Ako fajčenie ovplyvňuje cenu poistenia?

Podľa odborníkov fajčenie spôsobuje štrnásť typov rakoviny a desiatky ďalších chorôb. Fajčiari si skracujú svoj život v priemere najmenej o desať rokov. Preto poisťovne pozorne sledujú tento neduh už pri vstupe do životného poistenia.

care-for-a-drive

Fajčiari si skracujú svoj život

Škodlivosť fajčenia v akejkoľvek forme jasne dokazujú údaje z domácich zdravotníckych zariadení. Každý rok na následky fajčenia zomierajú desatky tisíc ľudí. Dve tretiny závislých od nikotínu zomierajú pred dosiahnutím veku 65 rokov. Ohrození sú aj nefajčiari, ktorí žijú alebo pracujú v zadymenom prostredí. Fajčiarske prostredie predstavuje dvojnásobné riziko srdcového infarktu, výrazne vyššie riziko rakoviny, mozgovej príhody a zlomenín.

Čo na to poisťovne

Súvislosť medzi fajčením a zvýšeným rizikom určitých chorôb alebo skoršej smrti je štatisticky dokázaná. Poisťovne, pri vstupe do poistenia starostlivo sledujú tento faktor u svojich klientov. "Týka sa to najmä rizika úmrtia v životnom poistení a tiež doplnkového poistenia závažných ochorení, ale aj poistenia denných dávok v prípade práceneschopnosti alebo úrazového poistenia," hovorí Helena Radovanská, riaditeľka vývoja produktov UNIQA. Poistovne sa snažia zachytiť súvislosti aj v rodinnej anamnéze. Pýtajú sa na výskyt "fajčiarskych" diagnóz, akými sú rakovina, ischemická choroba srdca, infarkt a mŕtvica v priamej príbuzenskej línii vo veku do 60 rokov. Ak je zachytený výskyt takýchto ochorení u blízkych osôb fajčiara, ten musí počítať s príplatkom podľa frekvencie, prípadne s výlukou na príslušné choroby. V poisťovni UNIQA sa prirážka sa pohybuje priemerne v nízkych desiatkach percent.

Aj v poisťovni Allianz fajčenie vstupuje do posudzovania a cenotvorby životného poistenia. Ak je klient zdravý, zvyčajne to celkové poistné nenavýši, ale závisí to od celkového posúdenia zdravotného stavu klienta vstupujúceho do poistenia.

Podobne to funguje aj v poisťovni Generali. Jednoznačná odpoveď, o koľko sa zvýši poistné pre rizikovú osobu, neexistuje. Poisťovňa skúma životný štýl a súvisiace faktory ako je index telesnej hmotnosti (BMI), vysoký krvný tlak, cholesterol či doterajší výskyt ochorení. Ak poisťovňa na základe týchto parametrov zhodnotí, že ide o vyššiu mieru rizika u klienta, môže pristúpiť k výluke v prípade vybraných ochorení alebo k navýšeniu poistného, ktoré toto zvýšené riziko kompenzuje. V prípade navýšenia nejde o vysoké čiastky a vždy závisí od konkrétneho klienta.

Informáciu o fajčení uvádza klient pri uzatváraní poistenia v zdravotnom dotazníku.

Ak je poistenie dohodnuté s vyššou poistnou sumou, poisťovne vyžadujú aj zdravotnú dokumentáciu, alebo môžu nechať klienta vyšetriť vlastným posudzovacím lekárom. "Aj z týchto zdrojov poisťovňa overí, či ide o fajčiara alebo nie. Skúma tiež spotrebu návykových látok a motív ich užívania, pretože určité typy a dávky môžu byť predpísané aj ako medicínsky prostriedok," vysvetlila Eva Trajboldová, manažérka osobného poistenia UNIQA.

Ďalšie rizikové faktory

Okrem fajčenia sa za rizikové faktory pri vstupe do poistenia považuje aj obezita a vysoký krvný tlak. Ak je záťaž viacnásobná, prijatie klienta do poistenia je možné len za výrazne vyšší príplatok alebo so zodpovedajúcim vylúčením štatisticky pravdepodobných súvisiacich diagnóz.

Zdanlivo najjednoduchšia je situácia s vysokým tlakom, ktorý sa dá úspešne kompenzovať liekmi, takže v prípade liečených hypertonikov neexistuje žiadne riziko. Problémom sú však klienti, ktorí o tejto záťaži nevedia, pretože prevenciu podceňujú. Problémy s obehovou sústavou patria zároveň k najčastejším príčinam smrti na Slovensku. Nadváha medzi klientmi životného poistenia sa v súčasnosti ukazuje ako nový fenomén. "Fajčenie je však pri uzatváraní životného poistenia výrazne horším faktorom ako nadváha alebo dokonca obezita. Cigarety zvyšujú úmrtnosť v mladšom veku až dvojnásobne, zatiaľ čo obezita zvyčajne zoberie niekoľko rokov života starším ročníkom," uzatvára E. Trajboldová.

Vyberáme z poistovne.sk

31403_obr

Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz

Svet zažil tzv. annus horribilis - globálne finančné aktíva poklesli o 2,7 %, čo je najväčší pokles od svetovej finančnej krízy. Z finančného majetku nám výrazne ukrajuje inflácia, potrebujeme sa naučiť inteligentne sporiť. Slovenskí sporitelia sa bankám otočili chrbtom – vyberali úspory a investovali na kapitálových trhoch, kde nakúpili rekordné množstvo cenných papierov za 1,5 miliardy eur.
28.09.2023
Čítať viac o Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz
Businessman podpisuje zmluvu-001

Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale obeť násilného trestného činu má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.
26.09.2023
Čítať viac o Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu
redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Vyberáme z banky.sk