Poistné plnenie v prípade depresie

Počet ľudí trpiacich na depresiu narastá. Poistovne.sk sa pozreli nato, kedy vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie, ak trpíte touto diagnózou.

person-lays-down-with-one-arm-up-to-cover-their-eyes

Dôležitý je zoznam závažných ochorení a výluky z poistenia

Poisťovňa Generali kryje duševné ochorenia v rámci poistenia invalidity. „Vybrané duševné poruchy sú kryté aj v rámci poistenia závažných ochorení. V prípade, že poistenému klientovi bude diagnostikovaná napríklad bipolárna afektívna porucha alebo obsesívno-kompulzívna porucha, z poistenia závažných ochorení mu vyplatíme dohodnutú poistnú sumu,“ vysvetľuje Katarína Ondra, PR špecialistka Generali, s tým, že poisťovňa kryje aj syndróm vyhorenia, a to v rámci poistenia zdravotníckych ochorení a poistenia ochorení zo stresu.

Podľa Kristíny Balúchovej, hovorkyne poisťovne Union, je pri životnom poistení depresia krytá len v prípade, ak nebola uvedená vo všeobecných poistných podmienkach v obmedzeniach alebo výlukách poistného plnenia, respektíve ak neboli vylúčené všetky duševné poruchy a poruchy správania. „Najmä pri krytí PN a invalidity sú často vylúčené asténie, depresívne stavy, poruchy psychiky a správania, duševné ochorenia.“

Vedeli ste, že depresia nepatrí medzi kritické/závažné ochorenia?

Zhoršil to aj covid

Allianz eviduje nárast psychických ochorení od vypuknutia pandémie. Klienti hlásia v priemere 15-17 poistných udalostí súvisiacich s duševným zdravím mesačne. „Od marca 2020 do októbra minulého roka sme evidovali 539 psychických škôd v hodnote viac ako 264-tisíc eur. Psychické ochorenia v Allianzi kryje životné poistenie, konkrétne hospitalizáciu, denné odškodné z dôvodu PN, ušlý zárobok, invaliditu či smrť. Tak, ako aj pri ostatných poistných udalostiach platí, že ochorenie alebo jeho príznaky nesmú existovať v čase uzavretia poistenia, keďže poistnou udalosťou sa rozumie náhodná udalosť,“ dodáva Helena Kanderková, PR špecialistka Allianz. Stupeň invalidity posudzuje Sociálna poisťovňa na základe zdravotnej dokumentácie klienta.

Prepad príjmu býva zásadný

Duševné choroby vrátane depresie môžu byť podľa lekárov pri nepriaznivom priebehu choroby invalidizujúcimi ochoreniami, čo potvrdzuje aj Sociálna poisťovňa. „Podľa stupňa ich závažnosti je možné pri depresiách či úzkostných poruchách uznanie invalidity aj nad 40%. V rámci životného poistenia preto UNIQA už pred rokmi rozšírila invaliditu o všetky psychické ochorenia, samozrejme, okrem tých, ktoré sú v príčinnej súvislosti s alkoholom, návykovými či psychoaktívnymi látkami. Prepad príjmu pri invalidite býva totiž naozaj zásadný,“ vysvetľuje Beata Lipšicová, hovorkyňa poisťovne UNIQA. Pri pracovnom výpadku často aj na desiatky rokov nemajú ľudia okrem poistenia žiadnu inú vhodnú alternatívu vykrytia svojho príjmu. „V pripoisteniach invalidity sme preto umožnili vyplatiť celú 100 %-nú poistnú sumu už pri čiastočnej invalidite, a takisto sme skrátili čakaciu dobu z pôvodných 24 na 12 mesiacov.“

Čo je potrebné k uznaniu invalidného dôchodku

Duševná choroba musí byť poistenému priznaná ako dôvod invalidity podľa príslušných právnych predpisov, pričom miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Depresia je ochorenie, ktoré musí byť v prvom rade rovnako, ako každé iné, diagnostikované odborným lekárom, v tomto prípade psychiatrom. K priznaniu invalidného dôchodku je ďalej potrebné rozhodnutie Sociálnej poisťovne, respektíve posudkovej komisie Sociálnej poisťovne. Miera invalidity sa stanovuje v percentuálnom vyjadrení a plný invalidný dôchodok je nad 70 %.

Beata Lipšicová hovorí, že v zmysle zákona o sociálnom poistení je miera poklesu zárobkovej činnosti pre afektívne poruchy (manické, depresívne, periodické) v rozsahu 35-80 %, pre neurotické, stresové a somatoforné poruchy 15-70 % podľa závažnosti. „Stanovenie miery poklesu schopnosti odráža zdravotný stav komplexne a môže byť zahrnutá aj iná diagnóza - čiže dôvodom priznania invalidity môže byť viac diagnóz, % sa potom sčítajú. Invaliditu plníme vždy na základe rozhodnutia Sociálnej poisťovne,“ a pripomína, že depresia je ako diagnóza vylúčená z poistného plnenia za PN a hospitalizáciu.

Vyberáme z poistovne.sk

packed-and-ready-to-go

Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania

Vedeli ste, že celoročné poistenie neplatí nepretržite? Po istej dobe sa totiž musíte vrátiť späť na Slovensko, inak vám poistenie prestane platiť. Porovnali sme tieto doby nepretžitého pobytu vo všetkých poisťovniach.
14.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania
persons-torso-on-a-motorbike-holding-a-map

Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás

Ak počas roka vycestuje do zahraničia viackrát, môže sa vám oplatiť celoročné poistenie. Pozrite si porovnanie na rok 2024, čo vás vyjde lacnejšie.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás
burka-redakcia

Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vlna povodní a záplav, ktoré od začiatku júna sužujú Európu, páchajú značné škody aj na Slovensku. Pozrite si, koľko škôd už zaznamenali poisťovne.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vyberáme z banky.sk