Ako poistiť stavbu rodinného domu?

Rodinný dom si môžete poistiť už v štádiu rozostavania. Poistenie stavby vás chráni pred prírodnými živlami, vandalizmom či krádežou. Poradíme vám, ako a kedy sa dá poistenie stavby uzatvoriť a akým chybám sa treba vyhnúť.

IMG_8015-500

Problémom je nekomplexnosť poistenia či nezabezpečenie proti krádeži

Stavbu budovy, domu či garáže je možné podľa Heleny Kanderkovej, špecialistky externej komunikácie poisťovne Allianz, poistiť už počas jej výstavby takzvaným stavebným poistením, ktoré stavbu chráni proti rizikám, ako sú prírodné živly (búrka, zemetrasenie, víchrica, krupobitie...), ďalej proti požiaru, ale aj krádeži, vandalizmu a technickým rizikám ako zrútenie, pád či rozbitie. Dnes sa už stavby podľa jej slov stavajú pomerne rýchlo a v akejkoľvek fáze môže vzniknúť živelná či iná škoda. „Asi najčastejšou chybou je, že klienti si dom zvyknú poistiť, až keď je postavený a skolaudovaný a v prípade, že vznikne škoda - požiar či záplava - ešte počas stavby, škodu si musí majiteľ uhradiť z vlastného vrecka,“ vysvetľuje.

Beata Lipšicová, hovorkyňa poisťovne UNIQA, takisto odporúča toto poistenie už pri začatí stavby, čiže pri výstavbe základov; tiež zdôrazňuje, že predpokladom je, aby bola stavba realizovaná na základe vydaného právoplatného stavebného povolenia. Netreba podľa nej zabudnúť aj na rôzne pripoistenia, ako napríklad prepätie, skrat, krádež a podobne, a taktiež na navýšenie limitu na zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti. „Najčastejšími chybami je nekomplexnosť poistenia, nedodržanie spôsobu zabezpečenia proti krádeži, a taktiež začatie stavby bez náležitého stavebného povolenia.“

Vyvarujte sa podpoistenia

Neotáľať a poistiť sa už od začiatku stavebných prác je radou aj hovorkyne poisťovne Generali Kataríny Ondra; ich poistenie rozostavanej nehnuteľnosti nie je potrebné počas priebehu výstavby meniť či aktualizovať. „Klient by si preto mal už pri dojednaní poistnej zmluvy zvoliť poistnú sumu v takej výške, aká bude celková hodnota stavby po jej dokončení,“ vysvetľuje. „V tejto súvislosti odporúčame klientom vyvarovať sa podpoistenia, teda zvolenia nižšej poistnej sumy, než bude predpokladaná finálna hodnota dokončenej stavby.“

Rozostavanú nehnuteľnosť je možné poistiť v akejkoľvek fáze výstavby, podmienkou je však platné stavebné povolenie a v prípade poistenia v pokročilej fáze výstavby aj dobrý technický stav nehnuteľnosti. „Stavba je pri poistení rozostavanej nehnuteľnosti krytá na škody spôsobené živlami, ako povodeň a záplava, požiar, pád lavíny či stromu, priamy úder blesku a podobne. V rámci tohto poistenia má klient chránenú celú stavbu - čiže stavebné základy, zvislé nosné konštrukcie, stropy, strešné konštrukcie, strešné krytiny, klampiarske konštrukcie, vnútorné a vonkajšie povrchy (omietky), vnútorné keramické obklady hygienických zariadení, schody, dvere, okná, povrchy podláh, vykurovanie a podobne, “ hovorí K. Ondra. Poistením môžu byť kryté aj neštandardné škody, napríklad škody vzniknuté nárazom vozidla alebo pádom lietadla. „V rámci poistenia rozostavanej nehnuteľnosti má klient automaticky poistený aj stavebný materiál, stavebné náradie a stavebné mechanizmy, musia však byť pred zlodejmi chránené funkčným oplotením s uzamknutou bránou bez možnosti voľného vstupu.“ V rámci rozostavanej nehnuteľnosti podľa Ondra nie je možné poistiť domácnosť. „Uzatvoriť si poistenie domácnosti klientom odporúčame hneď, ako si svoju novostavbu zariadia.“

S dôrazom na normy a odlišné podmienky

Poistenie stavby budovy je podľa Kanderkovej samostatný produkt, pričom ukončením stavby a jej odovzdaním do používania je potrebné uzatvoriť majetkové poistenie stavby. „Podmienkou je, aby stavba bola skolaudovaná a spĺňala technické a bezpečnostné normy, všeobecné záväzné nariadenia a iné predpisy. Ak totiž stavba nie je skolaudovaná a je užívaná, pri vzniku poistnej udalosti má poisťovňa právo krátiť alebo zamietnuť poistné plnenie, pokiaľ zistí, že škoda vznikla v dôsledku nedodržaných stavebných postupov či technických noriem,“ upresňuje.

V poisťovni UNIQA je možné poistiť rodinný dom buď vo fáze výstavby ako dom vo výstavbe, alebo ako dom v užívaní, keď už je skolaudovaný.

Generali zasa uvádza, že u nich ide o poistenie nehnuteľnosti, ktoré má však vzhľadom na rozostavaný stav nehnuteľnosti odlišné poistné podmienky, než je to v prípade, keď je už stavba ukončená a finálne skolaudovaná.

Živly, vandalizmus aj zlodeji

Aké poistné udalosti počas stavby domu najčastejšie riešia poisťovne? „Najčastejšie poistné udalosti pri stavbách vznikajú pôsobením živlov ako atmosférické zrážky či povodeň, alebo požiare,“ vysvetľuje Kanderková. Časté bývajú aj škody spôsobené vandalizmom, krádežou stavebných súčastí, stavebného materiálu a stavebných mechanizmov.

Ani v tejto oblasti nechýbajú pokusy o podvody, niekedy aj kuriózne. „Evidujeme prípady, keď klienti nahlásili odcudzenie väčšieho množstva stavebného materiálu, ale nevedeli ho vydokladovať nadobúdacími dokladmi,“ uzatvára Lipšicová.

Vyberáme z Poistovne.sk

IMG_20180706_154126_HDR

Vandalizmus: Ktoré škody vám preplatí poisťovňa a ktoré nie?

Vandali môžu spôsobiť škodu na majetku (posprejovať fasádu), alebo na aute (prerezanie pneumatík). Pozrite si, aké druhy vandalizmu poisťovne rozlišujú, aké doklady budú požadovať a s akými prípadmi sa poisťovne stretávajú najčastejšie.
02.10.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Vandalizmus: Ktoré škody vám preplatí poisťovňa a ktoré nie?
31403_obr

Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz

Svet zažil tzv. annus horribilis - globálne finančné aktíva poklesli o 2,7 %, čo je najväčší pokles od svetovej finančnej krízy. Z finančného majetku nám výrazne ukrajuje inflácia, potrebujeme sa naučiť inteligentne sporiť. Slovenskí sporitelia sa bankám otočili chrbtom – vyberali úspory a investovali na kapitálových trhoch, kde nakúpili rekordné množstvo cenných papierov za 1,5 miliardy eur.
28.09.2023
Čítať viac o Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz
Businessman podpisuje zmluvu-001

Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale obeť násilného trestného činu má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.
26.09.2023
Čítať viac o Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Vyberáme z banky.sk