeho zariadenia a hospitalizáciu v prípade ochorenia alebo úrazu či ošetrenie akútnej bolesti zubov,“ vysvetľuje Katarína Ondra, PR špecialistka poisťovne Generali. „Taktiež kryje návrat spolupoistenej osoby do vlasti, dopravu detí do vlasti, ak rodič musí zostať hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení, prevoz do vlasti ambulantným lietadlom či repatriáciu, ak príde k najhoršiemu,“ hovorí K. Ondra.

Úrazové poistenie v cestovnom poistení zasa vyplatí odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 10 % alebo v prípade smrti úrazom, ku ktorému došlo počas pobytu klienta v zahraničí.

Vrátane liekov a zdravotníckych pomôcok

Najdôležitejšou súčasťou cestovného poistenia je práve poistenie liečebných nákladov. „Toto poistenie kryje nevyhnutné náklady v prípade akútneho ochorenia, úrazu alebo smrti poisteného v zahraničí. Z poistenia liečebných nákladov sú poistenému preplatené náklady na ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok a materiálu, hospitalizáciu a lekárske ošetrenie počas nej, vrátane prepísaných liekov, zdravotníckych pomôcok a materiálu (napríklad náklady na nákup a opravu dioptrických a protetických pomôcok),“ hovorí Kristína Balúchová, hovorkyňa Union poisťovne. „Okrem nákladov spojených s akútnym ochorením, alebo úrazom poisteného v zahraničí, zabezpečí poistenie liečebných nákladov aj krytie napríklad nákladov ubytovania a cestovných nákladov blízkej osoby do miesta hospitalizácie poisteného v zahraničí, ak hospitalizácia trvá viac ako 5 dní. Ak je hospitalizované dieťa do 18 rokov, spolucestujúci má z poistenia nárok na úhradu ubytovania v zdravotníckom zariadení. Súčasťou poistenia liečebných nákladov je aj pomoc asistenčnej služby, ktorá je klientom k dispozícii nepretržite a môže odporučiť napríklad najbližšie zdravotnícke zariadenie,“ dodáva Balúchová.

Nejde o to isté

Úrazové poistenie si často ľudia zamieňajú s poistením liečebných nákladov, ide však o pripoistenie. „V prípade úrazu je ošetrenie v zdravotníckom zariadení, lieky, hospitalizácia a operácie preplatené z poistenia liečebných nákladov. Z úrazového poistenia vzniká poistenému nárok na vyplatenie odškodného v prípade, ak sa mu stane úraz a ostanú mu po úraze trvalé následky,“ vysvetľuje Balúchová. Percentuálny rozsah trvalých následkov stanoví lekár po uplynutí jedného roka odo dňa úrazu. „V prípade smrti, ktorá nastane v dôsledku úrazu, poisťovňa z úrazového poistenia vyplatí odškodné oprávnenej osobe poisteného.“
 
Poistenie liečebných nákladov Úrazové pripoistenie
- prevoz do zdravotníckeho zariadenia
- ošetrenie v ambulancii aj nemocnici
- hospitalizácia, operácia
- lieky a zdravotnícke pomôcky
- ubytovanie a cestovné náklady sprevádzajúcej osoby
- návrat spolupoistenej osoby do vlasti
- prevoz do vlasti
- repatriácia
- asistenčná služba
- odškodnenie za trvalé následky spôsobené úrazom
- odškodnenie pozostalých v prípade úmrtia
 

Vyberáme z poistovne.sk

Záplavy_Rudno_Allianz1

Prírodné živly spôsobujú čoraz viac škôd, pri niektorých medziročne stúpli aj o stovky percent

Prírodné živly spôsobili minulý rok najviac škôd za posledných 5 rokov. Medziročne stúpol počet škôd o 185 percent, pričom povodne a záplavy spôsobili nárast škodovosti o 433 percent. Na ochranu klientov pred podpoistením Allianz aktualizuje výšku poistnej sumy nehnuteľnosti podľa vývoja cien realít.
24.04.2024
Čítať viac o Prírodné živly spôsobujú čoraz viac škôd, pri niektorých medziročne stúpli aj o stovky percent
policia-redakcia

Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú výtlkom? Ako kedy.

Slovenské cesty o výtlky nemajú núdzu. Aj keď ich každý rok opravia, objavia sa nové. Čo robiť, ak ste na jeden z nich s autom nabehli a odnieslo si to vozidlo? Preplatí vám škodu poisťovňa?
24.04.2024 | redakcia
Čítať viac o Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú výtlkom? Ako kedy.
man-driving-in-car-interior

Mobil za volantom zabíja čím ďalej tým viac ľudí. Čo nato poisťovne?

V rámci EÚ Slovensko aktuálne patrí k piatim krajinám, ktoré majú nadpriemerný počet úmrtí pri dopravných nehodách. Kým počet obetí v EÚ klesá, na Slovensku nelichotivo rastie.
22.04.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Mobil za volantom zabíja čím ďalej tým viac ľudí. Čo nato poisťovne?

Vyberáme z banky.sk