Téma: Havarijné poistenie
Otázka:

Čo všetko poisťovňa pozostalým preplatí? 

Odpoveď:
V prípade havarijného poistenia poistné plnenie nie je nijako ovplyvnené prechodom práva v rámci dedičského konania, preplatí teda to, čo by preplatila poistenému.

V prípade plnenia z povinného zmluvného poistenia vinníka nehody sa samozrejme jedná o všetky zákonné nároky súvisiace so smrťou pri dopravnej nehode.

Ak si klient pripoistí úrazové poistenie prepravovaných osôb, v prípade usmrtenia alebo zranenia posádky vozidla, poisťovateľ poskytne plnenie v limite poistného plnenia, ktoré je dojednané v poistnej zmluve za každého člena posádky, ktorý utrpel zranenie alebo usmrtenie, ak došlo k poistnej udalosti v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla.
 
Odpovedal: Rastislav Nemeček (17.01.2013)
Späť

Vyberáme z banky.sk