Požiare fotovoltiky. Aké doklady bude od vás poisťovňa vyžadovať?

V Čechách tento rok zaznamenali desiatky požiarov fotovoltických článkov namontovaných na domoch. Zisťovali sme v poisťovniach, či je aj takýto požiar krytý poistením nehnuteľnosti. Poradíme, ako treba postupovať v prípade nehody a aké doklady budete potrebovať pre poisťovňu.

IMG_8015-500
Podľa Kataríny Ondra, špecialistky komunikácie poisťovne Generali, sa so škodami spôsobenými na fotovoltike raz za čas stretnú; najčastejšie dochádza k poškodeniam panelov krúpami a podobne. „S požiarom, ktorý by nastal v súvislosti s fotovoltickými panelmi, sme sa u nás v poslednom období nestretli.“

Poisťovne sa čoraz častejšie stretávajú s otázkami klientov, akým spôsobom môžu poistiť fotovoltické panely na rodinných domoch. „Záleží od toho, či sú tieto panely pevne namontované na streche rodinného domu, alebo samostatne stojace na pozemku pri rodinnom dome,“ vysvetľuje Kristína Balúchová, hovorkyňa Union poisťovne, s tým, že panely primontované na streche rodinného domu berú ako stavebnú súčasť a je potrebné navýšiť poistnú sumu rodinného domu o hodnotu panelov. „Pokiaľ sú fotovoltické panely vybudované na pozemku pri rodinnom dome, zaraďujeme ich medzi ostatné stavby.“ Fotovoltické panely je podľa nej možné poistiť na všetky riziká, ktoré si klient vyberie pre poistenie nehnuteľnosti.

Podľa Balúchovej momentálne na likvidácii neevidujú zvýšený počet požiarov spôsobených panelmi. „Skôr sa stretávame so skratom, prepätím, podpätím na fotovoltickom systéme, ktoré však nespôsobujú požiar. Pri týchto škodách dochádza k poškodeniu riadiacich jednotiek a iných elektronických prvkov tohto systému.“

Aké doklady vyžaduje poisťovňa pri poistnej udalosti

Pri poistnej udalosti je potrebné poisťovni predložiť dokumenty potvrdzujúce vznik škody a zavinenie spolu s fotodokumentáciou. „V prípade požiaru ide o požiarnu správu, pri škodách na zdraví je to správa od lekára. Poisťovňa si tiež môže vyžiadať dodatočné dokumenty, ako je napríklad doklad o kúpe alebo o odbornej montáži zariadenia, ak to bolo podmienkou uvedenia zariadenia do prevádzky,“ hovorí K. Ondra.

Čo skúma poisťovňa

V prípade škody poisťovňa skúma príčinu jej vzniku. Ak by sa preukázalo, že zariadenie nespĺňalo legislatívne požiadavky alebo bolo namontované neodborne, môže byť preplatenie škody zo strany poisťovne krátené alebo zamietnuté. „Treba však povedať, že poisťovňa pristupuje k riešeniu takýchto poistných udalostí vždy individuálne, pričom berie do úvahy mieru zavinenia,“ dodáva K. Ondra

Podľa Balúchovej je klient pri inštalácii povinný dodržiavať všetky technické normy, parametre a predpisy; preto neodporúčajú, aby si klienti panely inštalovali svojpomocne. „V prípade škody, ktorá by vznikla neodbornou inštaláciou panelov, máme právo krátiť alebo úplne zamietnuť poistné plnenie.“

Poisťovňa vychádza z požiarnej správy

Pri požiari zisťuje požiarny technik jeho príčinu, ako aj okolnosti, ktoré viedli k jeho vzniku. „V súlade so zisteniami hasičov potom postupuje aj poisťovňa, ktorá pri likvidácii poistnej udalosti vychádza z požiarnej správy. Ak sa potvrdí, že požiar vznikol v súvislosti s fotovoltikou, poistné plnenie si je možné uplatniť z poistenia majetku v prípade majiteľa, respektíve občianskej zodpovednosti za spôsobenú škodu, ak škoda vznikne napríklad susedom. Ak ale bude za príčinu požiaru označená výrobná vada na zariadení, zodpovednosť za vznik požiaru nesie jej výrobca,“ dodáva Ondra.

Vyberáme z Poistovne.sk

IMG_2905-R

Životné poistenie mierne vzrástlo, inflácia ovplyvnila trendy neživotného poistenia

Sektor poisťovníctva zaznamenal v prvom polroku nárast poistného. Ten sa týkal najmä neživotného poistného. Životné poistenie vzrástlo mierne. Ku koncu prvého polroka jeho predpísané poistné medziročne vzrástlo podľa Národnej banky Slovenska o 0,5 %. Pokračoval trend poklesu klasického životného poistenia.
06.12.2023
Čítať viac o Životné poistenie mierne vzrástlo, inflácia ovplyvnila trendy neživotného poistenia
IMG_2913-R

Uniqa na Slovensku zvýšila dynamiku rastu poistného

Od začiatku januára do konca septembra predpísala poisťovňa Uniqa v Českej republike a na Slovensku poistné za takmer 609 mil. eur.
05.12.2023
Čítať viac o Uniqa na Slovensku zvýšila dynamiku rastu poistného
a-doctor-visits-a-woman-in-a-hospital-bed

Úrazy na zľadovatenom chodníku. Od koho si môžete žiadať odškodné?

Pád na zľadovatenom chodníku má často za následok úraz, ktorý môže vyžadovať dlhšie liečenie a niekedy zanechá aj trvalé následky. Prečítajte si zásadné informácie o tom, kedy máte nárok na plnenie z poistenia.
05.12.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Úrazy na zľadovatenom chodníku. Od koho si môžete žiadať odškodné?

Vyberáme z banky.sk