Aké sú dopady pandémie na financie ľudí? Niektorí prišli o odmeny, iným sa znížil plat

Pandémia koronavírusu na Slovensko dorazila v marci 2020. Od jari zasiahla nielen naše zdravotníctvo, ale výrazne aj ekonomiku a hospodárstvo, čo sa prejavilo na finančnej situácii mnohých ľudí. Až približne polovica respondentov (48%) v ekonomicky aktívnom veku 18-64 rokov doplatila na pandémiu finančne, keď sa im znížil plat, neboli im vyplatené odmeny, alebo prišli o zamestnanecké benefity, prípadne sa im skrátil pracovný čas, čo prirodzene viedlo k zníženiu príjmu. Tieto údaje vyplývajú z prieskumu agentúry Focus z októbra 2020, ktorý bol realizovaný pre poisťovňu Groupama. Tá pravidelne monitoruje finančnú náladu a atmosféru v spoločnosti.

31403_obr

Zasiahnutí podnikatelia a živnostníci

Z daného prieskumu okrem iného vyplýva, že v ekonomicky aktívnom veku približne 3 z 10 opýtaných uvádzajú, že sa im od začiatku pandémie znížil plat (29%), resp., že im neboli vyplatené odmeny (28%). „Zníženie platu sa najviac prejavilo v skupine manuálne pracujúcich a v skupine podnikateľov, živnostníkov. Vekovo boli z tohto pohľadu najviac zasiahnutí ľudia vo veku medzi 45-54 rokov. Podobné výsledky ukázal prieskum aj pre ďalšie dôsledky koronakrízy – nevyplatené odmeny či zníženie pracovného času,“ vysvetľuje detailnejšie výsledky prieskumu Martin Slosiarik, šéf agentúry Focus.

Medzi ďalšími osobnými dôsledkami pandémie, ktoré mali priamy dopad na financie ľudí je skrátenie pracovného času (25% ekonomicky aktívnych respondentov), strata zamestnaneckých benefitov, napr. možnosť využívania auta či mobilu na súkromné účely (17%), strata pracovného miesta (8%), či nútené ukončenie podnikania alebo živnosti (3%).

Využitie možnosti odkladu splátok

Ďalšou témou z prieskumu je využitie možnosti odkladu splátok, či už pre úver, hypotéku, spotrebný úver alebo pri splácaní auta. Približne každý desiaty obyvateľ Slovenska (9%) využil počas koronakrízy túto možnosť. „Častejšie takýchto ľudí, ktorí požiadali o odklad splátok, nájdeme medzi respondentmi vo veku 25-34 rokov, nižšie kvalifikovanými pracovníkmi a aktuálne nezamestnanými ľuďmi žijúcimi vo viacpočetných domácnostiach a s nízkym osobným mesačným príjmom do 300 eur,“ hodnotí M. Slosiarik. Prieskum tiež ukázal súvislosť medzi osobnými dôsledkami pandémie a odkladom splátok. Respondenti v ekonomicky aktívnom veku, ktorým sa znížil plat (29%) alebo im neboli vyplatené odmeny (28%), využili v nepriaznivej situácii odklad splátok častejšie. „Odklad splátok pri úvere, hypotéke či pri splátke auta sa dal pri skupine ľudí v nepriaznivej finančnej situácii očakávať a tento trend potvrdzujú aj naše interné údaje. Z dát z verejného prieskumu vyplýva, že takmer pätina opýtaných, ktorým sa znížil plat, využila túto možnosť a požiadala o odklad splátok,“ hovorí PR konzultant poisťovne Groupama, Ivan Bobošík.

Čo z nasledujúceho sa Vám osobne stalo od marca 2020, teda od začiatku koronakrízy?

(Prepočet respondentov v ekonomicky aktívnom veku 18-64 rokov.)
Untitled-1
Zdroj: Groupama poisťovňa a.s.

(Tlačová správa)

Vyberáme z poistovne.sk

31403_obr

Životné poistenie nemá nahradiť dočasnú stratu príjmu pri pandémii

Životné poistenie má chrániť pri závažných zdravotných komplikáciách poistenca a jeho rodinu. V žiadnom prípade nemá slúžiť na vykrytie dočasnej straty príjmu, napríklad kvôli pandémii. Na to slúži vytvorená finančná rezerva.
02.03.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Životné poistenie nemá nahradiť dočasnú stratu príjmu pri pandémii
nemocnica2

Zdravotná poradňa: Dostupnosť CT vyšetrenia

Môj ošetrujúci lekár ma poslal na CT vyšetrenie. Fungujú v dnešnej situácii vôbec pracoviská CT? Aké sú čakacie doby?
01.03.2021 | redakcia
Čítať viac o Zdravotná poradňa: Dostupnosť CT vyšetrenia
womens-watch-on-wrist

Koronakríza posilnila záujem o životné poistenie

Ľudia uzatvárali nové zmluvy, alebo si navyšovali doterajšie krytia rôznych rizík spojených so zdravím či úmrtím.
26.02.2021 | redakcia
Čítať viac o Koronakríza posilnila záujem o životné poistenie

Vyberáme z banky.sk