Má vinník povinnosť nahlásiť nehodu do poisťovne, aj keď jeho auto nie je poškodené?

Vodič nákladného auta pri cúvaní poškodil iné osobné auto. Keďže na nákladiaku nebola žiadna škoda, šofér to uzavrel tak, že do poisťovne nahlásiť škodovú udalosť nemusí ísť. Mal pravdu? Čo radia odborníci? Prinášame vám niekoľko užitočných odporúčaní.

woman-texting-gradient-iphone

Do osobného auta vodičky nacúvalo nákladné auto. Nákladné auto poškodené nebolo, osobné auto malo poškodený predný nárazník i kapotu. Zranenia neboli žiadne. Obaja účastníci nehody mali PZP aj havarijné poistenie. Pri vypisovaní záznamu o nehode však šofér nákladného auta vodičke povedal, že je to iba jeho dobrá vôľa, že poistnú udalosť pôjde nahlásiť do svojej poisťovne, lebo on nemá žiadne škody. Pochopiteľne ju tento postoj zarazil a zamyslela sa, aké možnosti by mala, ak by do poisťovne nešiel. Nevedela sa rozhodnúť, či má volať políciu, keďže škoda nebola veľká, zároveň však nevedela, čo iné má robiť. Má vinník nehody s nepoškodeným autom zákonnú povinnosť ohlásiť škodu, alebo nemá? A ak tak nespraví, bude mu hroziť nejaký postih? „ Ak dôjde k poistnej udalosti, pri ktorej je spôsobená škoda vyššia ako 3 990 eur, je na miesto potrebné privolať políciu. Políciu odporúčame na miesto privolať aj v prípade, ak sa neviete s ostatnými účastníkmi nehody dohodnúť na tom, kto je vinníkom škodovej udalosti, alebo, ak účastníci škodovej udalosti nechcú dodržať zákonný postup, napríklad odmietajú spísať Záznam o nehode alebo nahlásiť škodu do poisťovne,“ hovorí Katarína Kukurová, hovorkyňa Generali Poistovne. V podobnom duchu sa vyjadrila aj Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie z Allianz - Slovenskej poisťovne. „Vždy, ak sa účastníci dopravnej nehody nevedia dohodnúť, je potrebné privolať políciu a spísať správu o nehode pre poisťovňu. Poistnú udalosť nemusí hlásiť len vinník, ale aj poškodený do poisťovne vinníka. Následne poisťovňa vyzve vinníka na nahlásenie škody. Vinník má zákonnú povinnosť nahlásiť škodu do 15 dní v prípade tuzemskej poistnej udalosti, v prípade škody v zahraničí je táto lehota do 30 dní,dodáva.

Tlačivo si noste so sebou a vyplňujte ho dôsledne

Priamo na mieste nehody je potrebné vypísať Záznam o nehode. „Toto tlačivo majte neustále v aute. V prípade dopravnej nehody sú totiž všetci jej účastníci zo zákona povinní vypísať a podpísať ho, vraví Katarína Kukurová, a zároveň odporúča dôslednosť pri vypĺňaní všetkých kolónok. „Špeciálnu pozornosť je potrebné venovať údajom o poistení (názov poisťovne, číslo poistky), zelenej karte, vodičskému preukazu vinníka aj poškodeného, označeniu miesta stretu vozidiel a okolností nehody, ako aj určeniu vinníka nehody. Dôležité je taktiež uviesť aj svedkov nehody a ich kontaktné údaje,“ spresňuje hovorkyňa s tým, že je to obzvlášť dôležité vtedy, ak sa váš názor líši od názoru ostatných účastníkov nehody. Ak sú účastníkmi nehody dve vozidlá, postačí vyplniť jeden formulár, pri troch zúčastnených vozidlách je však už potrebné použiť dva formuláre.
V prípade, ak ste poškodený, kontaktujte poisťovňu vinníka. Ak ste vy vinníkom, ste povinný oznámiť to v zákonnej lehote svojmu PZP poisťovateľovi. Zákonné lehoty spomíname vyššie.

Nezabúdajte fotiť

Dôležité je miesto nehody aj fotograficky zdokumentovať. „Fotodokumentácia je totiž veľmi nápomocná pri šetrení poistných udalostí a klient tak môže významne urýchliť likvidáciu škody. Stačia aj základné zábery mobilom, na ktorých je vidieť postavenie vozidiel po nehode a rozsah poškodení priamo na mieste nehody,“ vysvetľuje ďalej Kukurová.

Vodič nákladného auta, ktorý je zároveň vinníkom dopravnej nehody bol povinný nahlásiť poistnú udalosť do svojej poisťovne, a to do 15 dní od jej vzniku. „Ak by tak neurobil, dožadovať sa náhrady škody môže u poisťovne vinníka aj poškodená. Platnosť jeho PZP poistenia si môže jednoducho overiť prostredníctvom ŠPZ vozidla vinníka cez stránku Slovenskej kancelárie poisťovateľov,“ dodáva Kukurová s tým, že nakoľko má poškodená uzatvorené havarijné poistenie, ďalšou možnosťou je v tomto prípade obrátiť sa na svoju poisťovňu a uplatniť si spôsobenú škodu zo svojho havarijného poistenia.

Záver

Nenechajte sa pomýliť nepravdivými informáciami, že vinník, aj keď neutrpel žiadnu škodu, nemusí nahlásiť poistnú udalosť svojej poisťovni. Poškodený má totiž nárok na plnenie z PZP vinníka. Poškodený, pokiaľ má uzavreté havarijné poistenie, si môže uplatniť náhradu škody aj zo svojej havarijnej poistky, no zbytočne by platil spoluúčasť a vystavil sa uplatneniu malusu v budúcnosti. Pokiaľ vinník nemá uzavreté PZP, volajte políciu, nárok na odškodnenie budete mať z Garančného fondu.

Vyberáme z Poistovne.sk

31926_obr

Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?

Má exekútor právo siahnuť na nasporenú sumu v pohrebnom poistení? Ako sa postupuje v prípade, ak je v exekúcii dedič?
12.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?
over-shoulder-of-retail-business-owner

Spadá poistné plnenie do dedičského konania?

Ktoré poistné plnenie spadá do dedičského konania a ktoré nie? Čo v prípade, keď klient začne riešiť s poisťovňou škodovú udalosť a skôr, než ju dorieši, zomrie? Ako majú ďalej postupovať pozostalí?
10.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Spadá poistné plnenie do dedičského konania?
black-glasses-frames-sit-up-on-surface

Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Porovnali sme výhody, ktoré poskytujú zdravotné poisťovne svojim poistencom na vyšetrenie očí a okuliare.
08.04.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Vyberáme z banky.sk