Životné poistenie cez internet? Dôležité rozhodnutia si vyžadujú osobný prístup, tvrdí odborník

Zverili by ste výber životného poistenia online dotazníku? Dokáže vám poradiť lepšie ako finančný poradca? zisťovali sme viac.

hands-typing
Podľa prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere Slovakia nadpolovičná väčšina populácie by neváhala zveriť výber životného poistenia do rúk online dotazníka. A to napriek tomu, že v zásade ide o najdôležitejší druh poistky, ktorý má v prípade ťažkej choroby, úrazu či smrti zaopatriť najbližších. Je samozrejmé, že bežný človek sa nevyzná vo všetkých poistných produktoch, no za zamyslenie stojí, či naprogramovaný online dotazník mu dokáže vybrať optimálnu životnú poistku. Poistovne.sk zisťovali medzi finančnými poradcami ich názor.

Korektné nastavenie akejkoľvek životnej poistky nepatrí na internet. Zložitosť a zodpovednosť takého úkonu vyžaduje osobný a profesionálny prístup. Certifikovaní a kvalitne preškolení poradcovia totiž dokážu klientovi zrozumiteľne vysvetliť, ktorou cestou sa vydať, v akej výške poistku uzavrieť, dokážu celistvo poňať všetky možné riziká a zasadiť ich tak do celkových potrieb klienta,“ vysvetľuje Filip Bartoš z poisťovne YOUPLUS.

Bartoš ďalej upozorňuje na to, že pri výbere životného poistenia cez internet je často nedostatočný výber poistných možností. Nielen to. Aby klient vyplnil online dotazník až dokonca, musí mať primeraný počet otázok. Je otázne, či tento počet otázok dokáže pojať všetky podstatné eventuality a spoľahlivo ich vyhodnotiť. "Ak by aj existoval online formulár, ktorý by všetky možnosti dokázal zohľadniť, bol by veľmi komplikovaný a zdĺhavý. Klient by mohol niektoré otázky pochopiť nesprávne, alebo odpovede vyklikať takpovediac z rýchlika. Tieto okolnosti môžu viesť k uzatvoreniu životného poistenia, ktoré nebude klientovi poskytovať dostatočné krytie, alebo nebude zohľadňovať všetky jeho potreby," konštatuje Martin Tóth, obchodný analytik Swiss Life Select. Odborníci na poistenie vidia ďalší problém v posúdení zdravotného stavu. "Najdôležitejším faktorom pri životnom poistení je ocenenie zdravotného stavu poistenej osoby. Ten je potrebné skúmať pomerne detailným dotazníkom a približne v 40% prípadov je potrebné hodnotiť zdravotný stav klienta prostredníctvom lekárskych správ, ktoré nám poskytnú informácie o zdravotnom stave klienta", hovorí Dušan Noga, riaditeľ pre obchod a digitalizáciu, PARTNERS Poisťovne a dodáva: "Online formulár nedokáže dostatočne zhodnotiť zdravotný stav klienta. Preto sa v prípade online distribúcie používajú široko formulované výluky a obmedzenia, ktorých uplatnenie pri poistnej udalosti v konečnom dôsledku môže znamenať aj to, že klient nedostane žiadne poistné plnenie napriek tomu, že platil poistné."

Všetci odborníci na financie sa zhodujú v tom, že životné poistenie treba každému ušiť na mieru. „Bez odborného poradenstva majú ľudia vyššiu pravdepodobnosť toho, že nedostanú kvalitný produkt," tvrdí Bartoš.

Navyše, život človeka, jeho príjmy, výdavky a riziká, ktoré potrebuje kryť, sa v čase menia. "Dôležitou úlohou sprostredkovateľa je teda zabezpečovať pravidelný servis klienta. Je logické, že napríklad riziká a poistné sumy obsiahnuté v životnej poistke mladého muža, ktorý práve skončil vysokú školu a vstupuje na trh práce, by mali byť odlišné v porovnaní so 40-ročným mužom, ktorý je živiteľom rodiny, a na jeho príjem je odkázaná manželka s dvoma malými deťmi," vysvetľuje Tóth.

Pozor na parametre poistnej zmluvy

Problémom do budúcnosti môžu byť nízko nastavené poistné sumy alebo nedostatočný rozsah rizík, ktoré zmluva pokrýva. „Častá je, bohužiaľ, aj kombinácia oboch. Typická je situácia, keď si klient uzavrie životné poistenie a žije vo falošnej spokojnosti, že vlastne nejaké má. Otázkou však zostáva, čo mu poistenie kryje, v akých poistných sumách alebo na aké obdobie. A to sú už veci, ktoré chcú trochu hlbšiu analýzu a na ktoré bežný človek z absolútne pochopiteľných dôvodov nemá kapacitu,“ hovorí Bartoš. Podobný názor má aj Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko, ktorý hovorí, že online životné poistenie nedokáže reflektovať individuálne potreby. "Práve naopak, pri online uzavretí rizikového životného poistenia je vysoké riziko, že poistenie vás nebude dostatočne chrániť. Na webe sa totiž dajú uzavrieť iba zjednodušené, takzvané balíkové poistné produkty, ktoré nemožno individuálne prispôsobovať, pričom práve individuálna úprava nastavení, výber pripoistení či prípadné zahrnutie členov rodiny na jednu poistnú zmluvu sú pre dostatočnú ochranu v životnom poistení absolútne kľúčové".

Na webe dávajú zmysel orientačné kalkulačky, ktoré rámcovo ukážu záujemcovi možnosti v oblasti životného poistenia a posunú jeho kontakt odborníkovi, ktorý sa mu ozve a na stretnutí po rozhovore detailne nastaví rizikové životné poistenie. "Kalkulačka na webe spolu s informáciami môže slúžiť na získanie pozornosti a nasmerovanie záujemcu k odborníkovi, avšak nemôže nahradiť finančného sprostredkovateľa pri samotnom nastavení poistenia," myslí si Búlik.

Digitalizácii v poisťovníctve sa finanční poradcovia nebránia. Vidia ju však skôr v komunikácii, podpisovaní dokumentov, likvidácii poistných udalostí. Samotný výber poistenia, by zatiaľ nechali v rukách odborníkov.

Vyberáme z Poistovne.sk

Poistenie batožiny - na čo si treba dať pozor

Poistenie batožiny je súčasťou cestovného poistenia. Pozrite si, na čo sa toto poistenie zťahuje, aké sú výluky a kedy má vôbec význam.
27.05.2024 | redakcia
Čítať viac o Poistenie batožiny - na čo si treba dať pozor
436744768_6606007092041_4682621123979878352_n

Poistenie pre dobrovoľných hasičov

Na Slovensku je približne 80 000 dobrovoľných hasičov, ktorí doteraz nemali možnosť uzavrieť si poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu pri výkone svojej činnosti. Od mája taktéto poistenie už existuje.
24.05.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie pre dobrovoľných hasičov
business-women-working

V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.

Vysvetlíme vám význam oprávnenej osoby a odpovieme na praktické otázky, ako ju môžete určiť, zmeniť, či zrušiť. Poradíme, čo treba robiť v prípade rozvodu a aké obmedzenia sú pri maloletých oprávnených osobách.
22.05.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.

Vyberáme z banky.sk