Poistenie batožiny - na čo si treba dať pozor

Poistenie batožiny je súčasťou cestovného poistenia. Pozrite si, na čo sa toto poistenie zťahuje, aké sú výluky a kedy má vôbec význam.


Poistenie batožiny kryje poškodenie, zničenie, odcudzenie, alebo stratu vecí osobnej potreby. Batožinu si môžete vo väčšine slovenských poisťovní jednoducho pripoistiť v rámci cestovného poistenia. Jej poistením si ochránite osobné veci, cennosti, elektronické (notebook, mobil) a optické prístroje (fotoaparát), či športové náradie.

Výška poistného krytia je v poisťovniach rôzna. V niektorých poisťovniach si športové vybavenie a elektroniku, vrátane fotoaparátov, kamier a počítačov musíte pripoistiť zvlášť. Každá poisťovňa má zároveň stanovené limity, akú sumu vám preplatia za jednu poškodenú vec. V prípade drahých vecí, môžete naraziť práve na tento limit.

Všetky detaily poistenia nájdete vo všeobecných podmienkach. Oplatí sa ich prečítať vopred hlavne v prípade, ak cestujete s drahým vybavením.

V Unione sa poistenie batožiny vzťahuje na veci osobnej potreby, doklady si musíte pripoistiť zvlášť. Výška poistného krytia batožiny je 2000 eur.

V poisťovni Allianz je výška poistného krytia 1500 eur.

V Uniqe je výška poistného krytia 700 1500 eur, v závislosti od typu balíka, ktorý si vyberiete.

V Kooperative sa poistenie batožiny vzťahuje na batožinu aj doklady, poistný limit je 1000 eur, pri prémiovom balíčku poistenia je limit 1500 eur.

V Európskej cestovnej poisťovni sú v poistení batožiny kyté osobné veci aj doklady, poistný limit je 700 resp. 1000 eur,
v závislosti od typu balíka, ktorý si vyberiete.

Aké riziká zahŕňa poistenie

Vo všeobecnosti pripoistenie batožiny chráni vaše veci a vypláca náhradu škody v nasledujúcich prípadoch:

  • krádež, vlámanie, lúpež alebo odcudzenie motorového vozidla;
  • poškodenie, zničenie, strata batožiny pri dopravnej nehode, pri prírodnej katastrofe alebo v dôsledku ťažkého úrazu či náhleho ochorenia poistného alebo nutnej hospitalizácie;
  • strata celej batožiny odovzdanej prepravcovi (týka sa to najmä leteckých prepravcov).

Čo s meškajúcou batožinou

Okrem straty batožiny, ktorú odovzdáte vášmu leteckému prepravcovi pred odletom, sa vám v lepšom prípade môže stať, že vaše kufre vám letecká spoločnosť dodá oneskorene. Napriek tomu, že batožinu má poistenú i letecký prepravca, zvyčajne vás na letisku odkážu na vašu poisťovňu. Pokiaľ vaša batožina mešká viac ako niekoľko hodín, poisťovňa vám môže poskytnúť finančnú náhradu výdavkov na nevyhnutné potreby po prílete do zahraničia.

Čo vám poisťovňa nepoistí

Nezabúdajme, že poisťovne preplácajú škody pri odcudzení batožiny len vtedy, ak bola prekonaná prekážka. Čiže pokiaľ necháte svoju batožinu bez dozoru na lavičke v parku, alebo ju necháte v nezamknutom aute, alebo jej poškodenie sami zaviníte, máte smolu. Taktiež poistenie sa nevzťahuje na vreckové krádeže, krádeže batožiny zo stanu, na poškodenia na športovom náradí, ktoré vznikli počas používania.

Poistné plnenie sa taktiež nebude vzťahovať na ukradnuté:  cestovné lístky, hotovosť, platobné karty, kľúče, USB kĺúče, CD-čka, predmety zberateľskej hodnoty, protézy, zvieratá, potraviny a ani nástroje/prístroje, ktoré slúžia na výkon vášho povolania.

Na čo nemám zabudnúť?

Ak sa počas letnej dovolenky ocitnete v nepríjemnej situácii, v prvom rade si zachovajte chladnú hlavu. Aby vám poisťovňa vyplatila náhradu za osobné veci, stratu batožiny jej budete musieť patrične doložiť:

1. Pri lúpeži, vlámaní alebo krádeži vášho auta nezabudnite kontaktovať políciu a žiadajte od nich písomný záznam.
2. Pri vzniku škody na batožine v hoteli sa obráťte na prevádzkovateľa zariadenia, ktorý je povinný vám krádež či vlámanie potvrdiť.
3. Pri strate alebo poškodení prepravcom si vyžiadajte potvrdenie o škodovej udalosti od zástupcu prepravcu.

Pokiaľ máte pochybnosti, ako v danej situácii postupovať, neváhajte kontaktovať asistenčnú službu, ktorá vám poskytne potrebné rady. Po návrate z dovolenky by ste mali ihneď kontaktovať poisťovňu, u ktorej máte batožinu poistenú. Doložiť musíte samozrejme aj všetky potrebné doklady.
 

Vyberáme z poistovne.sk

packed-and-ready-to-go

Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania

Vedeli ste, že celoročné poistenie neplatí nepretržite? Po istej dobe sa totiž musíte vrátiť späť na Slovensko, inak vám poistenie prestane platiť. Porovnali sme tieto doby nepretžitého pobytu vo všetkých poisťovniach.
14.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania
persons-torso-on-a-motorbike-holding-a-map

Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás

Ak počas roka vycestuje do zahraničia viackrát, môže sa vám oplatiť celoročné poistenie. Pozrite si porovnanie na rok 2024, čo vás vyjde lacnejšie.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás
burka-redakcia

Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vlna povodní a záplav, ktoré od začiatku júna sužujú Európu, páchajú značné škody aj na Slovensku. Pozrite si, koľko škôd už zaznamenali poisťovne.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vyberáme z banky.sk