V roku 2022 budú potrebovať lyžiari na talianske zjazdovky poistenie zodpovednosti

Podľa najnovších predpisov, každý lyžiar a snowboardista na talianskych zjazdovkách bude musieť mať uzavreté poistenie zodpovednosti pre prípad škody na majetku alebo na zdraví spôsobené iným osobám. Toto nariadenie platí od 1.1.2022.

redakcia-zima
Povinnosti, ktoré sa týkajú lyžiarov v Taliansku sú:
  • športovci na talianskych svahoch nesmú byť pod vplyvom alkoholu
  • mladí do 18 rokov musia nosiť lyžiarsku prilbu
  • poistenia zodpovednosti
Nové nariadenie budú na svahoch v Taliansku kontrolovať. Pokiaľ by zistili pochybenia, lyžiar či snowboardista príde na mieste o skipas. Okrem toho bude povinný zaplatiť pokutu vo výške 100-150 Eur.

Prípady zranení lyžiarov na zjazdovkách evidujú poisťovne každý rok. Prax ukazuje, že v zahraničí ľudia veľmi dobre poznajú svoje práva a vedia sa ich dôsledne domáhať až na súdoch.

Správne zvolené cestovné poistenie kryje aj spôsobené škody

Najjednoduchšou cestou, ako splniť túto požiadavku, je uzatvorenie cestovného poistenia, ktoré obsahuje aj poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám. Poistenie zodpovednosti za škodu majú poisťovne zvyčajne zahrnuté v drahších balíkoch a líšia sa vo výške poistných limitov.

Napríklad v poisťovni UNIQA a Allianz je poistný limit pre zodpovednosť za škodu 200 000 eur, v Generali 50 000 eur, v Unione je to 300 000 eur pre škody na zdraví a 150 000 eur pre škody na majetku.

„Konkrétne pre Taliansko odporúčame turistom túto vyššiu hladinu krytia, pretože poškodení tam žiadajú spravidla jedno z najvyšších odškodnení na našom kontinente a sú vo vymáhaní veľmi úspešní“, upozorňuje Eva Trajboldová, manažérka poistenia osôb UNIQA.

Klientom s platnou zmluvou cestovného poistenia, ktorá zahŕňa poistenie zodpovednosti za škodu, bude vydaný certifikát v angličtine, ktorý potvrdzuje poistné krytie a ktorý bude možné pri kontrole v talianskych lyžiarskych strediskách predložiť. Tento certifikát si môžu klienti vyžiadať vo svojej poisťovni mailom, alebo telefonicky.

Odborníci upozorňujú, že na tento účel nie je vhodné poistenie zodpovednosti z poistenia domácnosti, pretože pri starších zmluvách sa môžu vyskytnúť nízke nedostačujúce poistné sumy. Okrem toho kompletný zoznam poistených osôb krytých v zmluve (napr. manželia, partneri, rodičia, starí rodičia, maloleté deti žijúce v spoločnej domácnosti a pod.) je definovaný iba vo Všeobecných poistných podmienkach a nie je ho možné zo strany poisťovne overiť, rovnako ako nie je prípustný dodatočný zber osobných údajov týchto len nepriamo identifikovaných osôb.

Ak má niekto uzatvorené poistenie občianskej zodpovednosti cez samostatnú zmluvu, certifikát si môže vyžiadať na call centre svojej poisťovne.

Poistenie zodpovednosti možno samozrejme využiť aj inokedy ako na lyžiarskych svahoch: hodí sa aj v hoteli alebo v obchode. Pokiaľ turista na túto novú povinnosť zabudne, môže si poistenie zodpovednosti zaobstarať aj pri nákupe skipasu v pokladni lyžiarskeho strediska na dobu pobytu.

Pre bežecké lyžovanie a ďalšie zimné športy nie je poistenie zodpovednosti v Taliansku vyžadované.

Čo robiť, keď nastane poistná udalosť

O prípady zrážok na svahu nie je núdza. Napríklad UNIQA eviduje prípad, keď sa klient na zjazdovke v Rakúsku zrazil s iným zahraničným lyžiarom. Horská služba ho odviezla helikoptérou do nemocnice, kde mu ošetrili a zafixovali zlomenú nohu. Po polroku klientovi prišla výzva od právnika zrazeného lyžiara, v ktorej si nárokoval bolestné 35.000 Eur. „Klient mal poistenú zodpovednosť na zdraví iba na 20.000€. Ak by sme mu vyplatili túto sumu, limit by nekryl nárok poškodeného. Zabezpečili sme preto právnika, ktorý zastupoval klienta pred súdom, ktorý priznal zrazenému lyžiarovi nárok na bolestné, plnenie však znížil na 13.500€. S právnymi poplatkami bolo celkové plnenie za klienta 19.100€ a teda nemusel nič doplácať,“ popisuje prípad E. Trajboldová.
  • Ak spôsobíte škodu alebo ujmu na zdraví inej osobe, vždy kontaktujte miestnu políciu a zaistite si kontakty na svedkov udalosti.
  • Urobte si dokumentáciu, nakreslite si plánik miesta nehody.
  • Nikdy nepodpisujte žiadnu dokumentáciu udalosti, pokiaľ textu nerozumiete. Ak dokumentáciu podpíšete, tak len s výhradou, že textu nerozumiete. Môže sa totiž stať, že pri spornej kolízii, kde nie je jasný vinník, môžete takto nechtiac na seba prevziať vinu, aj keď ste zrážku nezavinili.
  • Na pomoc sa odporúča zavolať asistenčnú službu k cestovnému poisteniu, dostupnú 24 hod denne telefonicky. Odborne a jazykovo zdatní pracovníci asistencie môžu prevziať komunikáciu a vybavovanie za vás.
  • Uschovajte si všetky doklady.
  • Po návrate bezodkladne nahláste poistnú udalosť a poskytnite poisťovni dokumentáciu a súčinnosť.
Samozrejme, aj pri poistení zodpovednosti za škodu platia výluky. Poistenie sa nevzťahuje na úmyselne spôsobené škody, škody pod vplyvom alkoholu a návykových látok a na situácie, keď klient porušil zákony či nariadenia platné v danej krajine.

Vyberáme z Poistovne.sk

reading-in-hospital-waiting-room

Dôležité fakty o cukrovke

Cukrovka postihuje milióny ľudí na svete a má závažné dopady na kvalitu života, zdravotníctvo aj ekonomiku. Pozrite si fakty a mýty o diabetese, neinfekčnej epidémii 3. tisícročia.
04.12.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Dôležité fakty o cukrovke
business-sales-meeting

Koľko by sme mali platiť za životné poistenie?

Zle nastavenú poistku má zhruba 70 % ľudí. A pritom životné poistenie vie pomôcť vo vážnych situáciách, keď človek nečakane príde o príjem. Pozrite si, ako životné poistenie správne nastaviť a koľko peňazí naň mesačne vyčleniť.
01.12.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Koľko by sme mali platiť za životné poistenie?
woman-checking-phone

Ako si mám nájsť lekára? Odporúčanie zdravotnej poisťovne

Presťahovali ste sa do iného mesta alebo plánuje váš lekár odísť do dôchodku? Hľadanie nového lekára môže byť náročnou výzvou. Pozrite si zopár praktických odporúčaní ako postupovať.
29.11.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Ako si mám nájsť lekára? Odporúčanie zdravotnej poisťovne

Vyberáme z banky.sk