Odškodnenie z garančného fondu dostanete až po nájdení vinníka

Čitateľovi Poistovne.sk sa stala autonehoda, pri ktorej vinník ušiel a navyše nemal povinné zmluvné poistenie (PZP). Zisťovali sme za akých podmienok a z akých poistiek si môže žiadať uhradiť náhradu škody.

17517
V prvom rade platí, že za motorové vozidlá, ktoré v čase dopravnej nehody nemajú platné povinné zmluvné poistenie (PZP) si poškodený môže uplatniť nárok na odškodnenie z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP).

Problém môže byť v tom, že svoj nárok musí preukázať, napríklad doložením vypísanej a účastníkmi podpísanej „Správy o nehode“. Keďže v našom prípade vinník ušiel, nemohol nič podpísať.

Ak túto správu poškodený nemá, môže ju nahradiť správou z polície, ktorá dopravnú nehodu vyšetrovala. „Po prijatí týchto dokladov vykonáme potrebné likvidačné šetrenie za účelom vysporiadania nárokov poškodeného,“ vysvetľuje Ľuboš Fiam zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

Náš čitateľ však mal problém získať správu od polície, ktorá nehodu vyšetrovala.

Rýchle peniaze z havarijnej poistky

Medzitým sa pokúšal dostať peniaze aj z iných svojich poistiek. Podľa inštrukcií na stránke SKP, chcel požiadať o oficiálnu obhliadku vozidla poisťovňu Kooperativa, kde má svoju PZP. Tá mu obhliadku zamietla, keďže škodca nemal PZP. Potom navštívil priamo SKP. Tam mu pracovníčka povedala, že polícia ešte nenašla škodcu a odporučila mu žiadať si škodu z havarijného poistenia. To síce urobil, ale v havarijnej poistke mal spoluúčasť, skoro 300 eur.
SKP mu tiež odporučila vymáhať si spoluúčasť od budúceho vinníka nehody súdnou cestou a cez exekútora. „Keďže som EČV videl iba ja a polícia nenašla škodcu, podľa jej názoru bude takáto úhrada nepravdepodobná,“ dodal na vysvetlenie čitateľ.

Vinník musí byť známy

Ľ. Fiam z SKP má však iný názor. Tvrdí, že odpočítanú spoluúčasť z havarijného poistenia si poškodený môže uplatniť cez Slovenskú kanceláriu poisťovateľov. Opäť to však má podmienky. Vinník musí byť jednoznačne určený políciou,aby bola škoda vyplatená z garančného fondu.

„Svoj nárok na náhradu škody bude musieť preukázať, že k poškodeniu motorového vozidla došlo prevádzkou konkrétneho vozidla dopravnej nehody,“ dodáva Ľ.Fiam.

Podľa odborníka bude polícia musieť preukázať miestnu, ale aj časovú súvislosť vzniku škody. To, že poškodený uvedie EČV motorového vozidla neznamená, že k dopravnej nehode došlo spôsobom ako ju popisuje. Poisťovne teda jednoznačne pristupujú ku klientovi ako k nedôveryhodnej osobe.

Polícia nášmu čitateľovi dlho tvrdila, že vinník je neznámy, napriek tomu, že im poskytol aj jeho EČV a mal aj iného svedka nehody. Musel tam niekoľkokrát volať a domáhať sa príslušného policajta, ktorý nehodu vyšetroval.

Napokon polícia, po dvoch mesiacoch, ukončila pátranie po vinníkovi a vyzvala nášho čitateľa, že si môže od neho žiadať náhradu, ale len keď jej dodá znalecký posudok k nehode, a to dosť v šibeničnom termíne do 5 dní.

Postup polície, ktorá najprv dva mesiace vyšetruje jasnú dopravnú nehodu, a potom žiada od poškodeného ďalšie papiere vo veľmi krátkej lehote už SKP nechcela komentovať.

Bez škodcu nie je odškodnenie

Ak by polícia škodcu nenašla, náš čitateľ by odškodnenie od SKP nedostal. "Náhradu vecnej škody, ktorá vznikla zavinením neznámeho vozidla nie je možné uhradiť z poistného garančného fondu,“ informuje Ľ. Fiam.

V takomto prípade odborníci odporúčajú sa obrátiť na poisťovateľa, u ktorého má majiteľ poškodeného vozidla dojednané havarijné poistenie.

Ak si vodič zapamätal EČV, na identifikáciu vinníka to síce pomôže, ale nemusí to stačiť na jeho usvedčenie. Tiež pomôže mať aj iného svedka nehody.

„Ak bola škoda spôsobená motorovým vozidlom, ktorého vodič porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu a z miesta nehody ušiel, je potrebné bezprostredne po zistení tejto skutočnosti kontaktovať políciu, podať oznámenie a označiť svedka nehody. Aj v tomto prípade platí, že musí byť zodpovednosť potvrdená,“ vysvetľuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union poisťovne.

Ako to nakoniec skončilo?

Polícia nakoniec vinníka vypátrala. Vinník nezastavil, pretože nielenže nemal uzavreté povinné zmluvné poistenie, no jazdil bez platného vodičského preukazu. Na základe policajnej správy SKP poškodenému vyplatila spoluúčasť, ktorú zaplatil, keďže na opravu auta využil svoje havarijné poistenie. Koniec dobrý, všetko dobré.

Vyberáme z Poistovne.sk

write-notes-from-laptop

Ak chcete zrušiť starú životnú poistku a uzatvoriť novú, na toto myslite vopred

V minulom článku sme sa venovali téme, či je alebo nie je možné zmeniť investičné resp. kapitálové poistenie na rizikové. V tomto článku sa pozrieme na to, či budete platiť nižšie, alebo vyššie poistné a poukážeme na najčastejšie chyby, ktoré klienti robia.
15.04.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Ak chcete zrušiť starú životnú poistku a uzatvoriť novú, na toto myslite vopred
female-dentist-at-work

Zdravotná poradňa: Výška doplatkov u lekára a zubára

Chcem sa opýtať, ak lekár účtuje za niektoré výkony doplatok, je tento doplatok rovnaký bez ohľadu na to, v akej zdravotnej poisťovni som poistená? Alebo poistenci niektorých poisťovní platia nižšie doplatky?
12.04.2021 | redakcia
Čítať viac o Zdravotná poradňa: Výška doplatkov u lekára a zubára
freelancer-typing-on-keyboard

Dá sa investičné poistenie zmeniť na rizikové?

Ak sa niekto dostal do ťažkej finančnej situácie a má investičné či kapitálové poistenie, môže svoju poistnú zmluvu zmeniť na rizikovú? Môže nasporené peniaze vybrať a použiť na preklenutie finančných ťažkostí? Dá sa zmeniť zmluva bez toho, aby ju klient musel vypovedať a uzatvoriť novú?
07.04.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Dá sa investičné poistenie zmeniť na rizikové?

Vyberáme z banky.sk