Daňové priznanie a odvody za ZŤP zamestnanca

V dnešnom článku sa pozrieme na reálny príklad z praxe. Riadne zamestnanému človeku diagnostikujú ťažké ochorenie, je PN a aj ZŤP. Potrebuje urobiť daňové priznanie, no váha, ako je to s odvodmi za zdravotne ťažko postihnutého zamestnanca. Platí zdravý aj chorý zamestnanec rovnako? Čítajte ďalej a dozviete sa viac.


Za Sociálnu poisťovňu nám odpovedal Peter Višváder, riaditeľ Odboru komunikácie s verejnosťou. „Ak je zamestnanec PN, neplatí poistné na sociálne poistenie ani zamestnanec, ani jeho zamestnávateľ (okrem úrazového poistenia), pričom sa to rovnako týka všetkých zamestnancov bez rozdielu, teda nie je rozhodujúce, či sú ZŤP alebo nie.“

Ako je to s platením poistného na sociálne poistenie všeobecne? Rozhodujúce je, či je zamestnanec poberateľom invalidného dôchodku. „Ak aj je zamestnanec držiteľom preukazu ZŤP, ale nie je poberateľom invalidného dôchodku, nevzťahujú sa na neho žiadne zvýhodnenia pri platení poistného do Sociálnej poisťovne,“ vysvetľuje Višváder s tým, že zvýhodnenia sa netýkajú ani poberateľov invalidných dôchodkov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o menej ako 70 %, ktorí sú riadnymi zamestnancami. Zamestnávateľ aj zamestnanec sú povinní platiť poistné v plnej výške. „Ak majú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 %, nevzťahuje sa na nich poistenie v nezamestnanosti. Poberatelia invalidného dôchodku s akoukoľvek mierou poklesu ho neplatia ani vtedy, ak už dovŕšia dôchodkový vek. Pri všetkých formách dohôd platia všetci poberatelia invalidných dôchodkov (bez ohľadu na mieru poklesu) len poistné na starobné a invalidné poistenie.“

lista Neprehliadnite
Podľa Mateja Štepianskeho, PR manažéra poisťovne Dôveraak ide o osoby so zdravotným postihnutím 41 % a viac, platia odvody na zdravotné poistenie v polovičnej výške. Pripájame zopár praktických informácií z ich webovej stránky:

Odvody (preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie) sú mesačne zálohovo odvádzané finančné prostriedky, ktoré sa po uplynutí kalendárneho roka zúčtovávajú v ročnom zúčtovaní poistného. Musia ich platiť:
  • zamestnanci
  • zamestnávatelia
  • samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)
  • osoby dobrovoľne nezamestnané (samoplatitelia)
  • štát
  • platitelia dividend

Kedy platiť


Mesačné odvody sa platia vždy mesiac dozadu. To znamená, že napríklad za január 2019 zaplatíte vo februári 2019. SZČO a samoplatitelia sú povinní zaplatiť novú sumu najneskôr do 8.2.2019 a zamestnávatelia za svojich zamestnancov v deň výplaty príjmov, najneskôr ale do 28.2.2019. Platiť treba v správnej výške, včas a pravidelne každý mesiac.

Ak ste v roku 2018 platili preddavok na poistné od 63,84 € do 66,78 eur, (respektíve ak ste osoba so zdravotným postihnutím a platili ste v rozpätí od 31,92 € do 33,39 eur), v roku 2019 budete uhrádzať preddavok najmenej 66,78 eur (respektíve polovicu v sume 33,39 eur, ak ste osoba so zdravotným postihnutím). Osoba so zdravotným postihnutím je osoba s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 41 % a viac v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Viac informácií vrátane presných súm, kto má koľko odvádzať, nájdete na stránke zdravotnej poisťovne.
 

Vyberáme z Poistovne.sk

long-tree-trunks-stab-the-sky

Klienti Allianz digitálnou komunikáciou ušetrili už vyše 1000 stromov

Milióny ušetrených dokumentov a obálok klientov Allianz zachránilo 2 hektárový les. Takmer polovica klientov komunikuje s Allianzom elektronicky, pri nových klientoch je to 100 %. Efektívnym nástrojom online komunikácie je portál Môj Allianz.
25.11.2021
Čítať viac o Klienti Allianz digitálnou komunikáciou ušetrili už vyše 1000 stromov

Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú hlodavcom alebo mačkou?

Rozhryzené káble a hadičky vedia úplne znefunkčniť vozidlo. Pozreli sme sa, či opravu auta vám preplatí poisťovňa, alebo si ju budete musieť uhradiť z vlastného vrecka.
25.11.2021 | redakcia
Čítať viac o Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú hlodavcom alebo mačkou?
Doktor a peniaze-005

Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 152-tisíc ľudí

V porovnaní s minulým rokom ide o viac než 500-percentný nárast neakceptovaných prihlášok, ktoré zahŕňajú duplicitné aj späť-vzaté prihlášky.
22.11.2021
Čítať viac o Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 152-tisíc ľudí

Vyberáme z banky.sk