Blanka Hatalová: Životné poistenie netreba podceňovať ani v dvadsiatke

Pred 20-timi rokmi bolo životné poistenie vnímané ako cesta k úsporám. Detské poistenia znamenali našetriť pre svojho potomka aspoň základnú investíciu pre vstup do života. Keď prišlo obdobie investičných poistení, s myšlienkou, že sumu poistného vyplatenú pri dožití nám nikto negarantuje, sme sa zmierovali ťažšie. Ale ešte vždy nás dokázala presvedčiť predstava sporenia. Dnes je situácia opäť trošku iná a na poistenie sa učíme pozerať z uhla, ktorý najviac zodpovedá jeho podstate – krytiu rizika a solidarite. O nových perspektívach v životnom poistení hovorí BLANKA HATALOVÁ, členka predstavenstva KOMUNÁLNEJ poisťovne.

18167
Životné poistenie na Slovensku nemá približne polovica obyvateľov. Čo spôsobuje taký zásadný rozdiel v našom prístupe k tejto otázke v porovnaní s vyspelými západnými krajinami, kde má životné poistenie 80 % ľudí?
Podľa môjho názoru je to uvedomenie si, že podstatou životného poistenia nie je to, že raz si vyberiem, čo som doňho vložil. Že tu ide v prvom rade o princíp solidarity, na ktorom celé poistenie vzniklo. Inými slovami, veľa ľudí sa po malých čiastkach skladá do balíka, aby tí, ktorí raz budú v núdzi, dokázali toto obdobie prekonať. Toto povedomie u nás zatiaľ nie je vybudované a pomohlo by, keby sme o tom viac hovorili a vysvetľovali to. Táto osveta tu veľmi chýba.

Poistenie je do určitého veku vnímané ako rodičovská zodpovednosť. V akom veku ju preberáme na seba?
Závisí od typu životného poistenia a impulzu pre jeho uzatvorenie. Samozrejme, deťom poistné zmluvy uzatvárajú rodiča aj starí rodičia. Dnešné produkty už zohľadňujú aj fakt, že deti neopúšťajú rodičov v osemnástke, aj naše detské poistenie je nastavené za „detské ceny“ do 27 rokov. Najväčšie „vákuum“, kedy poisteniu nevenujeme pozornosť, teda vzniká okolo veku 25 rokov. V čase, keď rodičia už prenechávajú zodpovednosť na dospelé dieťa. Tomu však ešte pár rokov trvá, kým dosiahne príjem na to, aby si zobralo hypotéku, čo býva ďalší silný impulz pre uzatvorenie poistenia. Životné poistenie však netreba podceňovať ani v dvadsiatke.

Trend odkladania založenia rodiny či rastúce ceny bývania zrejme mnohým mladým ľuďom toto „bezstarostné“ obdobie len predĺžia.
Je to možné. Na druhej strane, mladí ľudia dnes naozaj žijú viac aktívne, veľa cestujú, športujú, čo so sebou nesie aj riziká, na ktoré je dobré myslieť. Stačí si uvedomiť, že už len keď používate na presun po meste kolobežku, šanca na úraz je podstatne vyššia, ako keď jazdíte MHD. Riziká pritom pokryjú jednoduché balíkové poistenia za niekoľko eur. A potom je tu ďalší dôležitý fakt, ktorý si mnohí mladí ľudia neuvedomujú. V životnom poistení platí, že čím som mladší, tým bude pre mňa dlhodobo výhodnejšie. Najmä keď ide o pripoistenie rôznych ochorení, ktoré sú oveľa drahšie ako poistenie úrazu. Keď si uzavriem poistenie nejakého rizika v mladosti, platím oveľa nižšie poistné počas celej doby poistenia, ako keď ho uzavriem v štyridsiatke. Nehovoriac o tom, že dnes už vážne diagnózy neobchádzajú ani mladých.

Takže na kritické choroby a onkologické ochorenia je lepšie myslieť už v mladšom veku?
Jednoznačne áno, poistíte ich totiž za sadzby, ktoré s vekom len stúpajú. Znie to možno hrozivo, ale aj štatistiky potvrdzujú, že týmto diagnózam sa vyhne málokto – len nových prípadov onkologických ochorení sa na Slovensku ročne diagnostikuje viac ako 30-tisíc. Samozrejme, treba povedať aj to, že osveta a dôraz na prevenciu veľmi pomáhajú, diagnostika a možnosti liečby rýchlo napredujú. No napriek tomu každá takáto choroba ovplyvní váš život na nejakú dobu, počas ktorej sa musíte vysporiadať aj s poklesom či stratou príjmu. Ak v tom čase už máte rodinu a záväzky, dobré poistenie pomôže výrazne zmierniť dopady takejto udalosti. Napríklad pri poistení onkologických chorôb vyplácame 90 % poistnej sumy už v momente stanovenia diagnózy.

Kedy je správny čas na životné poistenie a kedy je už, naopak, neskoro?
Ideálne je poistiť sa v dostatočnom časovom predstihu. Lebo platí, že keď je hrozba bezprostredná, cena je už zvyčajne vyššia. Poistenie je o neočakávaných udalostiach a s vekom sa nám prirodzene rozširuje zoznam našich zdravotných ťažkostí, ktoré sa časom vyvíjajú. Keď už vstupujete do poistenia s nejakou diagnózou – stačí vysoký krvný tlak či cholesterol, automaticky sa zvyšuje aj riziko infarktu a smrti a spolu s nimi rastie aj cena poistenia. Na druhej strane, nikdy nie je neskoro, vždy je dobré sa poistiť. Samozrejme, pokiaľ to reflektuje reálne hrozby a riziká, ale to už musí posúdiť klient.

Aké ďalšie trendy sa rysujú v oblasti životného poistenia? O ktoré produkty bude ešte záujem?
Vývoj v poistení bol dlhé roky postupný a lineárny, bez výrazných skokov. Ale tak ako v iných oblastiach života, aj tu očakávame veľké zmeny a z nich vyplývajúci exponenciálny rast vo vybraných kategóriách. Myslím, že záujem o poistenie rizík bude stúpať ešte dlhodobo, časom však nebude stačiť mať iba vykryté riziká. Do popredia pôjdu produkty s pridanou hodnotou. Už teraz sú súčasťou balíkov „služby“ rôzneho typu – napríklad druhý medicínsky názor – a presne toto je podľa môjho názoru smer, ktorým sa poistenie bude uberať. Jednoducho, bez pridanej hodnoty to nepôjde.

Ak už mám uzatvorenú životnú poistku, ako často by som ju mal upravovať?
Určite v momentoch, keď sa výrazne mení vaša životná situácia. Napríklad si zakladáte rodinu, beriete úver. Vtedy už musíte myslieť aj na zabezpečenie rodiny pre prípad vašej choroby či dokonca smrti. Ale aj keby sa váš život dlho vôbec nemenil, nie je dobré nechať poistku nedotknutú 20 rokov. Hodnota poistných súm sa totiž pri jednotlivých rizikách v čase mení. Ak ste si poistili invaliditu pred 20 rokmi, ceny za pomôcky či náklady na rehabilitáciu boli oveľa nižšie ako sú dnes, takže poistná suma už nemusí vôbec zodpovedať realite. Dobrý dôvod prehodnotiť poistku je aj obdobie, kedy sa vám zlepšuje finančná situácia a môžete si dovoliť platiť viac. V ideálnom prípade je dobré prehodnotiť výšku poistných súm či krytie rizík každé dva roky, čo však nemusí vyhovovať každému. Ale aspoň raz za 5 rokov by si čas mal nájsť každý.

A nemala by ma na potrebu aktualizácie upozorniť poisťovňa?
Osobne si myslím, že iniciatíva by mala vyjsť zo strany obchodného zástupcu. Ale každý klient je iný. Niekoho telefonát obchodného zástupcu obťažuje, niekto to chce mať bez starostí a je rád, že dostane impulz zvonku. Dobrý obchodník by mal mať svoju klientelu „pod kontrolou“. Pozor však na prílišnú aktivitu, určite nie je výhodné meniť každé 2-3 roky poisťovňu, rušiť poistky a uzatvárať si nové. Dnes je ponuka produktov na trhu v zásade porovnateľná. Ak by vám aj nejaká časť krytia chýbala, vždy sa to dá vykryť nejakým doplnkovým rizikovým pripoistením.

Je komerčné poistenie cestou, ako si našetriť na dôchodok?
Ak dnes človek nechá stáť svoj dôchodok na jednej nohe, je pravdepodobné, že bude veľmi tenučká na to, aby mu udržala potrebný životný štandard. Takže komerčné poistenie možno považovať za doplnkový spôsob dôchodkového zabezpečenia k existujúcim trom pilierom. V zásade ide o investičné produkty, ktoré zhodnotia vaše investície, ale treba počítať s tým, že je to „beh na dlhé trate“. Minimálna doba pre investičné poistenie je 10 rokov, inak nemá zmysel, ak nehovoríme o nejakých veľkých jednorazových investíciách. Fondy totiž potrebujú čas, aby vykryli pády, ktoré v určitých obdobiach otrasú finančnými trhmi. Je preto prirodzené, že krivka výnosov vyzerá v horizonte 10 rokov inak, ako keď sa na ňu pozeráte v 5-ročnom období.

Vyberáme z Poistovne.sk

business-sales-meeting

Koľko by sme mali platiť za životné poistenie?

Zle nastavenú poistku má zhruba 70 % ľudí. A pritom životné poistenie vie pomôcť vo vážnych situáciách, keď človek nečakane príde o príjem. Pozrite si, ako životné poistenie správne nastaviť a koľko peňazí naň mesačne vyčleniť.
01.12.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Koľko by sme mali platiť za životné poistenie?
woman-checking-phone

Ako si mám nájsť lekára? Odporúčanie zdravotnej poisťovne

Presťahovali ste sa do iného mesta alebo plánuje váš lekár odísť do dôchodku? Hľadanie nového lekára môže byť náročnou výzvou. Pozrite si zopár praktických odporúčaní ako postupovať.
29.11.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Ako si mám nájsť lekára? Odporúčanie zdravotnej poisťovne
18986

Asistenčné služby v životnom poistení

Životné poistenie už dávno nie je len o náhrade príjmu v prípade poistnej udalosti. Súčasťou životného poistenia možu byť aj asistenčné služby. O mnohých klienti ani netušia. Pozrite si, s čím všetkým vám vie poisťovňa pomôcť.
27.11.2023 | Katarína Macková
Čítať viac o Asistenčné služby v životnom poistení

Vyberáme z banky.sk