Pripoistenie choroby si môžete navoliť

Ak je človek chorý a nemocensky poistený v Sociálnej poisťovni, dostane dennú dávku 55 percent ušlého príjmu. Ponúkajú komerčné poisťovne viac? 


Väčšina oslovených poisťovní ponúka pripoistenie práceneschopnosti (PN) aj pre zamestnancov aj pre živnostníkov či iné samostatné zárobkovo činné osoby (SZČO).  Poistenie PN si zvyčajne môžete kúpiť buď v rámci životného poistenia alebo ako samostatný produkt. AXA ponúka tri druhy pripoistenia PN v rámci životného poistenia. Môžete si vybrať výšku dennej dávky pri PN od 15. dňa, od 29. dňa alebo od 1. dňa s dĺžkou PN nad 60 dní. V Allianz-Slovenskej poisťovni si môžete zvoliť výšku dennej dávky podľa vlastného želania. V Generali poisťovni  ponúkajú pripoistenie choroby aj v rámci životného poistenie aj ako samostatný produkt. 

Na peniaze si počkáte
Ak ochoriete, peniaze nedostanete od poisťovní hneď. Majú stanovené takzvané karenčné a čakacie doby. V poisťovni Axa je počet dní plnenia z pripoistenia závislý od druhu pripoistenia pracovnej neschopnosti. Ak je denná dávka od 15. dňa – nárok na plnenie vzniká len pri PN, ktorá trvá 15 a viac dní, pričom plnenie nie je priznané spätne. To znamená, že počas karenčnej doby za prvých 14 dní nedostanete nič. V Allianz-Slovenskej poisťovni si pri poistení ušlého zárobku môžete vybrať, či chcete plnenie od 15. alebo 29. dňa PN. V Generali poisťovni poistné plnenie vyplácajú až od 61. dňa do 420. dňa PN. „Vypláca sa vždy za ukončený mesiac, prvý raz po 90 dňoch, maximálne za 12 mesiacov,“ dodáva Zuzana Hliváková, riaidteľka marketingu a kmunikácie Generali. Poistné plnenie v Uniqa poisťovni dostanete v prípade, ak pracovná neschopnosť nastala po uplynutí čakacej doby 3 mesiace a ak PN trvá dlhšie ako 14 dní.

Denná dávka je voliteľná
Koľko peňazí pri chorobe dostanete, si môžete navoliť sami, ale poisťovne majú isté obmedzenia. „Denná dávku je klientom voliteľná v intervale od 3,5 do 33 eur. Poistné plnenie je vyplácané jednorazovo ako súčin dennej dávky a priznaného počtu dní pracovnej neschopnosti. Pri dennej dávke PN od 1. dňa obmedzujeme výšku dennej dávky v závislosti na výške príjmu klienta,“ hovorí Jana Tarčákova Janičová z poisťovne Axa. V Allianzi limitujú dennú dávku vo výške minimálne 5 eur. Poistné plnenie predstavuje kompenzáciu preukázateľných pravidelných mesačných výdavkov (nájomné, plyn, telefón, škôlka). V Generali si preto môžete zvoliť sumy 200, 400 a 600 eur mesačne. V Uniqa poisťovni máte nárok na dennú dávku vo výške 10 eur. „Pri uvedenej paušálnej výške sa neskúma a nepožaduje preukazovanie výšky príjmu,"dodáva Ingrid Drahošová, hovorkyňa poisťovne.

Výška poistného závisí aj od pohlavia
Výška poistného, ktoré budete platiť mesačne závisí nielen od vašich príjmov, ale aj veku, pohlavia, povolania a regiónu, kde pracujete. V Axa napríklad, ak chcete dennú dávku od 15. dňa vo výške 10 eur a máte 18 rokov a ste muž , vás vyjde pripoistenie 8,46 eur mesačne. Ak máte 40 rokov, zaplatíte si až 10,97 eur. Pravdepodobnosť choroby sa s vekom zvyšuje. Mesačné poistné v Generali sa pohybuje od necelých 2 eur po necelých 27 eur. Ak máte 30 rokov, ste muž a čistý príjem 1000 eur, tak v Allianz poisťovni pri výške mesačného poistného s poistným plnením od 15. dňa PN zaplatíte ako zamestnanec 17,40 eur a ako živnostník až 27,10 eur. V Unique 35- ročný muž zaplatí ročné poistné pre denné dávky vo výške 10 eur vo výške 132,24 eur.

 

Vyberáme z poradne

Vyberáme z banky.sk