Pri poistení domu vám nemusí pomôcť ani protizáplavová stena

Čoraz častejšie prívalové dažde a záplavy spôsobujú značné škody na nehnuteľnostiach. Ak kupujete dom v rizikovej oblasti, poisťovňa vám ho nemusí poistiť.

Záplavy_Rudno_Allianz1
Tohtoročné prudké búrky, krupobitie, prívalové dažde i záplavy priniesli státisícové škody na domoch, garážach, skladoch, pivniciach, či ďalších nehnuteľnostiach. Ak ešte nemáte poistenú svoju nehnuteľnosť, v rizikových oblastiach vás komerčné poisťovne nemusia poistiť.

Poistenie má prísne pravidlá

Poisťovne majú niekoľko možností, ako pristupovať ku klientom z rizikových oblastí. „Klienti z týchto oblastí musia, hocako, rátať s tým, že poistné bude vyššie, ako pre klientov z nerizikových oblastí,“ upozorňuje Ivan Gálik, garant pre likvidáciu poistných udalostí spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom.

Ďalšia možnosť je, že poisťovne takýchto klientov prijmú do poistenia, ale riziko povodne a záplavy vylúčia z poistného plnenia, čo znamená, že živelné škody s výnimkou záplav a povodní budú mať uhradené. „Poisťovne evidujú aj rizikové oblasti, v ktorých odmietajú uzatvárať s klientami poistné zmluvy, nakoľko frekvencia škôd v týchto oblastiach je vysoká a pre komerčnú poisťovňu predstavuje vysoké finančné náklady za poistné udalosti,“ dodáva Gálik.

Protizáplavové riešenia?

Majitelia nehnuteľností v záplavových oblastiach sa často snažia iniciatívne prijímať aj vlastné opatrenia, napríklad stavať protizáplavové bariéry, aby si ochránili majetok pred valiacou sa vodou. Ako upozorňuje odborník, nie vždy je to pre poisťovňu postačujúce riešenie na to, aby iniciatívu ocenila a zobrala to pri poistnej udalosti do úvahy.

„Individuálne riešenie protizáplavovej steny treba dopredu zvážiť, poisťovňa ju nemusí akceptovať. Ale ak už je nejaká stena vybudovaná a klient si chce uzatvoriť poistenie, treba to s poisťovňou pred uzatvorením poistnej zmluvy prerokovať a následne poisťovňa posúdi možnosti vhodného poistenia nehnuteľnosti,“ vysvetľuje Gálik.

Zodpovednosť za škodu

V praxi nie sú ojedinelé ani prípady, ak škody na vašom dome, spôsobí napríklad susedov padnutý strom, či iný väčší predmet v dôsledku podmočenia svahu, silnej víchrice a pod.

„V tomto prípade bude poisťovňa skúmať príčinu vzniku poistnej udalosti, napríklad podmočenia svahu v záhrade, nakoľko škoda môže vzniknúť z rôznych príčin,“ vysvetľuje Gálik.

Ak príčinou vzniku škody je, povedzme, poškodenie vodovodného alebo odpadového potrubia patriaceho k danej nehnuteľnosti, čo viedlo k podmočeniu svahu a následne napríklad pádu stromu, poškodený sused si môže uplatniť škodu v poisťovni. Podmienkou je, že máte poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti v komerčnej poisťovni.

„Ak však bude príčinou vzniku škody živel napr. povodeň, záplava, víchrica s lejakom, čo následne viedlo k podmočeniu svahu a pádu stromu, v tomto prípade nie je sused zodpovedný za vzniknutú škodu. Hovoríme o vyššej moci, za ktorú sused nenesie žiadnu zodpovednosť a môže sa vyviniť z dôvodu živelnej udalosti,“ spresňuje Gálik.

V prípade škody z dôvodu živelnej udalosti má poškodený nárok na náhradu škody len zo svojho majetkového poistenia nehnuteľnosti, ktoré kryje škody spôsobené živelnými udalosťami. Podmienkou na vyplatenie škody je platná poistná zmluva v komerčnej poisťovni. „Ak nemá uzavreté poistenie nehnuteľnosti, škodu na nehnuteľnosti si bude musieť uhradiť z vlastných finančných prostriedkov,“ konštatuje na záver odborník UNIERSAL maklérsky dom.

Vyberáme z poistovne.sk

business-sales-meeting

Čo poisťovne považujú za poistný podvod?

Napriek tomu, že za poistný podvod môže hroziť aj väzenie, každý rok sa pokúša oklamať poisťovňu tisíce ľudí. Čo všetko považuje poisťovňa za poistný podvod?
23.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Čo poisťovne považujú za poistný podvod?
view-of-a-tidy-living-room-with-a-grey-sectional

Pri škode na majetku si dajte pozor, z ktorej poistky žiadate odškodnenie

Pozrite si, čo treba robiť ak vás vytopí sused a z ktorej poistky si treba žiadať odškodnenie od poisťovne. Pri náhrade škody z poistenia domácnosti/nehnuteľnosti a pri náhrade škody z poistneia zodpovednosti za škodu poisťovne totiž vyčíslia rôzne sumy.
21.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Pri škode na majetku si dajte pozor, z ktorej poistky žiadate odškodnenie
bankomat-poskodeny-GDV

Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) zverejnil správu o tom, že v Nemecku stále pribúdajú útoky na bankomaty pomocou výbušnín. GDV prvýkrát v histórii zverejnil aj konkrétne údaje o útokoch a vzniknutých škodách.
19.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Vyberáme z banky.sk