Kedy sa nehnuteľnosť považuje za bytový dom? Záleží na počte bytov.

Mnoho novostavieb má spoločný vchod pre zopár bytových jednotiek. Aké poistenie potrebuje takáto nehnuteľnosť? Kedy sa už stavba považuje za bytový dom? Pozreli sme sa na rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a poistením bytového domu.

redakcia (4)

Čo kryje poistenie nehnuteľnosti

Podľa Kataríny Ondra, hovorkyne poisťovne Generali, poistenie nehnuteľnosti je možné uzavrieť na byt, dom alebo rekreačnú budovu. „Toto poistenie kryje samotnú stavbu danej nehnuteľnosti vrátane všetkých pevných súčastí, ako sú vstavané skrine a spotrebiče, podlahy, dvere, steny a podobne. Personálne poistenie nehnuteľnosti sa v prípade majiteľa bytu nachádzajúceho sa v paneláku vzťahuje na konkrétny byt, ktorý má vo vlastníctve a ktorý je uvedený v poistnej zmluve,“ vysvetľuje.

Zahŕňa aj vedľajšie objekty

Podľa Silvie Noskovej Illášovej, hovorkyne poisťovne Kooperativa, je nehnuteľnosť budova alebo stavba pevne spojená so zemou vrátane jej stavebných súčastí: „Poistením nehnuteľnosti sa myslí poistenie pre občanov v ich súkromnom vlastníctve, ako napríklad rodinný dom, byt, rekreačný dom, chata, garáž a samostatne stojaca budova vo výstavbe vrátane jej stavebných súčastí.“ Pri poistení bytového domu sa ako nehnuteľnosti myslia okrem samotného bytového domu a jeho stavebných súčastí aj vedľajšie objekty, ako oplotenie, prístrešok na odberné miesto plynu, vody, elektrickej energie, kontajnerové státie a podobne.

Kto ho môže uzatvoriť poistenie bytového domu

Pri poistení bytového domu je poistné krytie komplexné a vzťahuje sa na poškodenie alebo zničenie budovy bytového domu ako celku vrátane spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva stavby. „Uzatvoriť si poistenie bytového domu môžu vlastníci bytových domov, spoločenstvá vlastníkov, ako aj správcovské spoločnosti, ktoré majú v predmete činností správu a údržbu bytového fondu. Zmluvu však môže s poisťovňou uzatvoriť len správca bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov alebo osoba, ktorá má od spoločenstva vlastníkov bytov splnomocnenie,“ hovorí Katarína Ondra s tým, že v prípade nájomných bytov vo vlastníctve štátu či obce tak môže učiniť iný vlastník, napríklad mesto.

Kedy sa už stavba považuje za bytový dom

K. Ondra vysvetľuje, že v zmysle zákona 182/1993 Z. z. sa za bytový dom považuje budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Byty sú prístupné zo spoločného komunikačného priestoru a majú spoločný hlavný vchod z verejnej komunikácie. A čo malé stavby, ktoré majú len zopár bytových jednotiek? Akonáhle sú v rámci stavby umiestnené viac ako 3 samostatné bytové jednotky, je potrebné už uzavrieť poistenie bytového domu.

Na čo ešte nezabudnúť

Pre dosiahnutie komplexného poistného krytia K. Ondra odporúča majiteľom bytov svoj majetok chrániť nielen formou poistenia bytového domu, ale aj individuálnym poistením majetku, pričom je dôležité mať poistenú nielen nehnuteľnosť ale aj domácnosť. „Zároveň je potrebné mať poistenú občiansku zodpovednosť, ako aj zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti, ktoré ľudia ocenia, napríklad keď vytopia susedov.“

Vyberáme z Poistovne.sk

Viete koľko stojí pohreb? Cena vás bude šokovať.

Štátna sociálna dávka, príspevok na pohreb, je už niekoľko rokov rovnaká 79,67 eur. Nevyhnutné výdavky spojené s pohrebom sa pritom aktuálne pohybujú od stoviek po tisíce eur, v závislosti od mesta či regiónu a miestnych zvyklostí.
01.03.2024 | redakcia
Čítať viac o Viete koľko stojí pohreb? Cena vás bude šokovať.
17444

Od budúceho roku vám bude stačiť biela/zelená karta len v elektronickej podobe

Šoféri POZOR! Nastáva veľká zmena v preukazovaní PZP od 1.1.2025. Bližšie informácie o pripravovanej zmene redakcii Poistovne.sk poskytla Slovenská kancelária poisťovateľov.
28.02.2024 | redakcia
Čítať viac o Od budúceho roku vám bude stačiť biela/zelená karta len v elektronickej podobe
IMG_2905-R

Poistné Kooperativy vlani stúplo vo všetkých segmentoch

Poisťovňa Kooperativa dosiahla v minulom roku predpísané poistné 680 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to podľa vyjadrení spoločnosti nárast o viac ako šesť percent.
27.02.2024
Čítať viac o Poistné Kooperativy vlani stúplo vo všetkých segmentoch

Vyberáme z banky.sk