Poistenie batožiny - na čo si treba dať pozor

Poistenie batožiny je súčasťou cestovného poistenia. Pozrite si, na čo sa toto poistenie zťahuje, aké sú výluky a kedy má vôbec význam.


Poistenie batožiny kryje poškodenie, zničenie, odcudzenie, alebo stratu vecí osobnej potreby. Batožinu si môžete vo väčšine slovenských poisťovní jednoducho pripoistiť v rámci cestovného poistenia. Jej poistením si ochránite osobné veci, cennosti, elektronické (notebook, mobil) a optické prístroje (fotoaparát), či športové náradie.

Výška poistného krytia je v poisťovniach rôzna. V niektorých poisťovniach si športové vybavenie a elektroniku, vrátane fotoaparátov, kamier a počítačov musíte pripoistiť zvlášť. Každá poisťovňa má zároveň stanovené limity, akú sumu vám preplatia za jednu poškodenú vec. V prípade drahých vecí, môžete naraziť práve na tento limit.

Všetky detaily poistenia nájdete vo všeobecných podmienkach. Oplatí sa ich prečítať vopred hlavne v prípade, ak cestujete s drahým vybavením.

V Unione sa poistenie batožiny vzťahuje na veci osobnej potreby, doklady si musíte pripoistiť zvlášť. Výška poistného krytia batožiny je 2000 eur.

V poisťovni Allianz je výška poistného krytia 1500 eur.

V Uniqe je výška poistného krytia 700 1500 eur, v závislosti od typu balíka, ktorý si vyberiete.

V Kooperative sa poistenie batožiny vzťahuje na batožinu aj doklady, poistný limit je 1000 eur, pri prémiovom balíčku poistenia je limit 1500 eur.

V Európskej cestovnej poisťovni sú v poistení batožiny kyté osobné veci aj doklady, poistný limit je 700 resp. 1000 eur,
v závislosti od typu balíka, ktorý si vyberiete.

Aké riziká zahŕňa poistenie

Vo všeobecnosti pripoistenie batožiny chráni vaše veci a vypláca náhradu škody v nasledujúcich prípadoch:

  • krádež, vlámanie, lúpež alebo odcudzenie motorového vozidla;
  • poškodenie, zničenie, strata batožiny pri dopravnej nehode, pri prírodnej katastrofe alebo v dôsledku ťažkého úrazu či náhleho ochorenia poistného alebo nutnej hospitalizácie;
  • strata celej batožiny odovzdanej prepravcovi (týka sa to najmä leteckých prepravcov).

Čo s meškajúcou batožinou

Okrem straty batožiny, ktorú odovzdáte vášmu leteckému prepravcovi pred odletom, sa vám v lepšom prípade môže stať, že vaše kufre vám letecká spoločnosť dodá oneskorene. Napriek tomu, že batožinu má poistenú i letecký prepravca, zvyčajne vás na letisku odkážu na vašu poisťovňu. Pokiaľ vaša batožina mešká viac ako niekoľko hodín, poisťovňa vám môže poskytnúť finančnú náhradu výdavkov na nevyhnutné potreby po prílete do zahraničia.

Čo vám poisťovňa nepoistí

Nezabúdajme, že poisťovne poisťovne preplácajú škody pri odcudzení batožiny len vtedy, ak bola prekonaná prekážka. Čiže pokiaľ necháte svoju batožinu bez dozoru na lavičke v parku, alebo ju necháte v nezamknutom aute, alebo jej poškodenie sami zaviníte, máte smolu. Taktiež poistenie sa nevzťahuje na vreckové krádeže, krádeže batožiny zo stanu, na poškodenia na športovom náradí, ktoré vznikli počas používania.

Poistné plnenie sa taktiež nebude vzťahovať na ukradnuté:  cestovné lístky, hotovosť, platobné karty, kľúče, USB kĺúče, CD-čka, predmety zberateľskej hodnoty, protézy, zvieratá, potraviny a ani nástroje/prístroje, ktoré slúžia na výkon vášho povolania.

Na čo nemám zabudnúť?

Ak sa počas letnej dovolenky ocitnete v nepríjemnej situácii, v prvom rade si zachovajte chladnú hlavu. Aby vám poisťovňa vyplatila náhradu za osobné veci, stratu batožiny jej budete musieť patrične doložiť:

1. Pri lúpeži, vlámaní alebo krádeži vášho auta nezabudnite kontaktovať políciu a žiadajte od nich písomný záznam.
2. Pri vzniku škody na batožine v hoteli sa obráťte na prevádzkovateľa zariadenia, ktorý je povinný vám krádež či vlámanie potvrdiť.
3. Pri strate alebo poškodení prepravcom si vyžiadajte potvrdenie o škodovej udalosti od zástupcu prepravcu.

Pokiaľ máte pochybnosti, ako v danej situácii postupovať, neváhajte kontaktovať asistenčnú službu, ktorá vám poskytne potrebné rady. Po návrate z dovolenky by ste mali ihneď kontaktovať poisťovňu, u ktorej máte batožinu poistenú. Doložiť musíte samozrejme aj všetky potrebné doklady.
 

Vyberáme z poistovne.sk

Viete koľko stojí pohreb? Cena vás bude šokovať.

Štátna sociálna dávka, príspevok na pohreb, je už niekoľko rokov rovnaká 79,67 eur. Nevyhnutné výdavky spojené s pohrebom sa pritom aktuálne pohybujú od stoviek po tisíce eur, v závislosti od mesta či regiónu a miestnych zvyklostí.
01.03.2024 | redakcia
Čítať viac o Viete koľko stojí pohreb? Cena vás bude šokovať.
17444

Od budúceho roku vám bude stačiť biela/zelená karta len v elektronickej podobe

Šoféri POZOR! Nastáva veľká zmena v preukazovaní PZP od 1.1.2025. Bližšie informácie o pripravovanej zmene redakcii Poistovne.sk poskytla Slovenská kancelária poisťovateľov.
28.02.2024 | redakcia
Čítať viac o Od budúceho roku vám bude stačiť biela/zelená karta len v elektronickej podobe
IMG_2905-R

Poistné Kooperativy vlani stúplo vo všetkých segmentoch

Poisťovňa Kooperativa dosiahla v minulom roku predpísané poistné 680 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to podľa vyjadrení spoločnosti nárast o viac ako šesť percent.
27.02.2024
Čítať viac o Poistné Kooperativy vlani stúplo vo všetkých segmentoch

Vyberáme z banky.sk